notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Παπατσώρη: «Αλήθεια - Η συνεχής αναζήτηση του μίτου της Αριάδνης»

slider_image
27-04-2021

«Εμείς λέμε την αλήθεια; Μην αναρωτιόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Κάνουν ακριβώς το ίδιο με μας»

Γράφει η Ελένη Παπατσώρη

Ποια είναι η έννοια και η αξία της αλήθειας; Δύσκολο θέμα, ακόμα και για την φιλοσοφία.

Προκειμένου να προσδιορισθεί η έννοιά της ας εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που την συνθέτουν.

1. Κατάφαση ή άρνηση. Είναι το συναίσθημα της βεβαιότητας, της καθαρότητας ή της απόρριψης, της αντίστασης.

2. Η κατάφαση ή η άρνηση ναι ταιριάζει σε «κρίσεις», κατά τις οποίες κάτι Α αποδίδεται σε κάτι Β. Διότι, μόνο σε κρίσεις αποδίδεται η αλήθεια ή όχι, δηλαδή στην σημασία της σύνδεσης των Α και Β. Ποιες είναι όμως οι αληθινές κρίσεις; Είναι αυτές που η νόηση και η εμπειρία βρίσκονται σε αρμονία. Είναι το έσχατο μυστήριο της συνείδησής μας για την αλήθεια.

3. Οι όροι με τους οποίους γεννιέται το συναίσθημα της κατάφασης, δηλαδή, η πλήρης συνείδηση της σημασίας των «κρίσεων» όπου και η «κρίση» αλλά και το κρινόμενο βρίσκονται μπροστά στον νου μας με απόλυτη σαφήνεια.

4. Η κατάφαση ή η άρνηση πρώτα δημιουργείται σε μένα και μετά στον απέναντι. Σε μένα μπορώ να το ισχυρισθώ άμεσα και γρήγορα με βεβαιότητα στον απέναντι όμως με σχετική βεβαιότητα, αφού δεν μπορώ να διεισδύσω στην ψυχή του, παρά μόνο από τις εκδηλώσεις του.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η έννοια της αλήθειας είναι η ιδιότητα μιας «κρίσης», αφ΄ ενός μεν να συμφωνεί με το κρινόμενο (εμπειρία, νόηση) και υπό τον όρο ότι υπάρχει πλήρης συνείδηση αυτής της συμφωνίας, και αφ΄ ετέρου δε να δημιουργεί σαφήνεια σε μένα και πιθανώς και σε κάθε άλλον.

Η αλήθεια έχει αξία και μάλιστα πρωταρχική. Είναι αυτή που προσδίδει αξία στην γνώση και δεν την υπηρετεί.

Μορφές της αλήθειας.

Θεωρητική (επιστημονική) αλήθεια είναι η παρόρμηση της συνείδησής μας να βάλει σε τάξη τα γεγονότα μέσω των γνωστικών λειτουργιών της.

Ηθική αλήθεια είναι η παρόρμηση της συνείδησής μας να διατάξει τις προαιρέσεις μας (καλό - κακό) προς το ιδεώδες.

Αισθητική αλήθεια είναι η ανάγκη της συνείδησής μας να διατάξει τις μορφές του χάους (ωραίο).

Θρησκευτική είναι η ανάγκη της συνείδησής μας να εξηγήσει τις αντιθέσεις μεταξύ των νόμων της αναγκαιότητας στην φύση και του καθήκοντος που απορρέει από τη ίδια την συνείδηση.

Αναφέρω μερικές από τις απόψεις φιλοσόφων περί της αλήθειας. Ο Πλάτων μας λέει πως αληθινά είναι μόνο αυτά που δέχονται την επεξεργασία της νόησης, δηλαδή τα πραγματικά. Τέτοια θεωρούνται και οι ιδέες. «Ύψιστη δε η ιδέα του αγαθού» που είναι η αιτία κάθε αληθείας. Ο Αριστοτέλης αληθινή λέει την κρίση η οποία μας λέει ότι το πραγματικό υπάρχει και το μη πραγματικό δεν υπάρχει. Πραγματοκρατική θεωρία είναι αυτή που δέχεται πως αληθινές είναι οι κρίσεις που μας προάγουν θεωρητικά και πρακτικά. Δηλαδή έχουν κριτήριο την επιτυχία. Σήμερα έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε εκεί, που καθαρά μας δείχνει η νόηση πως υπάρχει η αλήθεια, χωρίς όμως να ξεχνάμε πως η νόηση λειτουργεί με την λογική και ως εκ τούτου πρέπει να θέτουμε τον τόνο του «πιθανως», του «ίσως».

Στην αρχαία Ελλάδα θεωρείτο κόρη του Δία και της Αρετής ντυμένη με λευκό φόρεμα ενώ οι Ρωμαίοι την ήθελαν κόρη του Χρόνου και την απεικόνιζαν χωρίς κάλυμμα και στολίδια, απλή και γυμνή, ότι την χαρακτηρίζει.

Στα δικά μας τώρα. Για να είμαστε μέρος της κοινωνίας θέτουμε την υπογραφή μας στο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο δεν μας επιτρέπει να εκδηλώνουμε την απόλυτη αλήθεια. Η αλήθεια αν σου ταιριάζει, θα την θελήσεις αναζητώντας την συνεχώς σε δρόμο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, όπως είσαι και ΕΣΥ.

Εμείς λέμε την αλήθεια; Μην αναρωτιόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Κάνουν ακριβώς το ίδιο με μας.

Σας χαιρετώ.

Εις το επανιδείν

Γράφει η Ελένη Παπατσώρη

Ποια είναι η έννοια και η αξία της αλήθειας; Δύσκολο θέμα, ακόμα και για την φιλοσοφία.

Προκειμένου να προσδιορισθεί η έννοιά της ας εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που την συνθέτουν.

1. Κατάφαση ή άρνηση. Είναι το συναίσθημα της βεβαιότητας, της καθαρότητας ή της απόρριψης, της αντίστασης.

2. Η κατάφαση ή η άρνηση ναι ταιριάζει σε «κρίσεις», κατά τις οποίες κάτι Α αποδίδεται σε κάτι Β. Διότι, μόνο σε κρίσεις αποδίδεται η αλήθεια ή όχι, δηλαδή στην σημασία της σύνδεσης των Α και Β. Ποιες είναι όμως οι αληθινές κρίσεις; Είναι αυτές που η νόηση και η εμπειρία βρίσκονται σε αρμονία. Είναι το έσχατο μυστήριο της συνείδησής μας για την αλήθεια.

3. Οι όροι με τους οποίους γεννιέται το συναίσθημα της κατάφασης, δηλαδή, η πλήρης συνείδηση της σημασίας των «κρίσεων» όπου και η «κρίση» αλλά και το κρινόμενο βρίσκονται μπροστά στον νου μας με απόλυτη σαφήνεια.

4. Η κατάφαση ή η άρνηση πρώτα δημιουργείται σε μένα και μετά στον απέναντι. Σε μένα μπορώ να το ισχυρισθώ άμεσα και γρήγορα με βεβαιότητα στον απέναντι όμως με σχετική βεβαιότητα, αφού δεν μπορώ να διεισδύσω στην ψυχή του, παρά μόνο από τις εκδηλώσεις του.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η έννοια της αλήθειας είναι η ιδιότητα μιας «κρίσης», αφ΄ ενός μεν να συμφωνεί με το κρινόμενο (εμπειρία, νόηση) και υπό τον όρο ότι υπάρχει πλήρης συνείδηση αυτής της συμφωνίας, και αφ΄ ετέρου δε να δημιουργεί σαφήνεια σε μένα και πιθανώς και σε κάθε άλλον.

Η αλήθεια έχει αξία και μάλιστα πρωταρχική. Είναι αυτή που προσδίδει αξία στην γνώση και δεν την υπηρετεί.

Μορφές της αλήθειας.

Θεωρητική (επιστημονική) αλήθεια είναι η παρόρμηση της συνείδησής μας να βάλει σε τάξη τα γεγονότα μέσω των γνωστικών λειτουργιών της.

Ηθική αλήθεια είναι η παρόρμηση της συνείδησής μας να διατάξει τις προαιρέσεις μας (καλό - κακό) προς το ιδεώδες.

Αισθητική αλήθεια είναι η ανάγκη της συνείδησής μας να διατάξει τις μορφές του χάους (ωραίο).

Θρησκευτική είναι η ανάγκη της συνείδησής μας να εξηγήσει τις αντιθέσεις μεταξύ των νόμων της αναγκαιότητας στην φύση και του καθήκοντος που απορρέει από τη ίδια την συνείδηση.

Αναφέρω μερικές από τις απόψεις φιλοσόφων περί της αλήθειας. Ο Πλάτων μας λέει πως αληθινά είναι μόνο αυτά που δέχονται την επεξεργασία της νόησης, δηλαδή τα πραγματικά. Τέτοια θεωρούνται και οι ιδέες. «Ύψιστη δε η ιδέα του αγαθού» που είναι η αιτία κάθε αληθείας. Ο Αριστοτέλης αληθινή λέει την κρίση η οποία μας λέει ότι το πραγματικό υπάρχει και το μη πραγματικό δεν υπάρχει. Πραγματοκρατική θεωρία είναι αυτή που δέχεται πως αληθινές είναι οι κρίσεις που μας προάγουν θεωρητικά και πρακτικά. Δηλαδή έχουν κριτήριο την επιτυχία. Σήμερα έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε εκεί, που καθαρά μας δείχνει η νόηση πως υπάρχει η αλήθεια, χωρίς όμως να ξεχνάμε πως η νόηση λειτουργεί με την λογική και ως εκ τούτου πρέπει να θέτουμε τον τόνο του «πιθανως», του «ίσως».

Στην αρχαία Ελλάδα θεωρείτο κόρη του Δία και της Αρετής ντυμένη με λευκό φόρεμα ενώ οι Ρωμαίοι την ήθελαν κόρη του Χρόνου και την απεικόνιζαν χωρίς κάλυμμα και στολίδια, απλή και γυμνή, ότι την χαρακτηρίζει.

Στα δικά μας τώρα. Για να είμαστε μέρος της κοινωνίας θέτουμε την υπογραφή μας στο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο δεν μας επιτρέπει να εκδηλώνουμε την απόλυτη αλήθεια. Η αλήθεια αν σου ταιριάζει, θα την θελήσεις αναζητώντας την συνεχώς σε δρόμο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, όπως είσαι και ΕΣΥ.

Εμείς λέμε την αλήθεια; Μην αναρωτιόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Κάνουν ακριβώς το ίδιο με μας.

Σας χαιρετώ.

Εις το επανιδείν

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image