notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Παναγιωτακάκος: Τα νερά του Βασιλοποτάμου… Υπάρχει τόση επάρκεια νερού για την μεταφορά εκτός Δήμου Ευρώτα;

slider_image
04-09-2020

«Το έργο της μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου εκτός της περιοχής του Ευρώτα, είναι ένα σοβαρό θέμα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί»

Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος

Έξω από τους χάρτινους λεονταρισμούς των γιαλαντζί δηλώσεων ενός απαράδεκτου υβρεολογίου για τους θεσμικά νομιμοποιημένους με λαϊκή εντολή εκπροσώπους, προς τέρψιν σκόρπιων Iikes και μελλοντικών ψήφων, απαιτείται δημοκρατική διαβούλευση με γνώση και ενημέρωση, ώστε να τεκμηριωθούν θέσεις/αντι-θέσεις που η κοινωνία θα γνωρίζει γιατί αγωνίζεται και με ποια προοπτική.

Σ’ αυτή την προοπτική πρέπει να κινηθεί και το ζήτημα/πρόβλημα μετά την προώθηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου του αγωγού μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας – ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης ΑγροΠεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ).

Με την υποσημείωση ότι στο έργο του κλειστού συστήματος άρδευσης ΤΟΕΒ Τρινάσου (μελέτη σε εξέλιξη) η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει καμμιά αρμοδιότητα (μέχρι σήμερα και θα επανέλθω σε άλλο σημείωμα) το έργο της μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου εκτός της περιοχής του Ευρώτα, είναι ένα σοβαρό θέμα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Εκ προοιμίου έχω τοποθετηθεί και με την ψήφο μου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο όταν συζητήθηκε και την ίδια στάση και πεποίθηση έχω και σήμερα.

Αξίζει όμως να ενημερωθούμε για την πορεία του συγκεκριμένου έργου, από την εκκίνηση του μέχρι σήμερα καθώς και τα κομβικά σημεία όπου έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών και των αδειοδοτήσεων όπως έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (εκκρεμεί η ανάθεση της σύμβασης)  με προϋπολογισμό 44.000.000 €
Ο πρώην δήμος Σκάλας το 2008 είχε καταψηφίσει και είχε προσφύγει στο ΣτΕ. Και ο δήμος Ευρώτα είναι στην ίδια εδραιωμένη θέση.

Συγκεκριμένα έχουν ασκηθεί τρεις αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, εκ των οποίων η μία, κατόπιν αναβολών, συζητήθηκε  στις 17 Απριλίου 2013, ενώ για τις άλλες δύο, που έχουν ήδη συζητηθεί από τις 16 Δεκεμβρίου 2009, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί αποφάσεις εκ μέρους του ΣτΕ..

Όμως:

1. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός στις 28/8/2008 ανακοινώνει τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τον Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης περιοχών του Δήμου Έλους και επέκταση στις πεδιάδες των Μολάων και του Ασωπού στο νομό Λακωνίας» με στόχο:

Το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του καταστρεπτικού φαινομένου υφαλμύρωσης υδροφόρου ορίζοντα περιοχών Αστερίου- Γλυκόβρυσης έκτασης 20.000 στρ. και Μολάων- Ασωπού- Παπαδιάνικα έκτασης 50.000 στρ. όπου καλλιεργούνται κυρίως ελιές, εσπεριδοειδή, συκιές, αμπέλια και κηπευτικά. Σκοπός της ζώνης εμπλουτισμού είναι η δημιουργία ενός υδραυλικού φράγματος έτσι ώστε να διακοπεί η θαλάσσια διείσδυση.

2. Το 2013 σε ερωτήσεις της Βουλευτού  Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου οι κ.κ Στ. Καλαφάτης και Αθ. Τσαυτσαρής  απαντούν σχετικά με το θέμα:

- Το έργο του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου έχει ενταχθεί στο ίδιο Μέτρο 125Α1 με προϋπολογισμό 46,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ήδη, από 24 Νοεμβρίου 2009, διενεργηθεί και ο διαγωνισμός, η διαδικασία, όμως, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι αναμένεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

-Με το εν λόγω έργο θα παροχετεύεται μέρος των χειμερινών απορροών του Βασιλοπόταμου, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου κάθε έτους, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι περιοχές Μολάων, Έλους και Ασωπού. Με τη μεταφορά μέρους των παροχών νερού, που κατά τη χειμερινή περίοδο καταλήγουν στη θάλασσα, θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της υφαλμύρωσης και θα αποφευχθεί η ερημοποίηση 50.000 περίπου στρεμμάτων γεωργικής γης στο κεντρικό τμήμα της Λακωνίας

-Με τη μεταφορά μέρους των παροχών νερού (που καταλήγουν στη θάλασσα τη χειμερινή περίοδο) στις περιοχές που έχουν υποστεί έντονα τις συνέπειες της υφαλμύρωσης, δίνεται η δυνατότητα αναστροφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη διείσδυση της θάλασσας και την επερχόμενη ερημοποίηση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις του κεντρικού τμήματος της Π.Ε Λακωνίας.

3. Επίσης σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ
  - Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά,, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προωθήσει την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου.

Εν συντομία, το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου, το οποίο εκπονήθηκε σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ), περιλαμβάνει:

i1.Τα γενικά χαρακτηριστικά του υδατικού διαμερίσματος.

i2.Τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

i3.Την περιγραφή των ανθρωπογενών πιέσεων που επηρεάζουν την κατάσταση των συστημάτων και των επιπτώσεων τους.

i4. Τις προστατευόμενες περιοχές του υδατικού διαμερίσματος, δηλαδή εκείνες τις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται προστατευόμενες λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, λόγω της χρήσης τους για απόληψη προς ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω της ευαισθησίας τους σε ορισμένες ανθρωπογενείς πιέσεις όπως οι απορρίψεις νιτρικών (οξειδίων του αζώτου) και λόγω της συσχέτισης τους με την υδρόβια ζωή με οικονομική σημασία.

i5. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

i6. Την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις.

i7. Την οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού εντός του υδατικού διαμερίσματος.

i8. Παρουσίαση των περιβαλλοντικών στόχων για κάθε υδατικό σύστημα, όπως αυτοί καθορίζονται σε σχέση με την κατάσταση των συστημάτων και τα απαιτούμενα μέτρα που έχουν προσδιοριστεί ότι θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, καθώς και οι αποδεκτές εξαιρέσεις από την επίτευξη των στόχων αυτών.

i9. Σχέδιο αντιμετώπισης λειψυδρίας -ξηρασίας.

i10. Στοιχεία του προγράμματος μέτρων που θα απαιτηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή να επιτευχθεί (ή να διατηρηθεί) η καλή κατάσταση ή το καλό οικολογικό δυναμικό των υδατικών συστημάτων του υδατικού διαμερίσματος.

Αναλυτικά τα υπό έγκριση Σχέδια Διαχείρισης με τα κείμενα τεκμηρίωσης και τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένα στο ειδικό δικτυακό τόπο της διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης: http://wfd.opengov.gr/.

Τα αναφερόμενα γίνονται προς ενημέρωση και απόκτηση γνώσης ώστε η περιοχή μας να έχει κοινή θέση και στάση στα μελλούμενα που όπως φαίνεται έχουν μπει στις ράγες της υλοποίησης.

Μαζί με τον πόλεμο κατά των ιών ο πόλεμος για τους υδάτινους πόρους θα είναι πεδίο τοπικών , περιφερειακών και ίσως εθνικών συγκρούσεων όσο η κλιματική κρίση παγιώνεται και δεν υπάρχει συνολικό σχέδιο αντιστροφής της πορείας.

Γι’ αυτό και στο προκείμενο και όπως φαίνεται εξελισσόμενο θέμα της μεταφοράς νερού με αγωγό από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης… απαιτεί μεθοδολογία συντονισμένες κινήσεις και συστράτευση της κοινωνίας με τεκμηριωμένες θέσεις.

Εκείνο που πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια είναι:

1.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ 50.000 στρ. για τις περιοχές των Μολάων- Ασωπού- Παπαδιάνικων;
2. ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΙ ΤΟΝΟΙ ΚΥΒΙΚΏΝ ΝΕΡΟΥ ( αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ;
3. ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ;
4. ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΕΒ ΤΡΙΝΑΣΟΥ που η μελέτη βρίσκεται εν εξελίξει;
Το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα (και το Τ.Σ Σκάλας) οφείλει σε ανοικτή διαβούλευση με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς να συναποφασίσει την διαδικασία αποτροπής – ανατροπής αυτού του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα οφείλει άμεσα να επαναφέρει και να δημοπρατήσει την μελέτη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των υδάτινων πόρων των περιοχών του Δήμου που δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει.
Με ψυχραιμία και στρατηγική κερδίζονται τα αιτήματα ή ανατρέπονται αποφάσεις που ίσως βλάψουν τον τόπο στο μέλλον.
Υ.Γ Επειδή οι εκφέροντες δημόσιο πολιτικό λόγο ,πολλές φορές οδηγούνται σε επιστημονικά ολισθήματα όπως λ.χ  με δήθεν μελέτη (που καταψηφίστηκε στον Προϋπολογισμό όταν τέθηκε από άλλη Παράταξη….) για άλλη εκμετάλλευση των νερών θα μειωθεί το πρόβλημα της Ελονοσίας…. (τι ακούμε!)
Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τους Επιστήμονες: Τα κουνούπια του γένους των ανωφελών αναπτύσσονται σε καθαρά στάσιμα ύδατα, σε υγρά και θερμά κλίματα

Τα τελευταία χρόνια, η μαζική μετακίνηση πληθυσμού προς ενδημικές περιοχές ανά τον κόσμο, έχει οδηγήσει στην εισαγωγή κρουσμάτων ελονοσίας σε μη ενδημικές ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, οι κλιματολογικές αλλαγές (αύξηση επιπέδου θερμοκρασίας και υγρασίας) ευνοούν την αναπαραγωγή και ανάπτυξη των διαβιβαστών της νόσου (κουνουπιών).

Το εξελισσόμενο πρόγραμμα κατά της ελονοσίας που υλοποιείται για μια δεκαετία έχει δώσει τα σωστά αποτελέσματα και οι νεολογισμοί απλά όχι απλά δεν προσφέρουν αλλά υποβαθμίζουν τον συλλογικών αγώνων όσων προσπάθησαν στις δύσκολες εποχές με την Ελονοσία παρούσα στην περιοχή!!!

Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος

Έξω από τους χάρτινους λεονταρισμούς των γιαλαντζί δηλώσεων ενός απαράδεκτου υβρεολογίου για τους θεσμικά νομιμοποιημένους με λαϊκή εντολή εκπροσώπους, προς τέρψιν σκόρπιων Iikes και μελλοντικών ψήφων, απαιτείται δημοκρατική διαβούλευση με γνώση και ενημέρωση, ώστε να τεκμηριωθούν θέσεις/αντι-θέσεις που η κοινωνία θα γνωρίζει γιατί αγωνίζεται και με ποια προοπτική.

Σ’ αυτή την προοπτική πρέπει να κινηθεί και το ζήτημα/πρόβλημα μετά την προώθηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου του αγωγού μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας – ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης ΑγροΠεριβαλλοντικών Υποδομών (ΕΣΑΑΥ).

Με την υποσημείωση ότι στο έργο του κλειστού συστήματος άρδευσης ΤΟΕΒ Τρινάσου (μελέτη σε εξέλιξη) η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει καμμιά αρμοδιότητα (μέχρι σήμερα και θα επανέλθω σε άλλο σημείωμα) το έργο της μεταφοράς νερού από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου εκτός της περιοχής του Ευρώτα, είναι ένα σοβαρό θέμα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Εκ προοιμίου έχω τοποθετηθεί και με την ψήφο μου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο όταν συζητήθηκε και την ίδια στάση και πεποίθηση έχω και σήμερα.

Αξίζει όμως να ενημερωθούμε για την πορεία του συγκεκριμένου έργου, από την εκκίνηση του μέχρι σήμερα καθώς και τα κομβικά σημεία όπου έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών και των αδειοδοτήσεων όπως έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (εκκρεμεί η ανάθεση της σύμβασης)  με προϋπολογισμό 44.000.000 €
Ο πρώην δήμος Σκάλας το 2008 είχε καταψηφίσει και είχε προσφύγει στο ΣτΕ. Και ο δήμος Ευρώτα είναι στην ίδια εδραιωμένη θέση.

Συγκεκριμένα έχουν ασκηθεί τρεις αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, εκ των οποίων η μία, κατόπιν αναβολών, συζητήθηκε  στις 17 Απριλίου 2013, ενώ για τις άλλες δύο, που έχουν ήδη συζητηθεί από τις 16 Δεκεμβρίου 2009, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί αποφάσεις εκ μέρους του ΣτΕ..

Όμως:

1. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός στις 28/8/2008 ανακοινώνει τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τον Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης περιοχών του Δήμου Έλους και επέκταση στις πεδιάδες των Μολάων και του Ασωπού στο νομό Λακωνίας» με στόχο:

Το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του καταστρεπτικού φαινομένου υφαλμύρωσης υδροφόρου ορίζοντα περιοχών Αστερίου- Γλυκόβρυσης έκτασης 20.000 στρ. και Μολάων- Ασωπού- Παπαδιάνικα έκτασης 50.000 στρ. όπου καλλιεργούνται κυρίως ελιές, εσπεριδοειδή, συκιές, αμπέλια και κηπευτικά. Σκοπός της ζώνης εμπλουτισμού είναι η δημιουργία ενός υδραυλικού φράγματος έτσι ώστε να διακοπεί η θαλάσσια διείσδυση.

2. Το 2013 σε ερωτήσεις της Βουλευτού  Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου οι κ.κ Στ. Καλαφάτης και Αθ. Τσαυτσαρής  απαντούν σχετικά με το θέμα:

- Το έργο του αρδευτικού του Βασιλοπόταμου έχει ενταχθεί στο ίδιο Μέτρο 125Α1 με προϋπολογισμό 46,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ήδη, από 24 Νοεμβρίου 2009, διενεργηθεί και ο διαγωνισμός, η διαδικασία, όμως, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι αναμένεται η έκδοση σχετικών αποφάσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

-Με το εν λόγω έργο θα παροχετεύεται μέρος των χειμερινών απορροών του Βασιλοπόταμου, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου κάθε έτους, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι περιοχές Μολάων, Έλους και Ασωπού. Με τη μεταφορά μέρους των παροχών νερού, που κατά τη χειμερινή περίοδο καταλήγουν στη θάλασσα, θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της υφαλμύρωσης και θα αποφευχθεί η ερημοποίηση 50.000 περίπου στρεμμάτων γεωργικής γης στο κεντρικό τμήμα της Λακωνίας

-Με τη μεταφορά μέρους των παροχών νερού (που καταλήγουν στη θάλασσα τη χειμερινή περίοδο) στις περιοχές που έχουν υποστεί έντονα τις συνέπειες της υφαλμύρωσης, δίνεται η δυνατότητα αναστροφής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη διείσδυση της θάλασσας και την επερχόμενη ερημοποίηση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις του κεντρικού τμήματος της Π.Ε Λακωνίας.

3. Επίσης σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ
  - Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά,, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προωθήσει την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου.

Εν συντομία, το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου, το οποίο εκπονήθηκε σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ), περιλαμβάνει:

i1.Τα γενικά χαρακτηριστικά του υδατικού διαμερίσματος.

i2.Τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

i3.Την περιγραφή των ανθρωπογενών πιέσεων που επηρεάζουν την κατάσταση των συστημάτων και των επιπτώσεων τους.

i4. Τις προστατευόμενες περιοχές του υδατικού διαμερίσματος, δηλαδή εκείνες τις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται προστατευόμενες λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, λόγω της χρήσης τους για απόληψη προς ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω της ευαισθησίας τους σε ορισμένες ανθρωπογενείς πιέσεις όπως οι απορρίψεις νιτρικών (οξειδίων του αζώτου) και λόγω της συσχέτισης τους με την υδρόβια ζωή με οικονομική σημασία.

i5. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

i6. Την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις.

i7. Την οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού εντός του υδατικού διαμερίσματος.

i8. Παρουσίαση των περιβαλλοντικών στόχων για κάθε υδατικό σύστημα, όπως αυτοί καθορίζονται σε σχέση με την κατάσταση των συστημάτων και τα απαιτούμενα μέτρα που έχουν προσδιοριστεί ότι θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων, καθώς και οι αποδεκτές εξαιρέσεις από την επίτευξη των στόχων αυτών.

i9. Σχέδιο αντιμετώπισης λειψυδρίας -ξηρασίας.

i10. Στοιχεία του προγράμματος μέτρων που θα απαιτηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή να επιτευχθεί (ή να διατηρηθεί) η καλή κατάσταση ή το καλό οικολογικό δυναμικό των υδατικών συστημάτων του υδατικού διαμερίσματος.

Αναλυτικά τα υπό έγκριση Σχέδια Διαχείρισης με τα κείμενα τεκμηρίωσης και τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αναρτημένα στο ειδικό δικτυακό τόπο της διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης: http://wfd.opengov.gr/.

Τα αναφερόμενα γίνονται προς ενημέρωση και απόκτηση γνώσης ώστε η περιοχή μας να έχει κοινή θέση και στάση στα μελλούμενα που όπως φαίνεται έχουν μπει στις ράγες της υλοποίησης.

Μαζί με τον πόλεμο κατά των ιών ο πόλεμος για τους υδάτινους πόρους θα είναι πεδίο τοπικών , περιφερειακών και ίσως εθνικών συγκρούσεων όσο η κλιματική κρίση παγιώνεται και δεν υπάρχει συνολικό σχέδιο αντιστροφής της πορείας.

Γι’ αυτό και στο προκείμενο και όπως φαίνεται εξελισσόμενο θέμα της μεταφοράς νερού με αγωγό από Ευρώτα και πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης… απαιτεί μεθοδολογία συντονισμένες κινήσεις και συστράτευση της κοινωνίας με τεκμηριωμένες θέσεις.

Εκείνο που πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια είναι:

1.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ 50.000 στρ. για τις περιοχές των Μολάων- Ασωπού- Παπαδιάνικων;
2. ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΙ ΤΟΝΟΙ ΚΥΒΙΚΏΝ ΝΕΡΟΥ ( αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου-Απριλίου) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ;
3. ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ;
4. ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΕΒ ΤΡΙΝΑΣΟΥ που η μελέτη βρίσκεται εν εξελίξει;
Το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα (και το Τ.Σ Σκάλας) οφείλει σε ανοικτή διαβούλευση με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς να συναποφασίσει την διαδικασία αποτροπής – ανατροπής αυτού του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα οφείλει άμεσα να επαναφέρει και να δημοπρατήσει την μελέτη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των υδάτινων πόρων των περιοχών του Δήμου που δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει.
Με ψυχραιμία και στρατηγική κερδίζονται τα αιτήματα ή ανατρέπονται αποφάσεις που ίσως βλάψουν τον τόπο στο μέλλον.
Υ.Γ Επειδή οι εκφέροντες δημόσιο πολιτικό λόγο ,πολλές φορές οδηγούνται σε επιστημονικά ολισθήματα όπως λ.χ  με δήθεν μελέτη (που καταψηφίστηκε στον Προϋπολογισμό όταν τέθηκε από άλλη Παράταξη….) για άλλη εκμετάλλευση των νερών θα μειωθεί το πρόβλημα της Ελονοσίας…. (τι ακούμε!)
Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και τους Επιστήμονες: Τα κουνούπια του γένους των ανωφελών αναπτύσσονται σε καθαρά στάσιμα ύδατα, σε υγρά και θερμά κλίματα

Τα τελευταία χρόνια, η μαζική μετακίνηση πληθυσμού προς ενδημικές περιοχές ανά τον κόσμο, έχει οδηγήσει στην εισαγωγή κρουσμάτων ελονοσίας σε μη ενδημικές ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, οι κλιματολογικές αλλαγές (αύξηση επιπέδου θερμοκρασίας και υγρασίας) ευνοούν την αναπαραγωγή και ανάπτυξη των διαβιβαστών της νόσου (κουνουπιών).

Το εξελισσόμενο πρόγραμμα κατά της ελονοσίας που υλοποιείται για μια δεκαετία έχει δώσει τα σωστά αποτελέσματα και οι νεολογισμοί απλά όχι απλά δεν προσφέρουν αλλά υποβαθμίζουν τον συλλογικών αγώνων όσων προσπάθησαν στις δύσκολες εποχές με την Ελονοσία παρούσα στην περιοχή!!!

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας