Υπογράφηκαν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα τρεις συμβάσεις έργων, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης, οι συμβάσεις αυτές αφορούν τα έργα:
• Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καρυών», προϋπολογισμού 440.000,00 €
• Ανάπλαση οικισμού Βέροια», προϋπολογισμού 172.500,00 €
• Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος ΕΠ)»,προϋπολογισμού 272.000,00 €.

Το «παρών» στην συνάντηση έδωσαν ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Μαρίνος Μπερέτσος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θόδωρος Βερούτης, ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD Σπύρος Φλώρος και άλλοι εκπρόσωποι φορέων - δικαιούχων.