notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης: Τι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Πέμπτης

slider_image
13-03-2019

Είκοσι τρία θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων). Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 1ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την «Προμήθεια σωλήνα για το αρδευτικό δίκτυο του Δ.Δ. Περιβολίων Δήμου Σπάρτης». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 2ο Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σπάρτης για παροχή υπηρεσιών (διάθεση τεχνικού προσωπικού) του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 3ο Περί κατανομής ποσού 88.766,65 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (A’ κατανομή 2019) Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος 4ο Ορισμός υπαλλήλου για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2019 Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 5ο Περί εγκρίσεως άγονου αποτελέσματος εκμίσθωσης του 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 6ο Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) Εισηγητής: κ .Δημήτριος Αποστολάκος 7ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2019 Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 8ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος 9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ», αναδόχου Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος 10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ ΤΚ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ» Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος 11ο Εξειδίκευση πιστώσεων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος 12ο Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ» με αυτεπιστασία Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος 13ο Σχετικά με την εξόφληση οφειλής στην ΔΕΗ κατόπιν εγγύησης βάσει της 145/2017 Α.Δ.Σ.» Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 14ο Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών τουριστικής προβολής: Προμήθεια τουριστικού εντύπου (Κ.Α. 10-6611.003), Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στην έκδοση “Gold Book of Sparta” και Ψηφιακή τουριστική προβολή του Δήμου Σπάρτης (Κ.Α. 00-6431.004), Διοργάνωση ψηφιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Κ.Α. 00-6442.004) – Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων δαπανών Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας επιμόρφωσης υπαλλήλων στο θέμα «Ο Κατασταλτικός έλεγχος απολογισμών ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου». Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 16ο Περί διαστάσεων οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Καλυβίων Σοχάς Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος 17ο Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών σχετικών με εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος: Εορτασμός επετείου 25ης Μαρτίου 2019 (Κ.Α. 00-6443.007) και Προμήθεια Σημαιών (Κ.Α. 10-6691.001) Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 18ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου Εισηγητής: κ .Παναγιώτης Αργυρόπουλος 19ο Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με την απόδοση επιχορηγήσεων για λειτουργικά σχολικών επιτροπών Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος 20ο Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ» Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος 21ο Έγκριση μελέτης εφαρμογής και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος 22ο Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», για το έργο: «Επισκευή ανακαίνιση κτιρίου Σπυρόπουλου». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 23ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή -ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου». Εισηγητής: κ .Δήμαρχος

Είκοσι τρία θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την «Προμήθεια σωλήνα για το αρδευτικό δίκτυο του Δ.Δ. Περιβολίων Δήμου Σπάρτης».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σπάρτης για παροχή υπηρεσιών (διάθεση τεχνικού προσωπικού) του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Περί κατανομής ποσού 88.766,65 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (A’ κατανομή 2019)
Εισηγητής:  κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

4ο Ορισμός υπαλλήλου  για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους  2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί εγκρίσεως άγονου αποτελέσματος  εκμίσθωσης του 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Αποδοχή χρηματοδότησης  για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
Εισηγητής: κ .Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ», αναδόχου Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ ΤΚ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Εξειδίκευση πιστώσεων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

12ο Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ» με αυτεπιστασία
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Σχετικά με την εξόφληση οφειλής στην ΔΕΗ κατόπιν εγγύησης βάσει της 145/2017 Α.Δ.Σ.»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών τουριστικής προβολής: Προμήθεια τουριστικού εντύπου (Κ.Α. 10-6611.003), Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στην έκδοση  “Gold Book of Sparta” και Ψηφιακή τουριστική προβολή του Δήμου Σπάρτης (Κ.Α. 00-6431.004), Διοργάνωση ψηφιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Κ.Α. 00-6442.004) – Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων δαπανών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  υπηρεσίας  επιμόρφωσης υπαλλήλων στο θέμα «Ο Κατασταλτικός έλεγχος απολογισμών ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου». 
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Περί διαστάσεων οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Καλυβίων Σοχάς
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

17ο Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών σχετικών με εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος: Εορτασμός επετείου 25ης Μαρτίου 2019 (Κ.Α. 00-6443.007) και Προμήθεια Σημαιών (Κ.Α. 10-6691.001)
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου
Εισηγητής: κ .Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά  με την απόδοση επιχορηγήσεων για λειτουργικά σχολικών επιτροπών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Έγκριση μελέτης εφαρμογής και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», για το έργο: «Επισκευή ανακαίνιση κτιρίου Σπυρόπουλου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

23ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή -ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου».
Εισηγητής: κ .Δήμαρχος

Είκοσι τρία θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την «Προμήθεια σωλήνα για το αρδευτικό δίκτυο του Δ.Δ. Περιβολίων Δήμου Σπάρτης».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Περί έγκρισης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σπάρτης για παροχή υπηρεσιών (διάθεση τεχνικού προσωπικού) του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Περί κατανομής ποσού 88.766,65 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (A’ κατανομή 2019)
Εισηγητής:  κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

4ο Ορισμός υπαλλήλου  για τη διαχείριση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους  2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί εγκρίσεως άγονου αποτελέσματος  εκμίσθωσης του 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Αποδοχή χρηματοδότησης  για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
Εισηγητής: κ .Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ», αναδόχου Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ ΤΚ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Εξειδίκευση πιστώσεων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

12ο Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ» με αυτεπιστασία
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Σχετικά με την εξόφληση οφειλής στην ΔΕΗ κατόπιν εγγύησης βάσει της 145/2017 Α.Δ.Σ.»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών τουριστικής προβολής: Προμήθεια τουριστικού εντύπου (Κ.Α. 10-6611.003), Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στην έκδοση  “Gold Book of Sparta” και Ψηφιακή τουριστική προβολή του Δήμου Σπάρτης (Κ.Α. 00-6431.004), Διοργάνωση ψηφιακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Κ.Α. 00-6442.004) – Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων δαπανών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  υπηρεσίας  επιμόρφωσης υπαλλήλων στο θέμα «Ο Κατασταλτικός έλεγχος απολογισμών ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου». 
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Περί διαστάσεων οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Καλυβίων Σοχάς
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

17ο Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών σχετικών με εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος: Εορτασμός επετείου 25ης Μαρτίου 2019 (Κ.Α. 00-6443.007) και Προμήθεια Σημαιών (Κ.Α. 10-6691.001)
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου
Εισηγητής: κ .Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά  με την απόδοση επιχορηγήσεων για λειτουργικά σχολικών επιτροπών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

21ο Έγκριση μελέτης εφαρμογής και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», για το έργο: «Επισκευή ανακαίνιση κτιρίου Σπυρόπουλου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

23ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή -ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου».
Εισηγητής: κ .Δήμαρχος

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας