notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας συμμετείχε ενεργά στη διεθνική συνάντηση της Πάτρας, «Παιδεία για το Υδατικό Αποτύπωμα»

slider_image

Μοιράσου το άρθρο:

03-11-2022

Για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο στον νομό μας

Σε μια εποχή έντονου προβληματισμού, διαβουλεύσεων και αυξημένης κινητικότητας προς την κατεύθυνση της αναχαίτισης της περιβαλλοντικής κρίσης, προγράμματα όπως το «WAFLE»  της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των ευρωπαίων εταίρων της,  αποκτούν ιδιαίτερη αξία, λειτουργικότητα και διδακτική ωφελιμότητα.

Πρόκειται για το  “Water Footprints Literacy Education –WAFLE” (Παιδεία για το Υδατικό Αποτύπωμα), ένα πρόγραμμα Erasmus +, KA220 (Cooperation partnerships in school education), που αφορά στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού υπό μορφή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών, με σκοπό την παιδεία για το υδατικό αποτύπωμα. Εστιάζει ιδιαίτερα σε τρεις άξονες : το υδατικό αποτύπωμα των τροφίμων, των ενδυμάτων και της γεωργίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το  χρονικό διάστημα από 1/1/2022 μέχρι και 31/12/2023.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός από την ΑΣΠΑΙΤΕ, τα σχολεία: La Inmaculada Andalucía (Ισπανία), Istituto d’istruzione superiore Bruno- Franchetti (Ιταλία), Escola Básica e Secundária Quinta das Flores (Πορτογαλία) και Özel Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi (Τουρκία).

Η 1η διεθνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Εσκί Σεχίρ της Τουρκίας, (30/5 έως 3/6/2022), όπου έγινε γνωριμία των εταίρων και τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας και της θεματικής προσέγγισης των πτυχών του προγράμματος.

Στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία ήταν συνάντηση εκπαίδευσης - επιμόρφωσης και έλαβε χώρα στην πόλη της Πάτρας, τον Σεπτέμβριο του 2022, πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες (οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, κατά μεγάλο μέρος, από τον περιβαλλοντολόγο Ηλία Καραχάλιο), που δημιούργησαν κλίμα οικειότητας, συμπερίληψης, ανοιχτής επικοινωνίας και πρόθυμης συνεργασίας. Επιπρόσθετα έγιναν εισηγήσεις ενημέρωσης για κεντρικά θέματα του έργου όπως τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές (Στέφανος Αρμακόλας) και την έννοια του Υδατικού Αποτυπώματος (Ηλίας Καραχάλιος).

Επίσης, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες επεξεργασίας θεμάτων αναφορικά με την αειφορική διαχείριση του νερού, όπου οι εισηγητές έδωσαν αντίστοιχα έμφαση σε πεδία που αναφέρονται:
●    στη θερμοχωρητικότητα και τη λανθάνουσα  θερμότητα εξάτμισης του νερού ως παραγόντων που καθορίζουν τη χρηστικότητά του ως ψυκτικού παράγοντα στη φύση και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις  (Λεωνίδας Γομάτος),
●    στη ρύπανση των υδάτων, τους ρυπαντές και τους μολυσματικούς παράγοντες που συντελούν σε αυτήν (Άννα  Καραχασάνη) και
●    στις μεταβάσεις μεταξύ των φυσικών καταστάσεων του νερού και στον πολύτιμο κύκλο του στη Φύση (Ελένη Παλούμπα).

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν οργανωμένοι σε μικτές διεθνικές ομάδες, έδωσαν απαντήσεις και πρότειναν λύσεις σε ζητήματα που τέθηκαν από τους εισηγητές.

Η συνεργασία του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λακωνίας στη διεθνική συνάντηση της Πάτρας, αποτέλεσε σπουδαία επιμορφωτική εμπειρία, με ένα ανθρώπινο δυναμικό πολυπολιτισμικό, φιλοπρόοδο και πολύγλωσσο. Σύντομη εισήγηση και απλά πειράματα για την ανάδειξη της αξίας του χημικού συμβολισμού ως διεθνούς κώδικα επικοινωνίας, για την κατανόηση βασικών ιδιοτήτων της ύλης με έμφαση στη μικροδομή τους και για την περιγραφή του νερού ως πολύτιμου αγαθού με εστίαση στον κύκλο του στη Φύση, ήταν τα βασικότερα σημεία της διδακτικής παρέμβασης.

Είναι φανερό ότι προγράμματα του είδους αυτού έχουν σαφέστατα βραχυπρόθεσμα οφέλη, όχι μόνο γνωστικά και σε βασικούς τομείς (π.χ. περιβαλλοντικής ευαισθησίας και επιστημονικής συγκρότησης), αλλά και οφέλη μακροπρόθεσμα κοινωνικά, πολιτισμικά και άλλα.

Ελπιδοφόρο γεγονός αποτελεί η παρατηρούμενη αύξηση συμμετοχών και κινητικότητας σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών φορέων του νομού Λακωνίας, τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπαϊκά σχέδια δράσης Erasmus+. Ευχή κι ελπίδα είναι οι συμμετοχές αυτές να πολλαπλασιαστούν, αποφέροντας  αποτελέσματα επωφελή, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και στις τοπικές κοινωνίες του νομού.


Ε.Κ.Φ.Ε. ΛακωνίαςΣε μια εποχή έντονου προβληματισμού, διαβουλεύσεων και αυξημένης κινητικότητας προς την κατεύθυνση της αναχαίτισης της περιβαλλοντικής κρίσης, προγράμματα όπως το «WAFLE»  της  Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των ευρωπαίων εταίρων της,  αποκτούν ιδιαίτερη αξία, λειτουργικότητα και διδακτική ωφελιμότητα.

Πρόκειται για το  “Water Footprints Literacy Education –WAFLE” (Παιδεία για το Υδατικό Αποτύπωμα), ένα πρόγραμμα Erasmus +, KA220 (Cooperation partnerships in school education), που αφορά στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού υπό μορφή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών, με σκοπό την παιδεία για το υδατικό αποτύπωμα. Εστιάζει ιδιαίτερα σε τρεις άξονες : το υδατικό αποτύπωμα των τροφίμων, των ενδυμάτων και της γεωργίας. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το  χρονικό διάστημα από 1/1/2022 μέχρι και 31/12/2023.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός από την ΑΣΠΑΙΤΕ, τα σχολεία: La Inmaculada Andalucía (Ισπανία), Istituto d’istruzione superiore Bruno- Franchetti (Ιταλία), Escola Básica e Secundária Quinta das Flores (Πορτογαλία) και Özel Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi (Τουρκία).

Η 1η διεθνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Εσκί Σεχίρ της Τουρκίας, (30/5 έως 3/6/2022), όπου έγινε γνωριμία των εταίρων και τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας και της θεματικής προσέγγισης των πτυχών του προγράμματος.

Στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία ήταν συνάντηση εκπαίδευσης - επιμόρφωσης και έλαβε χώρα στην πόλη της Πάτρας, τον Σεπτέμβριο του 2022, πραγματοποιήθηκαν βιωματικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες (οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, κατά μεγάλο μέρος, από τον περιβαλλοντολόγο Ηλία Καραχάλιο), που δημιούργησαν κλίμα οικειότητας, συμπερίληψης, ανοιχτής επικοινωνίας και πρόθυμης συνεργασίας. Επιπρόσθετα έγιναν εισηγήσεις ενημέρωσης για κεντρικά θέματα του έργου όπως τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές (Στέφανος Αρμακόλας) και την έννοια του Υδατικού Αποτυπώματος (Ηλίας Καραχάλιος).

Επίσης, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες επεξεργασίας θεμάτων αναφορικά με την αειφορική διαχείριση του νερού, όπου οι εισηγητές έδωσαν αντίστοιχα έμφαση σε πεδία που αναφέρονται:
●    στη θερμοχωρητικότητα και τη λανθάνουσα  θερμότητα εξάτμισης του νερού ως παραγόντων που καθορίζουν τη χρηστικότητά του ως ψυκτικού παράγοντα στη φύση και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις  (Λεωνίδας Γομάτος),
●    στη ρύπανση των υδάτων, τους ρυπαντές και τους μολυσματικούς παράγοντες που συντελούν σε αυτήν (Άννα  Καραχασάνη) και
●    στις μεταβάσεις μεταξύ των φυσικών καταστάσεων του νερού και στον πολύτιμο κύκλο του στη Φύση (Ελένη Παλούμπα).

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν οργανωμένοι σε μικτές διεθνικές ομάδες, έδωσαν απαντήσεις και πρότειναν λύσεις σε ζητήματα που τέθηκαν από τους εισηγητές.

Η συνεργασία του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Λακωνίας στη διεθνική συνάντηση της Πάτρας, αποτέλεσε σπουδαία επιμορφωτική εμπειρία, με ένα ανθρώπινο δυναμικό πολυπολιτισμικό, φιλοπρόοδο και πολύγλωσσο. Σύντομη εισήγηση και απλά πειράματα για την ανάδειξη της αξίας του χημικού συμβολισμού ως διεθνούς κώδικα επικοινωνίας, για την κατανόηση βασικών ιδιοτήτων της ύλης με έμφαση στη μικροδομή τους και για την περιγραφή του νερού ως πολύτιμου αγαθού με εστίαση στον κύκλο του στη Φύση, ήταν τα βασικότερα σημεία της διδακτικής παρέμβασης.

Είναι φανερό ότι προγράμματα του είδους αυτού έχουν σαφέστατα βραχυπρόθεσμα οφέλη, όχι μόνο γνωστικά και σε βασικούς τομείς (π.χ. περιβαλλοντικής ευαισθησίας και επιστημονικής συγκρότησης), αλλά και οφέλη μακροπρόθεσμα κοινωνικά, πολιτισμικά και άλλα.

Ελπιδοφόρο γεγονός αποτελεί η παρατηρούμενη αύξηση συμμετοχών και κινητικότητας σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών φορέων του νομού Λακωνίας, τα τελευταία χρόνια, σε ευρωπαϊκά σχέδια δράσης Erasmus+. Ευχή κι ελπίδα είναι οι συμμετοχές αυτές να πολλαπλασιαστούν, αποφέροντας  αποτελέσματα επωφελή, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και στις τοπικές κοινωνίες του νομού.


Ε.Κ.Φ.Ε. ΛακωνίαςΗ APELA προτείνει

image