Όπως ανακοινώθηκε από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ Δήμου Σπάρτης, έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από χαλάζι που εκδηλώθηκε στις 15/06/2019 και αφορά σε ζημιές σε ελιές, εσπεριδοειδή, κηπευτικά κ.λπ. στις εξής περιοχές ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Σπάρτης:

• Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών: Δ.Κ. Σπαρτιατών και Τοπικές Κοινότητες Αμυκλών, Αφισίου, Κλαδά

• Δημοτική Ενότητα Μυστρά: στις Τοπικές Κοινότητες Λογγάστρας, Σουστιάνων, Τρύπης

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «οι παραγωγοί των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν υποστεί ζημιά σε ποσοστό άνω του 20% της αναμενόμενης παραγωγής ανά αγροτεμάχιο, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς μέχρι τη Δευτέρα 01/07/2019 ώρες 08:00-13:00 στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2019
- Βεβαίωση από Οργανισμό Πιστοποίησης για τις βιολογικές καλλιέργειες.

Τα τέλη εκτίμησης καταβάλλονται από τους παραγωγούς με τη δήλωση ζημιάς και ανέρχονται σε 0,10€/δέντρο ή 2€/στρέμμα (αμπέλια, κηπευτικά).
 
Επισημαίνουμε ότι επειδή οι δηλώσεις ζημιάς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική».