notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

To μήνυμα του Μητροπολίτη Ευσταθίου στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

slider_image
28-08-2020

«Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δέ μετριέται μέ τό πόσα παίρνει ἤ ἔχει, ἀλλά μέ τό ποιός εἶναι»

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης προς επιτυχόντες/ουσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Ὡς πνευματικός σας πατέρας, μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή, ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά σᾶς ἐπαινέσω καί νά γίνω συμμέτοχος στή χαρά σας, προσωπική καί οἰκογενειακή, γιά τή σπουδαία ἐπιτυχία πού καταγάγατε στίς φετινές πανελλαδικές ἐξετάσεις.

Ἀναμφίβολα, ἡ εἰσαγωγή σας στή Σχολή πού ἐπιλέξατε ἀποτελεῖ τόν εὔχυμο καρπό καί τήν ἐπιβράβευση τῆς μακρόχρονης ἀγωνιστικῆς προσπάθειας πού καταβάλατε κατά τή φοίτησή σας ἰδιαιτέρως στή Β/θμια Ἐκπαίδευση βασισμένης στή συνεχῆ,  συστηματική καί ἐπίπονη μελέτη. Τώρα δικαιώθηκαν οἱ κόποι καί οἱ ἀγῶνες σας καί βλέπετε τήν ἀπαρχή τῆς πραγματοποίησης τῶν ὀνείρων σας.

Σ΄αὐτόν τόν προπαρασκευαστικό ἀγῶνα, πού διεξαγάγατε σέ ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες, εἴχατε συμπαραστάτες καί συνοδοιπόρους ὄχι μόνο τούς ἱκανούς ἐκπαιδευτικούς σας, ἀλλά καί τούς ἄξιους γονεῖς σας. Οἱ εὐσυνείδητοι γονεῖς σας, ἀφοῦ συμβίωσαν τήν ἀγωνία σας καί τό ξενύχτι σας, σᾶς ἐμψύχωσαν, ὅταν ἀπογοητευθήκατε, καί κάλυψαν τά ἔξοδα τῆς πολυδάπανης προετοιμασίας σας, τώρα μποροῦν νά σᾶς καμαρώνουν. Καί πράγματι ἡ ἐπιτυχία σας αὐτή δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι πηγή εὐφροσύνης καί περηφάνειας, διότι ἀποτελεῖ ἕνα ἀποφασιστικό βῆμα, προκειμένου νά σᾶς δοῦν νά σταδιοδρομεῖτε στή ζωή σας ὡς ἐπιστήμονες, μέ  μόρφωση πραγματική, ἦθος χρηστό καί ἔφεση προσφορᾶς στή χειμαζόμενη κοινωνία μας.

Παιδιά μου, μία διαδρομή τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς τώρα ἐπισφραγίζεται καί μία καινούργια συνάμα ξεδιπλώνεται. Ἡ νέα σας αὐτή πορεία βεβαίως δέ θά εἶναι ἀπρόσκοπτη. Κατά τή διάρκειά της ὀφείλετε νά παλέψετε, πολυτρόπως μέσα σέ πολλές ἀντιξοότητες, ὄχι μόνο γιά νά κατακτήσετε τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἀκαδημαϊκῆς μόρφωσης, ἀλλά καί γιά νά παραμείνετε στόν χῶρο τῆς ἐνάρετης χριστιανικῆς ζωῆς.

Ὅλοι εἶναι ἀνάγκη νά κατανοήσετε πόσο πολύτιμο κεφάλαιο στήν ἀνθρώπινη ζωή ἀποτελοῦν τό ἦθος καί ἡ ἀρετή πέρα ἀπό τήν ἀπόκτηση διπλωμάτων καί ὑλικῶν ἀγαθῶν, κοσμικῶν ἀξιωμάτων καί δόξας. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δέ μετριέται μέ τό πόσα παίρνει ἤ ἔχει, ἀλλά μέ τό ποιός εἶναι. Σήμερα πλεονάζουν οἱ τυχοδιῶκτες καί οἱ ἐκμεταλλευτές, ἐνῶ σπανίζουν οἱ ἄνθρωποι τῆς πνευματικῆς δημιουργίας καί τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς. Ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς θλιβερῆς πραγματικότητας εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ περισσότεροι ξεκινοῦν τή σταδιοδρομία τους μέ γνώμονα τό πόσα θά κερδίζουν καί ὄχι τό τί θά προσφέρουν στό κοινωνικό σύνολο. Ἔτσι, ὅμως, μιά κοινωνία δέν μπορεῖ νά ὀρθοποδήσει καί νά προοδεύσει. Μεταμορφώνεται σέ ζούγκλα θηρίων. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἄς ἔχετε ὡς κεντρικό ὅραμά σας νά διορθώσετε τά δικά μας λάθη καί νά οἰκοδομήσετε ἕναν καλύτερο, πιό ἀνθρώπινο κόσμο.

Ἀφοῦ ἐκφράσω τή βεβαιότητα, ὅτι μέ τήν πίστη στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή δική  σας θέληση, μέ προσπάθεια καί ἐπιμέλεια, μέ αὐτογνωσία καί προγραμματισμό, μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή θά ἐπιτύχετε καί σέ αὐτό τό νέο στάδιο τῆς ζωῆς σας καί θά ἀναδειχθεῖτε νικητές καί τροπαιοῦχοι, ὁλοκαρδίως εὔχομαι τήν ἐκπλήρωση, θείᾳ συνάρσει, ὅλων τῶν πόθων, τῶν προσδοκιῶν καί τῶν ὁραματισμῶν σας.

Τέλος, ἀπευθυνόμενος καί στούς νέους πού γιά διάφορους λόγους δέν κατόρθωσαν νά εἰσαχθοῦν σέ μία Σχολή, τούς παροτρύνω νά μήν ἀπελπιστοῦν.

Ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐπαναλάβουν τήν προσπάθειά τους τήν ἑπόμενη χρονιά ἤ νά εὐδοκιμήσουν σέ κλάδους τῆς ἐργασίας πού δέν προϋποθέτουν πανεπιστημιακή ἐκπαίδευση.


†Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης προς επιτυχόντες/ουσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Ὡς πνευματικός σας πατέρας, μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή, ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά σᾶς ἐπαινέσω καί νά γίνω συμμέτοχος στή χαρά σας, προσωπική καί οἰκογενειακή, γιά τή σπουδαία ἐπιτυχία πού καταγάγατε στίς φετινές πανελλαδικές ἐξετάσεις.

Ἀναμφίβολα, ἡ εἰσαγωγή σας στή Σχολή πού ἐπιλέξατε ἀποτελεῖ τόν εὔχυμο καρπό καί τήν ἐπιβράβευση τῆς μακρόχρονης ἀγωνιστικῆς προσπάθειας πού καταβάλατε κατά τή φοίτησή σας ἰδιαιτέρως στή Β/θμια Ἐκπαίδευση βασισμένης στή συνεχῆ,  συστηματική καί ἐπίπονη μελέτη. Τώρα δικαιώθηκαν οἱ κόποι καί οἱ ἀγῶνες σας καί βλέπετε τήν ἀπαρχή τῆς πραγματοποίησης τῶν ὀνείρων σας.

Σ΄αὐτόν τόν προπαρασκευαστικό ἀγῶνα, πού διεξαγάγατε σέ ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες, εἴχατε συμπαραστάτες καί συνοδοιπόρους ὄχι μόνο τούς ἱκανούς ἐκπαιδευτικούς σας, ἀλλά καί τούς ἄξιους γονεῖς σας. Οἱ εὐσυνείδητοι γονεῖς σας, ἀφοῦ συμβίωσαν τήν ἀγωνία σας καί τό ξενύχτι σας, σᾶς ἐμψύχωσαν, ὅταν ἀπογοητευθήκατε, καί κάλυψαν τά ἔξοδα τῆς πολυδάπανης προετοιμασίας σας, τώρα μποροῦν νά σᾶς καμαρώνουν. Καί πράγματι ἡ ἐπιτυχία σας αὐτή δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι πηγή εὐφροσύνης καί περηφάνειας, διότι ἀποτελεῖ ἕνα ἀποφασιστικό βῆμα, προκειμένου νά σᾶς δοῦν νά σταδιοδρομεῖτε στή ζωή σας ὡς ἐπιστήμονες, μέ  μόρφωση πραγματική, ἦθος χρηστό καί ἔφεση προσφορᾶς στή χειμαζόμενη κοινωνία μας.

Παιδιά μου, μία διαδρομή τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς τώρα ἐπισφραγίζεται καί μία καινούργια συνάμα ξεδιπλώνεται. Ἡ νέα σας αὐτή πορεία βεβαίως δέ θά εἶναι ἀπρόσκοπτη. Κατά τή διάρκειά της ὀφείλετε νά παλέψετε, πολυτρόπως μέσα σέ πολλές ἀντιξοότητες, ὄχι μόνο γιά νά κατακτήσετε τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἀκαδημαϊκῆς μόρφωσης, ἀλλά καί γιά νά παραμείνετε στόν χῶρο τῆς ἐνάρετης χριστιανικῆς ζωῆς.

Ὅλοι εἶναι ἀνάγκη νά κατανοήσετε πόσο πολύτιμο κεφάλαιο στήν ἀνθρώπινη ζωή ἀποτελοῦν τό ἦθος καί ἡ ἀρετή πέρα ἀπό τήν ἀπόκτηση διπλωμάτων καί ὑλικῶν ἀγαθῶν, κοσμικῶν ἀξιωμάτων καί δόξας. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δέ μετριέται μέ τό πόσα παίρνει ἤ ἔχει, ἀλλά μέ τό ποιός εἶναι. Σήμερα πλεονάζουν οἱ τυχοδιῶκτες καί οἱ ἐκμεταλλευτές, ἐνῶ σπανίζουν οἱ ἄνθρωποι τῆς πνευματικῆς δημιουργίας καί τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς. Ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς θλιβερῆς πραγματικότητας εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ περισσότεροι ξεκινοῦν τή σταδιοδρομία τους μέ γνώμονα τό πόσα θά κερδίζουν καί ὄχι τό τί θά προσφέρουν στό κοινωνικό σύνολο. Ἔτσι, ὅμως, μιά κοινωνία δέν μπορεῖ νά ὀρθοποδήσει καί νά προοδεύσει. Μεταμορφώνεται σέ ζούγκλα θηρίων. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἄς ἔχετε ὡς κεντρικό ὅραμά σας νά διορθώσετε τά δικά μας λάθη καί νά οἰκοδομήσετε ἕναν καλύτερο, πιό ἀνθρώπινο κόσμο.

Ἀφοῦ ἐκφράσω τή βεβαιότητα, ὅτι μέ τήν πίστη στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή δική  σας θέληση, μέ προσπάθεια καί ἐπιμέλεια, μέ αὐτογνωσία καί προγραμματισμό, μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή θά ἐπιτύχετε καί σέ αὐτό τό νέο στάδιο τῆς ζωῆς σας καί θά ἀναδειχθεῖτε νικητές καί τροπαιοῦχοι, ὁλοκαρδίως εὔχομαι τήν ἐκπλήρωση, θείᾳ συνάρσει, ὅλων τῶν πόθων, τῶν προσδοκιῶν καί τῶν ὁραματισμῶν σας.

Τέλος, ἀπευθυνόμενος καί στούς νέους πού γιά διάφορους λόγους δέν κατόρθωσαν νά εἰσαχθοῦν σέ μία Σχολή, τούς παροτρύνω νά μήν ἀπελπιστοῦν.

Ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐπαναλάβουν τήν προσπάθειά τους τήν ἑπόμενη χρονιά ἤ νά εὐδοκιμήσουν σέ κλάδους τῆς ἐργασίας πού δέν προϋποθέτουν πανεπιστημιακή ἐκπαίδευση.


†Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image