Στο βιβλίο υποστηρικτών του Συνδέσμου των εν Αττική Γεωργιτσιάνων Λακεδαίμονος υπέγραψε ο νέος Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής Ευάγγελος Ντηνιακός.

Ο νέος Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Αττική Γεωργιτσιανων Λακεδαίμονος Χρήστος Τσίχλης υπήρξαν συμφοιτητές στη Νομική Σχολή Αθηνών και τους συνδέει μακροχρόνια φιλία.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσίχλης «ο Ευάγγελος Ντηνιακός ως διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχει δώσει μάχες για την συναίνεση-συμφωνία αντίδικων, ώστε υποθέσεις να μην φτάνουν στα δικαστήρια και έχει διοργανώσει στο παρελθόν εκδηλώσεις ενημέρωσης των πολιτών για τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Ο νέος Δήμαρχος Χαϊδαρίου Αττικής, στηρίζει τα αιτήματα του Συνδέσμου των εν Αττική Γεωργιτσιάνων Λακεδαίμονος και δηλώνει συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων του Γεωργιτσίου, καθώς και στην προσπάθεια ανάδειξης του ορεινού χωριού. Είναι υπέρμαχος των συνεργασιών που εμπεριέχουν ειλικρίνεια και από σήμερα καθίσταται και τυπικά υποστηρικτής του αιτήματος του Συνδέσμου για την ανάπτυξη του Γεωργιτσίου. Οι υποστηρικτές με κύρος, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα και κύρος στις πρωτοβουλίες του συνδέσμου».