Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μονεμβασίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται να προσλάβει:

• έναν (1) ΔΕ Οδηγό Απορριμματοφόρου για έξι (6) μήνες,
• τρεις (3) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας για τέσσερις (4) μήνες &
• δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου για έξι (6) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας αρμόδια υπάλληλος Παναγιώτα Κολλιάκου (τηλ. 2732360524).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 15 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Δήμος Μονεμβασίας