Δέκα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, Δήμου Σπάρτης για το έτος 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

2ο Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες - υπηρεσίες) Δήμου Σπάρτης έτους 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Συμπλήρωση της αριθ.38/11-02-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου - Ορισμός δικαιούχων - προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έτους 2019 και έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου (31.08.2019) - Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.368,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6122.001
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Εξειδίκευση πιστώσεων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

5ο Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για το κτίριο κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου στη ΤΚ Καστορείου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη Δημοτικού καταστήματος Σελλασίας 
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης υπηρεσίας μεταφοράς και διαμονής δημοτικής αντιπροσωπείας του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια της αδελφοποίησης με τους Δήμος Αμφίπολης και Παγγαίου σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο: «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών δώρων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.852,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6444.001 με τίτλο: «Έξοδα αδελφοποιήσεων»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Επιχορήγηση συλλόγων - σωματείων: α) Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης και β) Συλλόγου Γονέων των Μαθητών του Α’ Λυκείου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

10ο Περί ίδρυσης Γ’ Λυκειακής Τάξης στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ξηροκαμπίου
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος