Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή στη Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης

Κατόπιν των αρχαιρεσιών που διεξήχθησαν την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στην Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης, προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2019 - 2020, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Ηλίας Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτριος Γιανναράκος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Κατερίνα Κοκκορού, Γενική Γραμματέας
Ηλίας Περγαντής, Ταμίας
Στάθης Σταθάκης, Έφορος

Η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από:
Λία Λιάκου, Πρόεδρος
Kay - Elvina Sutton, Μέλος
Νάντια Γιαννακούρου, Μέλος