Επιστολή προς τη 19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Ιωάννης Παναρίτης σχετικά με τη διασφάλιση των εξαγόμενων προϊόντων κατά τη μεταφορά τους.

Ειδικότερα, η επιστολή έχει ως εξής:

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας καταθέσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη μας.

Τα λακωνικά προϊόντα που εξάγονται από το λιμάνι του Πειραιά, διανύουν με container μία απόσταση τριακοσίων περίπου χιλιομέτρων προκειμένου να φορτωθούν σε πλοίο για τον τελικό προορισμό τους. Τη διαδρομή αυτή τη διανύουν με μόνη διασφάλιση την σφραγίδα του εξαγωγέα, γεγονός που δεν αρκεί και τα καθιστά εκτεθειμένα σε κάθε πιθανή δολιοφθορά ή παρέμβαση. Επιπλέον, πελάτες από την Κίνα, ΗΠΑ, Ταϊβάν, Αυστραλία κλπ απαιτούν την σφράγιση των containers από δημόσια αρχή, λόγω της μεγάλης απόστασης του τόπου μας από το λιμάνι φόρτωσης και η απουσία της δυσκολεύει την πραγματοποίηση των εξαγωγών.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι εξαγωγές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο εμπορικό ισοζύγιο και πρόθεση όλων είναι να προωθηθούν τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ενσκήψετε με σοβαρότητα και ευαισθησία στο θέμα για την ανεύρεση μιας λύσης για την σφράγιση των φορτίων από το Τελωνείο Γυθείου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ