notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Ευστάθιος: Δώστε μου ένα ευρώ και θα μείνουν και ρέστα

slider_image
11-04-2012

Ἡ οἰκονομική κρίση ἐδημιούργησε τεράστια προβλήματα σΆ ὅλα τά νοικοκυριά τῶν Ἑλλήνων.

Ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας πού ζοῦν στήν ἀθάνατη χώρα μας, πού δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια διασύρθηκε σΆ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ὄχι μόνο, συνεχῶς προβληματίζονται,  ζοῦν μέ τήν ἀγωνία τῆς ἑπόμενης ἡμέρας καί προσπαθεῖ ὁ καθένας μέ τόν τρόπο πού τόν ἐκφράζει νά διαμαρτυρηθεῖ.

Αὐτή ἡ κρίση δημιουργεῖ καί στή λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προβλήματα, πού ἔχουν ἐπιπτώσεις ὄχι μόνο στήν καλή λειτουργία τους, ἀλλά καί σΆ αὐτή ἀκόμη τήν ὕπαρξή τους.

Ἡ φτώχεια πού ἔπληξε ἀκόμη καί τούς ἀνθρώπους πού βοηθοῦσαν καί συμπαρίσταντο ἠθικά καί ὑλικά στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ἀνησυχητική μείωση τῶν ἐλάχιστων ἐνοικίων γιά ἐκεῖνα τά Ἱδρύματα πού εἶχαν κάποια ἀκίνητη περιουσία καί ἡ ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση τῆς καταβολῆς τῶν ὑποχρεώσεων τῶν ἀσφαλιστικῶν ὀργανισμῶν (ἔχουν νά ἐξοφλήσουν τίς ὑποχρεώσεις τους 11 μῆνες), κυριολεκτικά μᾶς ἔχουν φέρει σέ ἀφάνταστα μεγάλη δυσκολία.

Ἡ σκέψη μας, ὅτι ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά περιορίζεται στά λόγια, οὔτε ἀκόμη νά ἐκφράζεται μέ τήν προσφορά μέρους ἀπό τό περίσσευμά μας, ἀλλά, ὅτι πρέπει νά συνδέεται καί μέ τή θυσία, μᾶς ὁδήγησε στήν ἀπόφαση νά συντάξουμε αὐτό τό κείμενο μέ ἁπλότητα, μέ σοβαρότητα καί ἐγκαρδιότητα καί νά τό στείλουμε στά πρόσωπα πού συνδέονται μαζί μας μέ φιλία, μέ πνευματική συγγένεια καί μέ συνεργασία πολλῶν ἐτῶν καί νά τούς εἰποῦμε: «Δῶστε μου ἕνα εὐρώ καί θά ἔχουμε καί περίσσευμα». Καί ἐξηγοῦμαι.

Στή Μητροπολιτική μας περιοχή κατοικοῦν 60.000 Λάκωνες. Ἄν ἀφαιρέσουμε ἀπό τόν ἀριθμό αὐτό 20.000 πού θά εἶναι ἤ πολύ μικρά παιδιά ἤ τελείως «ἀνάργυροι», μᾶς μένουν 40.000. Ἄν ὁ κάθε ἕνας προσφέρει γιά τήν ἐνίσχυση καί συντήρηση τῶν 13 Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἕνα εὐρώ τήν ἡμέρα θά ἔχομε 40.000 εὐρώ τήν ἡμέρα καί 1.200.000 εὐρώ τόν μῆνα.

Τά ἔξοδα τῶν  Ἱδρυμάτων εἶναι περίπου 700.000,00 εὐρώ μηνιαίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ὅτι μέ τήν προσφορά τοῦ ἑνός εὐρώ τοῦ καθενός μας θά ἔχομε καί περίσσευμα.

Πιστεύω πώς δέ θά παρεξηγήσετε τή σκέψη μου, ἄν πάρετε τή θέση μου.
Εὔχομαι νά σᾶς βοηθήσει ὁ Θεός  νά ὑλοποιήσετε τή θερμή παράκλησή μου, πού θά βοηθήσει νά συνεχίσουμε τήν προσφορά στούς ἀνήμπορους ἀδελφούς μας.
Εὔχομαι νά συντελέσετε καί μέ ἄλλους τρόπους πιό ἀποδοτικούς πού σεῖς θά ἐπιλέξετε, ὥστε νά μή μείνουν στό δρόμο, οὔτε οἱ τρόφιμοι τῶν Ἱδρυμάτων, πού δέν ἔχουν οὔτε σπίτι, οὔτε συγγενεῖς οἱ περισσότεροι, ἐκτός ἀπό τό ἄρρωστο καί ἀνάπηρο σῶμα τους, οὔτε οἱ ἐργαζόμενοι, πού ὅλα αὐτά τά χρόνια τά εὐλογημένα πού πέρασαν ἔδωσαν, ὅ,τι ὡραῖο εἶχε ἡ ψυχή τους, γιά νά ὑπηρετήσουν τόν ἄρρωστο, τόν κατάκοιτο, τόν ἄστεγο, τόν μοναχικό, τόν περιφρονημένο.

Εὔχομαι νά ἔχετε χαρά, ἀλλά νά γνωρίζετε, ὅτι τή χαρά τήν ἔχομε μόνο ὅταν τή δίδουμε.

Εὔχομαι ἀκόμη νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀλήθεια, ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός ἐπιλέγει τούς φιλανθρώπους.

Πόσο συγκλονιστικά εἶναι τά λόγια μιᾶς μάννας πού ἔκανε θετά παιδιά της δυό ἄτομα παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες: «Ὁ Θεός μᾶς ἐπιλέγει νά ὑπηρετήσουμε ἐδῶ στή γῆ τούς ἀγγέλους Του.» !

Μακάρι νά σκεφθοῦμε ὅλοι, ὅτι, βοηθῶντας τούς «ἀγγέλους» Του ἐδῶ στή γῆ, βεβαιωνόμαστε, ὅτι πραγματοποιοῦμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Ὅλοι μαζί μποροῦμε. Ὁ κάθε ἀνήμπορος δέν εἶναι βαρύς γιατί εἶναι ἀδελφός μας.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Μονεμβασίας και Σπάρτης
Ευστάθιος

Σημείωση: Τόν καρπό τῆς ἀγάπης σας μπορεῖτε νά στείλετε ἤ στό κάθε Ἵδρυμα χωριστά ἤ στό γενικό λογαριασμό «Εὐαγῆ Ἱδρύματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης» (ἀριθμ. Λογαριασμοῦ Ἐθνικῆς Τραπέζης: 468/296074-59) μέ σαφῆ τή διεύθυνσή σας καί θά σᾶς ἀποσταλεῖ ἡ ἀπόδειξη μέ εὐχαριστήρια ἐπιστολή.

Ἡ οἰκονομική κρίση ἐδημιούργησε τεράστια προβλήματα σΆ ὅλα τά νοικοκυριά τῶν Ἑλλήνων.

Ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας πού ζοῦν στήν ἀθάνατη χώρα μας, πού δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια διασύρθηκε σΆ ὅλη τήν Εὐρώπη καί ὄχι μόνο, συνεχῶς προβληματίζονται,  ζοῦν μέ τήν ἀγωνία τῆς ἑπόμενης ἡμέρας καί προσπαθεῖ ὁ καθένας μέ τόν τρόπο πού τόν ἐκφράζει νά διαμαρτυρηθεῖ.

Αὐτή ἡ κρίση δημιουργεῖ καί στή λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προβλήματα, πού ἔχουν ἐπιπτώσεις ὄχι μόνο στήν καλή λειτουργία τους, ἀλλά καί σΆ αὐτή ἀκόμη τήν ὕπαρξή τους.

Ἡ φτώχεια πού ἔπληξε ἀκόμη καί τούς ἀνθρώπους πού βοηθοῦσαν καί συμπαρίσταντο ἠθικά καί ὑλικά στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ἀνησυχητική μείωση τῶν ἐλάχιστων ἐνοικίων γιά ἐκεῖνα τά Ἱδρύματα πού εἶχαν κάποια ἀκίνητη περιουσία καί ἡ ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση τῆς καταβολῆς τῶν ὑποχρεώσεων τῶν ἀσφαλιστικῶν ὀργανισμῶν (ἔχουν νά ἐξοφλήσουν τίς ὑποχρεώσεις τους 11 μῆνες), κυριολεκτικά μᾶς ἔχουν φέρει σέ ἀφάνταστα μεγάλη δυσκολία.

Ἡ σκέψη μας, ὅτι ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά περιορίζεται στά λόγια, οὔτε ἀκόμη νά ἐκφράζεται μέ τήν προσφορά μέρους ἀπό τό περίσσευμά μας, ἀλλά, ὅτι πρέπει νά συνδέεται καί μέ τή θυσία, μᾶς ὁδήγησε στήν ἀπόφαση νά συντάξουμε αὐτό τό κείμενο μέ ἁπλότητα, μέ σοβαρότητα καί ἐγκαρδιότητα καί νά τό στείλουμε στά πρόσωπα πού συνδέονται μαζί μας μέ φιλία, μέ πνευματική συγγένεια καί μέ συνεργασία πολλῶν ἐτῶν καί νά τούς εἰποῦμε: «Δῶστε μου ἕνα εὐρώ καί θά ἔχουμε καί περίσσευμα». Καί ἐξηγοῦμαι.

Στή Μητροπολιτική μας περιοχή κατοικοῦν 60.000 Λάκωνες. Ἄν ἀφαιρέσουμε ἀπό τόν ἀριθμό αὐτό 20.000 πού θά εἶναι ἤ πολύ μικρά παιδιά ἤ τελείως «ἀνάργυροι», μᾶς μένουν 40.000. Ἄν ὁ κάθε ἕνας προσφέρει γιά τήν ἐνίσχυση καί συντήρηση τῶν 13 Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἕνα εὐρώ τήν ἡμέρα θά ἔχομε 40.000 εὐρώ τήν ἡμέρα καί 1.200.000 εὐρώ τόν μῆνα.

Τά ἔξοδα τῶν  Ἱδρυμάτων εἶναι περίπου 700.000,00 εὐρώ μηνιαίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ὅτι μέ τήν προσφορά τοῦ ἑνός εὐρώ τοῦ καθενός μας θά ἔχομε καί περίσσευμα.

Πιστεύω πώς δέ θά παρεξηγήσετε τή σκέψη μου, ἄν πάρετε τή θέση μου.
Εὔχομαι νά σᾶς βοηθήσει ὁ Θεός  νά ὑλοποιήσετε τή θερμή παράκλησή μου, πού θά βοηθήσει νά συνεχίσουμε τήν προσφορά στούς ἀνήμπορους ἀδελφούς μας.
Εὔχομαι νά συντελέσετε καί μέ ἄλλους τρόπους πιό ἀποδοτικούς πού σεῖς θά ἐπιλέξετε, ὥστε νά μή μείνουν στό δρόμο, οὔτε οἱ τρόφιμοι τῶν Ἱδρυμάτων, πού δέν ἔχουν οὔτε σπίτι, οὔτε συγγενεῖς οἱ περισσότεροι, ἐκτός ἀπό τό ἄρρωστο καί ἀνάπηρο σῶμα τους, οὔτε οἱ ἐργαζόμενοι, πού ὅλα αὐτά τά χρόνια τά εὐλογημένα πού πέρασαν ἔδωσαν, ὅ,τι ὡραῖο εἶχε ἡ ψυχή τους, γιά νά ὑπηρετήσουν τόν ἄρρωστο, τόν κατάκοιτο, τόν ἄστεγο, τόν μοναχικό, τόν περιφρονημένο.

Εὔχομαι νά ἔχετε χαρά, ἀλλά νά γνωρίζετε, ὅτι τή χαρά τήν ἔχομε μόνο ὅταν τή δίδουμε.

Εὔχομαι ἀκόμη νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀλήθεια, ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός ἐπιλέγει τούς φιλανθρώπους.

Πόσο συγκλονιστικά εἶναι τά λόγια μιᾶς μάννας πού ἔκανε θετά παιδιά της δυό ἄτομα παιδιά μέ εἰδικές ἀνάγκες: «Ὁ Θεός μᾶς ἐπιλέγει νά ὑπηρετήσουμε ἐδῶ στή γῆ τούς ἀγγέλους Του.» !

Μακάρι νά σκεφθοῦμε ὅλοι, ὅτι, βοηθῶντας τούς «ἀγγέλους» Του ἐδῶ στή γῆ, βεβαιωνόμαστε, ὅτι πραγματοποιοῦμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Ὅλοι μαζί μποροῦμε. Ὁ κάθε ἀνήμπορος δέν εἶναι βαρύς γιατί εἶναι ἀδελφός μας.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Μονεμβασίας και Σπάρτης
Ευστάθιος

Σημείωση: Τόν καρπό τῆς ἀγάπης σας μπορεῖτε νά στείλετε ἤ στό κάθε Ἵδρυμα χωριστά ἤ στό γενικό λογαριασμό «Εὐαγῆ Ἱδρύματα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης» (ἀριθμ. Λογαριασμοῦ Ἐθνικῆς Τραπέζης: 468/296074-59) μέ σαφῆ τή διεύθυνσή σας καί θά σᾶς ἀποσταλεῖ ἡ ἀπόδειξη μέ εὐχαριστήρια ἐπιστολή.

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :
images Εκκλησία
07-07-2021

Γιόρτασε το Αφυσσού!