notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας: «Η μάχη της γης υψηλής παραγωγικότητας»

slider_image

Μοιράσου το άρθρο:

20-08-2020

Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Γεωπόνων Λακωνίας

Με την ανακοίνωση κάθε φορά προγραμμάτων ΑΠΕ στη γεωργία ανοίγει ξανά η κουβέντα για τη γη υψηλής παραγωγικότητας με την ίδια κατάληξη πάντα ήτοι τη μείωση της γης υψηλής παραγωγικότητας με τη χρήση διαφόρων ευρημάτων, τύπων, ποσοστών, και δεδομένων αμφιβόλου προελεύσεως και εγκυρότητας.

Να δούμε μερικά δεδομένα:
- Η γη υψηλής παραγωγικότητας είναι μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος και διαφυλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του συντάγματος.
- Η γη υψηλής παραγωγικότατος ουδέποτε χαρτογραφήθηκε ώστε ποτέ να μην είναι καθαρό το παιχνίδι και έτσι να υπάρχουν ωφέλειες πανταχόθεν.
- Τα κριτήρια για τη γη υψηλής παραγωγικότητας είναι νομοθετημένα αλλά και εκτός αυτού υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα αξιολόγησης αγροτικών γαιών.
- Η γη υψηλής παραγωγικότητας δεν ακολούθησε το δρόμο των άλλων υπό προστασία πόρων (δασικός, αρχαιολογικός κλπ) διότι το ΥΠΑΑΤ αρχικά και ακολούθως το ΥΠΕΝ κρίθηκαν κατώτερα των περιστάσεων αδιαφορώντας για λόγους που δεν είναι της παρούσης.
- Η γη υψηλής παραγωγικότητας ουδέποτε διαφυλάχθηκε συστηματικά και μαζικά από τον Γεωπονικό κλάδο ο οποίος ως επιστημονικός κλάδος είναι επιφορτισμένος με τη διαχείρισή της, ως αποτέλεσμα άγνοιας, πολιτικών αγκυλώσεων, μικροπολικτικών ωφελημάτων και λαϊκίστικης νοοτροπίας.
- Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά είναι γνωστό ότι έχουν ένα optimum θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο αποδίδουν τα μέγιστα άρα αυξάνουν την απόδοση της επένδυσης και το οποίο απέχει από τα θερμοκρασιακά εύρη των κάμπων όπου ως επί το πλείστον τοποθετούνται, ενεργοποιώντας σχολάζουσες αλλά και καλλιεργούμενες γαίες υψηλής παραγωγικότητας, αναγκαίες για τη γεωργία.

Μερικές απορίες:
- Τα χρήματα που αποκομίζονται από αυτή την επένδυση ως επί το πλείστον μένουν στην τοπική κοινωνία ή μεταφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην Αθήνα όπου και οι ιδιοκτήτες αυτών των γαιών;
- Οι γαίες αυτές, σχολάζουσες και μη, είναι αναγκαίες για την πρωτογενή παραγωγή αλλά και για τα λοιπά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ ή όχι; Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα των νέων αγροτών όλο και μειώνει τις απαιτούμενες για ένταξη εκτάσεις με έναν από τους λόγους τη δυσκολία εξεύρεσης καλλιεργούμενων γαιών και το φόβο για μικρό αριθμό υποψηφιοτήτων.
- Γιατί τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ) δεν προχωρούν στη χαρτογράφηση των γαιών υψηλής παραγωγικότητας ξεκαθαρίζοντας το παιχνίδι των επενδύσεων αλλά και λύνοντας το πρόβλημα του κατακερματισμού, αφού προβλέπεται η μη κατάτμηση γης υψηλής παραγωγικότητας;
- Σε τί ποσοστό τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα αντλητικά συγκροτήματα διάσπαρτα σε ένα κάμπο και ηλεκτροδοτημένα από τη ΔΕΔΔΗΕ οφείλεται στα φωτοβολταϊκά που γειτνιάζουν με αυτά;

Κάποιοι ήδη θα έχουν σπεύσει και θα λένε, «μα τί θέλετε να μην πιάσουμε τους στόχους των ΑΠΕ, να μην αναπτύξουμε τις ΑΠΕ σε αντίθεση με το ρυπογόνο λιγνίτη, σας αρέσει η υπανάπτυξη, η επιστροφή σε αναχρονιστικές διαδικασίες» κλπ. Φυσικά και δεν εννοούμε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης των ΑΠΕ εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Όχι συλλήβδην οποιαδήποτε μορφή ΑΠΕ οπουδήποτε και εννοείται όχι άναρχα με παράπλευρες επιπτώσεις.

Οι προτάσεις μας λοιπόν έχουν ως ακολούθως:
- Ημιλεπτομερής ή λεπτομερής χαρτογράφηση καλλιεργούμενων εδαφών και εξαγωγή παράγωγου χάρτη που είναι ο χάρτης γαιών υψηλής παραγωγικότητας. Μέχρι τότε ο χαρακτηρισμός της παραγωγικότητας της γης να γίνεται από τις κατά τόπους ΠΕΧΩΠ βάσει λεπτομερούς εδαφολογικού χάρτη 1/500, που θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και ο οποίος θα συντάσσεται από Γεωπόνο Μελετητή κάτοχο Πτυχίου 22 και 23 (Εδαφολογική Μελέτη και Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονομική Μελέτη). Ο χάρτης αυτός θα συντάσσεται βάσει των νομοθετημένων κριτηρίων και των διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων χωρίς αυθαίρετα υποκειμενικά και αντιεπιστημονικά συμπεράσματα με ενιαία μεθοδολογία που θα ορίσει το ΥΠΑΑΤ.

- Χαρακτηρισμό όλων των οδών εντός γαιών υψηλής παραγωγικότητας (πλην χαρακτηρισμένου επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου) με πράξη ως αγροτικές χωρίς τα δικαιώματα δόμησης που τυχόν απορρέουν από το χαρακτηρισμό των οδών αυτών (πλην γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων όπως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία περί δόμησης εκτός οικισμού και αφορούν στον παραγωγικό και στην πρωτογενή του παραγωγή). Υπενθυμίζουμε ότι κοινόχρηστος χώρος εκτός ορίων οικισμού δημιουργείται με συγκεκριμένες διαδικασίες και όχι όπως γίνεται διαχρονικά αλλά και επί της παρούσης.

- Απαγόρευση ρητή της υλοποίησης οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός γαιών υψηλής παραγωγικότητας πλην πρωτογενούς παραγωγής (ούτε μεταποίησης αυτής) καθώς και της κατάτμησης αυτής.

- Χαρτογράφηση κατάλληλων ζωνών από απόψεως προσανατολισμού σε υψόμετρο με το optimum θερμοκρασιακό εύρος για την βέλτιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών και έγκριση συνολικά άδειας επέμβασης για την έκταση αυτή με υποχρέωση δάσωσης από τους επενδυτές, ίσης ή και πολλαπλάσιας έκτασης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται φωτοβολταϊκά πάρκα κατ’ αντιστοιχία των αιολικών πάρκων).

- Εγκατάσταση εντός αυτών των περιοχών φωτοβολταϊκών από τους ενδιαφερόμενους αγρότες με παραχώρηση διάρκειας όσο και η διάρκεια της επένδυσης, με δάσωση ίσης ή πολλαπλάσιας έκταση όπως αναφέρθηκε με την έναρξη της επένδυσης.

- Όπου δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων θέσεων προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε τεμάχια δημόσια μη παραχωρημένα από τον εποικισμό αναδασμό ή σε δημόσιες απαλλοτριωμένες ζώνες εθνικών οδών όπως γίνεται και σε βορειοευρωπαϊκά προοδευμένα κράτη.

- Πρόβλεψη διαδικασιών κατά την μελέτη εγκατάστασης στις πιο πάνω περιοχές και δέσμευση του επενδυτή για ανάκτηση και ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών των οποίων έχει παρέλθει ο οικονομικός κύκλος ζωής τους.

- Όπου θα υλοποιηθεί χωρικός σχεδιασμός οποιουδήποτε επιπέδου, από τη στιγμή που θα περιλαμβάνει και αγροτικό χώρο θα πρέπει κατά το ΠΔ 344/2000 να συμπεριληφθεί στην μελετητική ομάδα κατά τη δημοπράτηση υποχρεωτικά Γεωπόνος με πτυχίο των πιο πάνω κατηγοριών, καθώς επίσης και να εκφράσουν γνώμη οι οικείες ΔΑΟΚ εντός της περιφέρειας των οποίων θα υλοποιηθεί η μελέτη, όπου υφίστανται χάρτες γης υψηλής παραγωγικότητας. Όπου δεν υφίσταται λεπτομερής χάρτης και παράγωγος χάρτης γαιών υψηλής παραγωγικότητας με τις πιο πάνω προδιαγραφές τότε θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να χρηματοδοτήσει τη χαρτογράφηση εδαφών να εγκριθούν οι χάρτες αρμοδίως (ΔΑΟΚ, ΥΠΑΑΤ) και ακολούθως να προχωρήσει ο χωρικός σχεδιασμός

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:
- Διαφύλαξη της γης υψηλής παραγωγικότητας
- Ξεκαθάρισμα του τοπίου σε ότι αφορά στο χωρικό σχεδιασμό και στις επενδύσεις στον αγροτικό χώρο.
- Αποδέσμευση της γης υψηλής παραγωγικότητας η οποία με χορήγηση κινήτρων στους ιδιοκτήτες θα μπορούσε να μισθωθεί σε αγρότες και ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου η γη αυτή είναι σχολάζουσα.
- Ενιαία υποδομή περίφραξης και φύλαξης αυτών των εκτάσεων με επιβάρυνση όλων των εγκατεστημένων εντός του χώρου για τις υποδομές αυτές και
- Κοινή υποδομή από τη ΔΕΔΔΗΕ για να απάγει το παραγόμενο φορτίο χωρίς επιπτώσεις σε γύρω εγκαταστάσεις
- Δάσωση ίσης ή πολλαπλάσιας εκτάσεως γαιών ως υποχρέωση του επενδυτή κατά την εγκατάσταση.

Κύριοι Υπουργοί ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων θεσμοθετώντας και διαφυλάσσοντας τη γη υψηλής παραγωγικότητας πριν σχετική οδηγία το επιβάλλει όσο και αν αυτή καθυστερεί Ας είμαστε μία φορά μπροστάρηδες και όχι ουραγοί.


Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Μπουραζάνης Γεώργιος   

Ο Γραμματέας
Κωστάκος Χρύσανθος

Με την ανακοίνωση κάθε φορά προγραμμάτων ΑΠΕ στη γεωργία ανοίγει ξανά η κουβέντα για τη γη υψηλής παραγωγικότητας με την ίδια κατάληξη πάντα ήτοι τη μείωση της γης υψηλής παραγωγικότητας με τη χρήση διαφόρων ευρημάτων, τύπων, ποσοστών, και δεδομένων αμφιβόλου προελεύσεως και εγκυρότητας.

Να δούμε μερικά δεδομένα:
- Η γη υψηλής παραγωγικότητας είναι μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος και διαφυλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του συντάγματος.
- Η γη υψηλής παραγωγικότατος ουδέποτε χαρτογραφήθηκε ώστε ποτέ να μην είναι καθαρό το παιχνίδι και έτσι να υπάρχουν ωφέλειες πανταχόθεν.
- Τα κριτήρια για τη γη υψηλής παραγωγικότητας είναι νομοθετημένα αλλά και εκτός αυτού υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα αξιολόγησης αγροτικών γαιών.
- Η γη υψηλής παραγωγικότητας δεν ακολούθησε το δρόμο των άλλων υπό προστασία πόρων (δασικός, αρχαιολογικός κλπ) διότι το ΥΠΑΑΤ αρχικά και ακολούθως το ΥΠΕΝ κρίθηκαν κατώτερα των περιστάσεων αδιαφορώντας για λόγους που δεν είναι της παρούσης.
- Η γη υψηλής παραγωγικότητας ουδέποτε διαφυλάχθηκε συστηματικά και μαζικά από τον Γεωπονικό κλάδο ο οποίος ως επιστημονικός κλάδος είναι επιφορτισμένος με τη διαχείρισή της, ως αποτέλεσμα άγνοιας, πολιτικών αγκυλώσεων, μικροπολικτικών ωφελημάτων και λαϊκίστικης νοοτροπίας.
- Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά είναι γνωστό ότι έχουν ένα optimum θερμοκρασιακό εύρος στο οποίο αποδίδουν τα μέγιστα άρα αυξάνουν την απόδοση της επένδυσης και το οποίο απέχει από τα θερμοκρασιακά εύρη των κάμπων όπου ως επί το πλείστον τοποθετούνται, ενεργοποιώντας σχολάζουσες αλλά και καλλιεργούμενες γαίες υψηλής παραγωγικότητας, αναγκαίες για τη γεωργία.

Μερικές απορίες:
- Τα χρήματα που αποκομίζονται από αυτή την επένδυση ως επί το πλείστον μένουν στην τοπική κοινωνία ή μεταφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην Αθήνα όπου και οι ιδιοκτήτες αυτών των γαιών;
- Οι γαίες αυτές, σχολάζουσες και μη, είναι αναγκαίες για την πρωτογενή παραγωγή αλλά και για τα λοιπά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ ή όχι; Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα των νέων αγροτών όλο και μειώνει τις απαιτούμενες για ένταξη εκτάσεις με έναν από τους λόγους τη δυσκολία εξεύρεσης καλλιεργούμενων γαιών και το φόβο για μικρό αριθμό υποψηφιοτήτων.
- Γιατί τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ) δεν προχωρούν στη χαρτογράφηση των γαιών υψηλής παραγωγικότητας ξεκαθαρίζοντας το παιχνίδι των επενδύσεων αλλά και λύνοντας το πρόβλημα του κατακερματισμού, αφού προβλέπεται η μη κατάτμηση γης υψηλής παραγωγικότητας;
- Σε τί ποσοστό τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα αντλητικά συγκροτήματα διάσπαρτα σε ένα κάμπο και ηλεκτροδοτημένα από τη ΔΕΔΔΗΕ οφείλεται στα φωτοβολταϊκά που γειτνιάζουν με αυτά;

Κάποιοι ήδη θα έχουν σπεύσει και θα λένε, «μα τί θέλετε να μην πιάσουμε τους στόχους των ΑΠΕ, να μην αναπτύξουμε τις ΑΠΕ σε αντίθεση με το ρυπογόνο λιγνίτη, σας αρέσει η υπανάπτυξη, η επιστροφή σε αναχρονιστικές διαδικασίες» κλπ. Φυσικά και δεν εννοούμε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης των ΑΠΕ εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Όχι συλλήβδην οποιαδήποτε μορφή ΑΠΕ οπουδήποτε και εννοείται όχι άναρχα με παράπλευρες επιπτώσεις.

Οι προτάσεις μας λοιπόν έχουν ως ακολούθως:
- Ημιλεπτομερής ή λεπτομερής χαρτογράφηση καλλιεργούμενων εδαφών και εξαγωγή παράγωγου χάρτη που είναι ο χάρτης γαιών υψηλής παραγωγικότητας. Μέχρι τότε ο χαρακτηρισμός της παραγωγικότητας της γης να γίνεται από τις κατά τόπους ΠΕΧΩΠ βάσει λεπτομερούς εδαφολογικού χάρτη 1/500, που θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και ο οποίος θα συντάσσεται από Γεωπόνο Μελετητή κάτοχο Πτυχίου 22 και 23 (Εδαφολογική Μελέτη και Γεωργοτεχνική-Γεωργοοικονομική Μελέτη). Ο χάρτης αυτός θα συντάσσεται βάσει των νομοθετημένων κριτηρίων και των διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων χωρίς αυθαίρετα υποκειμενικά και αντιεπιστημονικά συμπεράσματα με ενιαία μεθοδολογία που θα ορίσει το ΥΠΑΑΤ.

- Χαρακτηρισμό όλων των οδών εντός γαιών υψηλής παραγωγικότητας (πλην χαρακτηρισμένου επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου) με πράξη ως αγροτικές χωρίς τα δικαιώματα δόμησης που τυχόν απορρέουν από το χαρακτηρισμό των οδών αυτών (πλην γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων όπως αυτά ορίζονται στη νομοθεσία περί δόμησης εκτός οικισμού και αφορούν στον παραγωγικό και στην πρωτογενή του παραγωγή). Υπενθυμίζουμε ότι κοινόχρηστος χώρος εκτός ορίων οικισμού δημιουργείται με συγκεκριμένες διαδικασίες και όχι όπως γίνεται διαχρονικά αλλά και επί της παρούσης.

- Απαγόρευση ρητή της υλοποίησης οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός γαιών υψηλής παραγωγικότητας πλην πρωτογενούς παραγωγής (ούτε μεταποίησης αυτής) καθώς και της κατάτμησης αυτής.

- Χαρτογράφηση κατάλληλων ζωνών από απόψεως προσανατολισμού σε υψόμετρο με το optimum θερμοκρασιακό εύρος για την βέλτιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών και έγκριση συνολικά άδειας επέμβασης για την έκταση αυτή με υποχρέωση δάσωσης από τους επενδυτές, ίσης ή και πολλαπλάσιας έκτασης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται φωτοβολταϊκά πάρκα κατ’ αντιστοιχία των αιολικών πάρκων).

- Εγκατάσταση εντός αυτών των περιοχών φωτοβολταϊκών από τους ενδιαφερόμενους αγρότες με παραχώρηση διάρκειας όσο και η διάρκεια της επένδυσης, με δάσωση ίσης ή πολλαπλάσιας έκταση όπως αναφέρθηκε με την έναρξη της επένδυσης.

- Όπου δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων θέσεων προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε τεμάχια δημόσια μη παραχωρημένα από τον εποικισμό αναδασμό ή σε δημόσιες απαλλοτριωμένες ζώνες εθνικών οδών όπως γίνεται και σε βορειοευρωπαϊκά προοδευμένα κράτη.

- Πρόβλεψη διαδικασιών κατά την μελέτη εγκατάστασης στις πιο πάνω περιοχές και δέσμευση του επενδυτή για ανάκτηση και ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών των οποίων έχει παρέλθει ο οικονομικός κύκλος ζωής τους.

- Όπου θα υλοποιηθεί χωρικός σχεδιασμός οποιουδήποτε επιπέδου, από τη στιγμή που θα περιλαμβάνει και αγροτικό χώρο θα πρέπει κατά το ΠΔ 344/2000 να συμπεριληφθεί στην μελετητική ομάδα κατά τη δημοπράτηση υποχρεωτικά Γεωπόνος με πτυχίο των πιο πάνω κατηγοριών, καθώς επίσης και να εκφράσουν γνώμη οι οικείες ΔΑΟΚ εντός της περιφέρειας των οποίων θα υλοποιηθεί η μελέτη, όπου υφίστανται χάρτες γης υψηλής παραγωγικότητας. Όπου δεν υφίσταται λεπτομερής χάρτης και παράγωγος χάρτης γαιών υψηλής παραγωγικότητας με τις πιο πάνω προδιαγραφές τότε θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να χρηματοδοτήσει τη χαρτογράφηση εδαφών να εγκριθούν οι χάρτες αρμοδίως (ΔΑΟΚ, ΥΠΑΑΤ) και ακολούθως να προχωρήσει ο χωρικός σχεδιασμός

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:
- Διαφύλαξη της γης υψηλής παραγωγικότητας
- Ξεκαθάρισμα του τοπίου σε ότι αφορά στο χωρικό σχεδιασμό και στις επενδύσεις στον αγροτικό χώρο.
- Αποδέσμευση της γης υψηλής παραγωγικότητας η οποία με χορήγηση κινήτρων στους ιδιοκτήτες θα μπορούσε να μισθωθεί σε αγρότες και ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου η γη αυτή είναι σχολάζουσα.
- Ενιαία υποδομή περίφραξης και φύλαξης αυτών των εκτάσεων με επιβάρυνση όλων των εγκατεστημένων εντός του χώρου για τις υποδομές αυτές και
- Κοινή υποδομή από τη ΔΕΔΔΗΕ για να απάγει το παραγόμενο φορτίο χωρίς επιπτώσεις σε γύρω εγκαταστάσεις
- Δάσωση ίσης ή πολλαπλάσιας εκτάσεως γαιών ως υποχρέωση του επενδυτή κατά την εγκατάσταση.

Κύριοι Υπουργοί ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων θεσμοθετώντας και διαφυλάσσοντας τη γη υψηλής παραγωγικότητας πριν σχετική οδηγία το επιβάλλει όσο και αν αυτή καθυστερεί Ας είμαστε μία φορά μπροστάρηδες και όχι ουραγοί.


Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Μπουραζάνης Γεώργιος   

Ο Γραμματέας
Κωστάκος Χρύσανθος

Η APELA προτείνει

image