notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης: Έπεσαν οι υπογραφές για τρία έργα

slider_image
26-05-2020

Σε ποιες περιοχές και για ποιο σκοπό θα γίνουν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σπάρτης, «στο προηγούμενο χρονικό διάστημα υπογράφηκαν μεταξύ του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα και των Αναδόχων εταιρειών, τρεις συμβάσεις εκτέλεσης σημαντικών έργων υποδομής που βοηθούν α) στην βελτίωση της υδροδότησης της Σπάρτης από τις πηγές της Τρύπης με βαρυτικό αγωγό με παράλληλη υδροδότηση της τ.κ.. Αγίας Ειρήνης της ΔΕ Μυστρά, β) την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της τ.κ. Αγίας Ειρήνης της ΔΕ Μυστρά και τέλος γ) το έργο που αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης της Σπάρτης από όμβρια ύδατα που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας».

Όπως σημειώνει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. «τα τρία έργα που αναφέρονται είναι:

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΡΥΠΗΣ», ποσό σύμβασης 937.403,47 € με ανάδοχο του έργου την Κ/Ξ «ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».

Η σύμβαση υπογράφηκε την 18-03-2020 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες. Συνολικό μήκος δικτύου 10.915 μ. Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης του υδραγωγείου Σπάρτης από την πηγή της Τρύπης, όπου προβλέπεται σειρά επεμβάσεων που αποσκοπούν κατά σειρά προτεραιότητας στα ακόλουθα:

• Καλλίτερη αξιοποίηση των νερών της πηγής Τρύπης με την κατασκευή νέων έργων υδροληψίας και νέου κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού μεγαλύτερης δυναμικότητας προς την υφιστάμενη δεξαμενή της Σπάρτης και μελλοντικά προς νέα δεξαμενή σε θέση βορειότερα.

• Κατασκευή νέων κλάδων υδροδότησης τοπικών δεξαμενών όπως της Αγ. Ειρήνης και τοπικών κλάδων υδροδότησης του δικτύου ύδρευσης οικισμού Κοκκινόραχης και τοπικών κλάδων προς αποκατάσταση καταργούμενων κλάδων του παλαιού υδραγωγείου Τρύπης και δευτερευόντων κλάδων αυτού.

• Εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου του υδραγωγείου Τρύπης για τον καλλίτερο έλεγχο του εισερχόμενου νερού και την αντίστοιχη μείωση της υδροληψίας από γεωτρήσεις.

2. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ», ποσό σύμβασης 157.105,78 € με ανάδοχο την εταιρεία Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-05-2020 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου ανέρχεται σε 4.360 μ.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αγ. Ειρήνης και παράλληλα για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του δικτύου απαιτείται σειρά επεμβάσεων που αποσκοπούν κατά σειρά προτεραιότητας στα ακόλουθα:

• Επανασχεδιασμός-βελτιστοποίηση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για την αντικατάσταση όλων των παλαιών αγωγών αμιάντου/ χυτοσιδηρών σωλήνων με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς με βάση τις πληθυσμιακές προβλέψεις και τις εκτιμήσεις ζήτησης νερού της επόμενης 40-ετίας, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής και την βελτίωση της λειτουργικότητας του υδραγωγείου.

• Επέκταση του δικτύου μέχρι το κατάντη όριο του Τοπικού Διαμερίσματος για την πλήρη υδροδότηση των οικιών που βρίσκονται εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου και δημιουργία χωριστής χαμηλής ζώνης πίεσης.

• Εγκατάσταση επαρκών υδραυλικών συσκευών σε όλο το δίκτυο.

• Αντικατάσταση των υφιστάμενων ιδιωτικών παροχών με νέες παροχές από σωλήνες πολυαιθυλενίου σε όλη την έκταση του νέου δικτύου ύδρευσης.

3. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», ποσό σύμβασης 1.268.078,43 € με ανάδοχο της εταιρεία με δ.τ.  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.»

Η σύμβαση υπογράφηκε την 22-05-2020 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες. Το προγραμματιζόμενο δίκτυο των ομβρίων αποτελείται από 3 κύριους αγωγούς με ορισμένους τοπικούς κλάδους αυτών. Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων με τους κλάδους αυτών ανέρχεται σε 2.840 μ.

Το έργο αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Σπάρτης και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλίσεων από όμβρια νερά σε ορισμένες περιοχές και δρόμους της πόλης

Έτσι το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην παρούσα φάση περιλαμβάνει σειρά επεμβάσεων που αποσκοπούν κατά σειρά προτεραιότητας στα ακόλουθα:

• Αντιπλημμυρική προστασία από όμβρια ύδατα που κατέρχονται από την περιοχή της Μαγούλας προς τη Σπάρτη καθώς και από τις ανάντη εκτός σχεδίου πόλης περιοχές και εισέρχονται στο ΒΔ άκρο της πόλης, το οποίο προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την συλλογή τους μέσω δικτύου ομβρίων και την απ΄ ευθείας διοχέτευσή τους στο ρέμα Μαγουλίτσα μέσω κεντρικού αγωγού ομβρίων.

• Πρόσθετη αντιπλημμυρική προστασία από όμβρια που εισέρχονται από εξωτερικές λεκάνες στο ΒΔ όριο της πόλης και δημιουργούν προβλήματα πλημμυρών κυρίως στις οδούς Τριακοσίων, Ηρακλειδών και Αρχιδάμου το οποίο θα αντιμετωπιστεί με την κατασκευή δικτύου ομβρίων για τη συλλογή τους και την απ΄ ευθείας διοχέτευσή τους στο κεντρικό κτιστό οχετό της Κων. Παλαιολόγου.

• Τοπικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας από όμβρια που εισέρχονται από εξωτερική λεκάνη στη ΒΑ είσοδο της πόλης (περιοχή κόμβου) και δημιουργούν προβλήματα κατάκλισης στην οδό Όρθιας Αρτέμιδος και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, το οποίο προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή τοπικού δικτύου ομβρίων για τη συλλογή τους και την απ΄ ευθείας διοχέτευσή τους σε υφιστάμενο οχετό που οδηγεί στον ποτ. Ευρώτα.

• Υδρολογικός έλεγχος των εσωτερικών και εξωτερικών λεκανών απορροής ομβρίων, εκτίμηση των μέγιστων πλημμυρικών παροχών βασιζόμενοι σε πρόσφατες όμβριες καμπύλες που έχει δημοσιεύσει η Ε.Γ.Υ./ΥΠΕΝ και υδραυλικός έλεγχος/ διαστασιολόγηση του απαιτούμενου δικτύου ομβρίων για κάθε περίπτωση.

• Σχεδιασμός των απαιτούμενων τεχνικών έργων του δικτύου καθώς και των αναγκαίων βοηθητικών/παράλληλων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων λόγω της δυσχέρειας στην απ’ ευθείας σύνδεση των ιδιωτικών παροχών στην ανάντη πλευρά των αγωγών ομβρίων όπου απαιτείται.

• Αποκαταστάσεις των πάσης φύσεως υπόγειων δικτύων, των οδοστρωμάτων και ενδεχομένως μικρής κλίμακας αρχαιολογικές ανασκαφές στα επίμαχα σημεία γειτνίασης των δικτύων με αρχαιότητες κατόπιν οδηγιών της αρχαιολογικές υπηρεσίας.

Η κατασκευή του αγωγού θα προκαλέσει προβλήματα στα υφιστάμενα δίκτυα υποδομής της πόλης, πέραν από τις τομές στα οδοστρώματα. Έτσι θα παρουσιαστεί πρόβλημα με ιδιωτικές παροχές ακαθάρτων από τις οικίες μέχρι τον αγωγό ακαθάρτων που θα διασταυρωθούν με τον αγωγό ομβρίων, ενώ ακόμα πρόβλημα θα υπάρξει με ιδιωτικές παροχές νερού οι οποίες όμως λόγω ότι είναι εύκαμπτες μπορούν να αποκατασταθούν με μικρό σχετικά κόστος.
 
Έτσι για τις παροχές ακαθάρτων οι οποίες θα αποξηλωθούν υποχρεωτικά προβλέπεται η κατασκευή βοηθητικού παράλληλου δικτύου ακαθάρτων μικρού μήκους προς την απέναντι πλευρά του αγωγού αποχέτευσης έτσι ώστε να παραλάβει τις ιδιωτικές παροχές. Ο αγωγός ακαθάρτων θα τοποθετηθεί σε μικρό σχετικά βάθος περίπου 1,50-1,70μ βάθος άντυγας με αγωγό από PVC διατομής Φ200-250 και θα διαθέτει φρεάτια επίσκεψης ανά τακτές αποστάσεις, ενώ σε κατάλληλες θέσεις θα συμβάλλει στο υφιστάμενο δικτύου ακαθάρτων.

Όλα τα έργα είναι πολύ σημαντικά δίκτυα για τις υποδομές του Δήμου. Η πολυπλοκότητα, η δυσκολία στην εκτέλεσή τους θα προκαλέσει ανατροπή στην καθημερινότητα των πολιτών από τους οποίους και ζητάμε να δείξουν την ανάλογη υπομονή και κατανόηση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σπάρτης, «στο προηγούμενο χρονικό διάστημα υπογράφηκαν μεταξύ του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Θεμιστοκλή Πατσιλίβα και των Αναδόχων εταιρειών, τρεις συμβάσεις εκτέλεσης σημαντικών έργων υποδομής που βοηθούν α) στην βελτίωση της υδροδότησης της Σπάρτης από τις πηγές της Τρύπης με βαρυτικό αγωγό με παράλληλη υδροδότηση της τ.κ.. Αγίας Ειρήνης της ΔΕ Μυστρά, β) την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της τ.κ. Αγίας Ειρήνης της ΔΕ Μυστρά και τέλος γ) το έργο που αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης της Σπάρτης από όμβρια ύδατα που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας».

Όπως σημειώνει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. «τα τρία έργα που αναφέρονται είναι:

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΡΥΠΗΣ», ποσό σύμβασης 937.403,47 € με ανάδοχο του έργου την Κ/Ξ «ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».

Η σύμβαση υπογράφηκε την 18-03-2020 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες. Συνολικό μήκος δικτύου 10.915 μ. Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης του υδραγωγείου Σπάρτης από την πηγή της Τρύπης, όπου προβλέπεται σειρά επεμβάσεων που αποσκοπούν κατά σειρά προτεραιότητας στα ακόλουθα:

• Καλλίτερη αξιοποίηση των νερών της πηγής Τρύπης με την κατασκευή νέων έργων υδροληψίας και νέου κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού μεγαλύτερης δυναμικότητας προς την υφιστάμενη δεξαμενή της Σπάρτης και μελλοντικά προς νέα δεξαμενή σε θέση βορειότερα.

• Κατασκευή νέων κλάδων υδροδότησης τοπικών δεξαμενών όπως της Αγ. Ειρήνης και τοπικών κλάδων υδροδότησης του δικτύου ύδρευσης οικισμού Κοκκινόραχης και τοπικών κλάδων προς αποκατάσταση καταργούμενων κλάδων του παλαιού υδραγωγείου Τρύπης και δευτερευόντων κλάδων αυτού.

• Εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου του υδραγωγείου Τρύπης για τον καλλίτερο έλεγχο του εισερχόμενου νερού και την αντίστοιχη μείωση της υδροληψίας από γεωτρήσεις.

2. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ», ποσό σύμβασης 157.105,78 € με ανάδοχο την εταιρεία Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 19-05-2020 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου ανέρχεται σε 4.360 μ.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αγ. Ειρήνης και παράλληλα για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του δικτύου απαιτείται σειρά επεμβάσεων που αποσκοπούν κατά σειρά προτεραιότητας στα ακόλουθα:

• Επανασχεδιασμός-βελτιστοποίηση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για την αντικατάσταση όλων των παλαιών αγωγών αμιάντου/ χυτοσιδηρών σωλήνων με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς με βάση τις πληθυσμιακές προβλέψεις και τις εκτιμήσεις ζήτησης νερού της επόμενης 40-ετίας, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής και την βελτίωση της λειτουργικότητας του υδραγωγείου.

• Επέκταση του δικτύου μέχρι το κατάντη όριο του Τοπικού Διαμερίσματος για την πλήρη υδροδότηση των οικιών που βρίσκονται εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου και δημιουργία χωριστής χαμηλής ζώνης πίεσης.

• Εγκατάσταση επαρκών υδραυλικών συσκευών σε όλο το δίκτυο.

• Αντικατάσταση των υφιστάμενων ιδιωτικών παροχών με νέες παροχές από σωλήνες πολυαιθυλενίου σε όλη την έκταση του νέου δικτύου ύδρευσης.

3. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ», ποσό σύμβασης 1.268.078,43 € με ανάδοχο της εταιρεία με δ.τ.  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.»

Η σύμβαση υπογράφηκε την 22-05-2020 και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες. Το προγραμματιζόμενο δίκτυο των ομβρίων αποτελείται από 3 κύριους αγωγούς με ορισμένους τοπικούς κλάδους αυτών. Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων με τους κλάδους αυτών ανέρχεται σε 2.840 μ.

Το έργο αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Σπάρτης και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλίσεων από όμβρια νερά σε ορισμένες περιοχές και δρόμους της πόλης

Έτσι το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην παρούσα φάση περιλαμβάνει σειρά επεμβάσεων που αποσκοπούν κατά σειρά προτεραιότητας στα ακόλουθα:

• Αντιπλημμυρική προστασία από όμβρια ύδατα που κατέρχονται από την περιοχή της Μαγούλας προς τη Σπάρτη καθώς και από τις ανάντη εκτός σχεδίου πόλης περιοχές και εισέρχονται στο ΒΔ άκρο της πόλης, το οποίο προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την συλλογή τους μέσω δικτύου ομβρίων και την απ΄ ευθείας διοχέτευσή τους στο ρέμα Μαγουλίτσα μέσω κεντρικού αγωγού ομβρίων.

• Πρόσθετη αντιπλημμυρική προστασία από όμβρια που εισέρχονται από εξωτερικές λεκάνες στο ΒΔ όριο της πόλης και δημιουργούν προβλήματα πλημμυρών κυρίως στις οδούς Τριακοσίων, Ηρακλειδών και Αρχιδάμου το οποίο θα αντιμετωπιστεί με την κατασκευή δικτύου ομβρίων για τη συλλογή τους και την απ΄ ευθείας διοχέτευσή τους στο κεντρικό κτιστό οχετό της Κων. Παλαιολόγου.

• Τοπικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας από όμβρια που εισέρχονται από εξωτερική λεκάνη στη ΒΑ είσοδο της πόλης (περιοχή κόμβου) και δημιουργούν προβλήματα κατάκλισης στην οδό Όρθιας Αρτέμιδος και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, το οποίο προτείνεται να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή τοπικού δικτύου ομβρίων για τη συλλογή τους και την απ΄ ευθείας διοχέτευσή τους σε υφιστάμενο οχετό που οδηγεί στον ποτ. Ευρώτα.

• Υδρολογικός έλεγχος των εσωτερικών και εξωτερικών λεκανών απορροής ομβρίων, εκτίμηση των μέγιστων πλημμυρικών παροχών βασιζόμενοι σε πρόσφατες όμβριες καμπύλες που έχει δημοσιεύσει η Ε.Γ.Υ./ΥΠΕΝ και υδραυλικός έλεγχος/ διαστασιολόγηση του απαιτούμενου δικτύου ομβρίων για κάθε περίπτωση.

• Σχεδιασμός των απαιτούμενων τεχνικών έργων του δικτύου καθώς και των αναγκαίων βοηθητικών/παράλληλων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων λόγω της δυσχέρειας στην απ’ ευθείας σύνδεση των ιδιωτικών παροχών στην ανάντη πλευρά των αγωγών ομβρίων όπου απαιτείται.

• Αποκαταστάσεις των πάσης φύσεως υπόγειων δικτύων, των οδοστρωμάτων και ενδεχομένως μικρής κλίμακας αρχαιολογικές ανασκαφές στα επίμαχα σημεία γειτνίασης των δικτύων με αρχαιότητες κατόπιν οδηγιών της αρχαιολογικές υπηρεσίας.

Η κατασκευή του αγωγού θα προκαλέσει προβλήματα στα υφιστάμενα δίκτυα υποδομής της πόλης, πέραν από τις τομές στα οδοστρώματα. Έτσι θα παρουσιαστεί πρόβλημα με ιδιωτικές παροχές ακαθάρτων από τις οικίες μέχρι τον αγωγό ακαθάρτων που θα διασταυρωθούν με τον αγωγό ομβρίων, ενώ ακόμα πρόβλημα θα υπάρξει με ιδιωτικές παροχές νερού οι οποίες όμως λόγω ότι είναι εύκαμπτες μπορούν να αποκατασταθούν με μικρό σχετικά κόστος.
 
Έτσι για τις παροχές ακαθάρτων οι οποίες θα αποξηλωθούν υποχρεωτικά προβλέπεται η κατασκευή βοηθητικού παράλληλου δικτύου ακαθάρτων μικρού μήκους προς την απέναντι πλευρά του αγωγού αποχέτευσης έτσι ώστε να παραλάβει τις ιδιωτικές παροχές. Ο αγωγός ακαθάρτων θα τοποθετηθεί σε μικρό σχετικά βάθος περίπου 1,50-1,70μ βάθος άντυγας με αγωγό από PVC διατομής Φ200-250 και θα διαθέτει φρεάτια επίσκεψης ανά τακτές αποστάσεις, ενώ σε κατάλληλες θέσεις θα συμβάλλει στο υφιστάμενο δικτύου ακαθάρτων.

Όλα τα έργα είναι πολύ σημαντικά δίκτυα για τις υποδομές του Δήμου. Η πολυπλοκότητα, η δυσκολία στην εκτέλεσή τους θα προκαλέσει ανατροπή στην καθημερινότητα των πολιτών από τους οποίους και ζητάμε να δείξουν την ανάλογη υπομονή και κατανόηση».

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας