Γενική διακοπή ρεύματος λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο Μέσης Τάσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, από τις 07.30 έως τις 08.00, στις περιοχές:

Πόλη Σπάρτης, Καλογωνιά, Βασσαράς, Αφυσσού, Κοκκινόραχη, Καρυές, Βαρβίτσα, Βαμβακού

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι΄ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.