Στη θέση του Διευθυντή Αστυνομίας Λακωνίας τοποθετείται ο Μεσσήνιος Βασίλης Τσιγαρίδης, ο οποίος υπηρετούσε ως αστυνομικός υποδιευθυντής στον νομό μας.

Ο μέχρι πρότινος Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας Ηλίας Αξιωτόπουλος, τοποθετείται ως Αστυνομικός Διευθυντής στη Μεσσηνία.

Τέλος, ύστερα από απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου τοποθετήθηκε ο Ταξίαρχος Παναγιώτης Πούπουζας.