Το Υπουργείο Πολιτισμού, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη και μετά από πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα παρακάτω έργα:

1) «Αποκατάσταση και ανάδειξη του νότιου επιθαλάσσιου τείχους και του νοτιοδυτικού προμαχώνα στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ και

2) «Αποκατάσταση και ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ

Με την απόφαση αυτή,  θα συντηρηθούν δύο αξιόλογα μνημεία της Λακωνίας, χαρακτηριστικά της ιστορίας του τόπου, τα οποία εδώ και χρόνια αναδεικνύουν την παγκοσμίως μοναδική προσωπικότητα της περιοχής.

Αξίζει να δοθούν συγχαρητήρια σε όλους όσους ασχολήθηκαν με την υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος, τόσο από την πραγματοποίηση των μελετών, όσο κι από την χρηματοδότηση των έργων.