Η ΕΛΜΕ Λακωνίας, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας εγγραφών των μαθητών - αποφοίτων Δημοτικού στα Γυμνάσια του Νομού μας, θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

• Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους μαθητές και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ομαλή ένταξή τους στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

• Τα σχολικά συγκροτήματα του νομού μας υποδέχονται τους μαθητές μέσα από μια θεσμικά κατοχυρωμένη διαδικασία χωροθέτησης, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις κτιριακές υποδομές και το εκπαιδευτικό δυναμικό κάθε σχολείου και βεβαίως σε τακτά χρονικά διαστήματα ανατροφοδοτείται και βελτιώνεται.

• Η διάθεση καταστρατήγησης της παραπάνω διαδικασίας με διάφορους πλάγιους τρόπους μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του νομού μας κατά την επόμενη σχολική χρονιά. 
 
• Η ΕΛΜΕ Λακωνίας οφείλει να υπερασπιστεί το δικαίωμα των μαθητών για ίσες ευκαιρίες μάθησης σε ένα περιβάλλον δίκαιης κατανομής, όπως βεβαίως και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λακωνίας