Στον Μυστρά η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης!

27/07/2018

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Είκοσι θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Αυγούστου και ώρα 19:00, στην ιστορική έδρα του Δήμου Σπάρτης, τον Μυστρά, και συγκεκριμένα στον χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Βράβευση πρωτευσάντων μαθητών  του Δήμου μας στις Πανελλήνιες 2018 - Βράβευση εθελοντών καθηγητών στο κοινωνικό φροντιστήριο.

2ο Περί αιτήματος Σωματείου «Οι Φίλοι του Αμυκλαίου»
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

3ο Περί συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης Sparta-Israel Forum
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4ο Έγκριση υποβολής πρότασης στο  CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την αποκατάσταση του δικτύου μονοπατιών
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5ο Περί έγκρισης τροποποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2018
Εισηγητής: κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με δαπάνη κατόπιν της υπ΄αριθμ.157/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Αποδοχή επιχορήγησης από ΠΔΕ ΥΠΠΕΘ 2018 Πιλοτική Δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 αναφορικά με έργο «Πιλοτική Δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ”- Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Δαπάνες Επιμόρφωσης Προσωπικού και Συμμετοχής σε Συνέδρια και Σεμινάρια» από την εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

10ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΥΣΤΡΑ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ετήσιας συνδρομής για τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των οχημάτων του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

13ο Πρόταση κ. Χρήστου Αλεξάκου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης «ΕΛΠΙΔΑ» (Αντιμετώπιση  παραβατικότητας των Ρομά στο Δήμο Σπάρτης)
Εισηγητής: κ. Χρήστος Αλεξάκος

14ο Εξέταση αιτήσεων των ΑΡΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, και  ΒΑΧΑΒΙΩΛΟ ΜΙΧΑΗΛ για ανανέωση μείωσης μισθωμάτων
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Έγκριση της αριθ.34/23-07-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

16ο Επιχορήγηση συλλόγων - σωματείων
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

17ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Αθανασίου Τ.Δ. Γεωργιτσίου» αναδόχου Ι. Κερχουλά & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Σπάρτης να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο ακίνητο με κ.α. 0210007 στο Ο.Τ. 255 της περιοχής Χαρισίου του Δήμου Σπάρτης, κατόπιν της κυρωθείσας με την υπ’ αριθμ. 48034/03-07-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με Προγραμματική Σύμβαση με ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Προσδιορισμός δυναμικού βιομάζας και σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

20ο Διόρθωση της αριθ.327/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ» και αφορά τον καθαρισμό των υδραυλάκων στις ΔΕ Μυστρά, Πελλάνας, και Σπαρτιατών»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
Eτικέτες :

Δείτεπερισσότερα