Δ. Μονεμβασίας: Ανακοίνωση για δικαιολογητικά που ζητούνται από τη ΔΕΗ για ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις

11/07/2018

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Από το Α.Τ.Τ.Ο.Α. του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνεται ότι ύστερα από την παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται από τη Δ.Ε.Η. σχετικά με δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για να διατηρηθεί το Αγροτικό Τιμολόγιο στις ηλεκτροδοτημένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, από το Δήμο μπορεί να εκδοθεί η βεβαίωση περί υποβολής αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης ύδατος.

Προς αποφυγήν άσκοπης ταλαιπωρίας σας καθώς και της υπηρεσίας, παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Δήμο για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης:

α) την επιστολή της ΔΕΗ

β) το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης για άδεια χρήσης ύδατος.

Διαθέσιμα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Δείτεπερισσότερα