Γενική συνέλευση για τα σωματεία της Ε.Π.Σ. Λακωνίας

23/05/2018

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της συγκαλεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου, στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ., στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Λακωνίας ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
2. Ανάγνωση καταλόγου αντιπροσώπων των σωματείων - μελών και έλεγχο απαρτίας
3. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
4. Ομιλία του Προέδρου
5. Ορισμός τριών εκπροσώπων για τον έλεγχο των πρακτικών
6. Ορισμός τριών ψηφολεκτών 
7. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Σ.
8. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 01-01 έως 31-12-2017
9. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 01-01 έως 31-12-2017
10. Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01-01 έως 31-12-2017
11. Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019

Αντιπρόσωποι
Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στη Γεν. Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Αντιπρόσωπο, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. ή Μέλη του Σωματείου της Ένωσης και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δείτεπερισσότερα