12 θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

12/01/2018

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 3.30 μ.μ., στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
 
Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός προσώπων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη - Καραθανάση.

2. Έγκριση μεταφοράς των Τεχνικών Προγραμμάτων (Κ.Α.Π., Ιδίων Πόρων, Ο.Σ.Κ. και Τ.Ε.Ο.), προηγούμενων ετών της Π.Ε. Λακωνίας στο οικονομικό έτος 2018.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

3. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση της Επιτροπής για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ’ αμοιβή εκδιδόμενων προσώπων για την ΠΕ Λακωνίας.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κεντρική Αγορά Καλαμάτας», που βρίσκεται στη θέση ‘Αη Γιάννης’ εντός σχεδίου της πόλης Καλαμάτας του Δ Καλαμάτας.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη - Καραθανάση.

6. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 172.120,00 ευρώ.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

7. Αποδοχή Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού 1.665.000,00 ευρώ.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

8. Εισήγηση ένταξης και χρηματοδότησης υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ826, “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-06-2016” με κωδικό 2017ΕΠ82600000.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

9. Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 “Κατασκευή αρδευτικών έργων και έργων ύδρευσης σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600001, σε υποέργα.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

10. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση οδικού δικτύου νομού Αργολίδας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600011.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

11. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 25/6-2-2017 προηγούμενης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, περί ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή  επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την ΠΕ Κορινθίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (δύο Κτηνιάτρων στις ΠΕ Κορινθίας και Μεσσηνίας) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος, για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης  των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών της Χώρας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανάσιος Γκίκας

Δείτεπερισσότερα