Πεζοδρόμηση - δημοτική συγκοινωνία, φοίνικες, αδέσποτα κ.ά. στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

12/01/2018

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Δεκαέξι θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Συγκεκριμένα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1ο Σχετικά με την πεζοδρόμηση και τη σύσταση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας (αίτημα Δημοτικής Παράταξης ΕΛΠΙΔΑ - ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)
Εισηγητής: κ. Χρήστος Αλεξάκος

2ο Επικαιροποίηση απόφ.114/2010 τέως Δήμου Φάριδος σχετικά με τη μετονομασία του οικισμού «Κρυονερίου» της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπαναγιάς
Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Μοιράγιας

3ο Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΛΒΑΡΑ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο Επιχ. Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας»
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου

5ο Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 475/8-11-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητας Λακωνίας»
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας - εργασίας «Καθαρισμός οδικού δικτύου λόγω χιονόπτωσης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στον περίβολο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου (κοιμητήριο) Τ.Κ. Αγόριανης.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης - ορισμός νέου μέλους.
Εισηγητής: κ. Χρίστος Πλειώτας

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017-2018»
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

11ο Έγκριση της αριθ.83/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 2018».
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Γαλανοπούλου

12ο Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Εργασίες Ταφών - Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών «Καταπολέμηση Εντομολογικών Εχθρών των Φοινικοειδών έτους 2017» και «Εργασίες διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από την ASPIS SECURITY
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

Δείτεπερισσότερα