Ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ευρώτα για το 2018

29/12/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Ψηφίστηκε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ευρώτα για το 2018, με εισήγηση του αντιδημάρχου Ηλία Παναγιωτακάκου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μυρτιάς. 15.320,00 ευρώ
2. Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2016). 20.220,07 ευρώ
3. Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2017). 52.000,00 ευρώ
4. Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη 24.529,46 ευρώ
5. Διεύρυνση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων 27.831,90 ευρώ
6. Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων 120.000,00 ευρώ
7. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γλυκόβρυσης. 3.168,20 ευρώ
8. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Γουβών.    4.846,54 ευρώ
9. Ανάπλαση προαυλίου χώρου Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Γλυκόβρυσης.    8.000,00 ευρώ
10. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Στεφανιάς 6.967,43 ευρώ
11. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αστερίου.  11.755,84 ευρώ
12. Κατασκευή Βοτανικού Κήπου Τ.Κ. Κρεμαστής. 11.880,00 ευρώ
13. Αποκατάσταση βλαβών Εθνικής Οδού Σπάρτης - Μονεμβάσιας εντός σχεδίου πόλης Βλαχιώτη από θεομηνία 59.235,44 ευρώ
14. Κατασκευή - επισκευή εγκαταστάσεων στο δημοτικό στάδιο Σκάλας  35.000,00 ευρώ
15. Επισκευή - συντήρηση Ειδικού Σχολείου Περιστερίου. 200.000,00 ευρώ
16. Αποκατάσταση βλαβών από την θεομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 αγροτικής οδού στη θέση Περιβολάκι Τ.Κ. Γερακίου. 11.386,73 ευρώ   
17. Αποκατάσταση βλαβών τμήματος Δημοτικής οδού προς Τ.Κ. Μυρτιάς από θεομηνία. 21.801,87 ευρώ
18. Αποκατάσταση βλαβών τεχνικών υποδομών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ευρώτα, που
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7-9-2016.  110.000,00 ευρώ
19. Δαπάνη εργασιών διαμόρφωσης χώρου προσωρινής διαμονής πληγέντων από την θεομηνία  2.000,00 ευρώ
20. Κατεδάφιση κτιρίου στην Τ.Κ. Δαφνίου του Δήμου Ευρώτα. 13.211,32 ευρώ
21. Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου Τ.Κ. Γερακίου.  7.192,00 ευρώ
22. Κατασκευή έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας Λακωνίας (με κωδικό MIS300800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.- Υποέργο 1  171.243,25 ευρώ
23. Κατασκευή έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας Λακωνίας (με κωδικό MIS300800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.- Υποέργο 2 Βιολογικός  1.657,89 ευρώ
24. Κατασκευή έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας Λακωνίας (με κωδικό MIS300800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.- Υποέργο 3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  12.070,39 ευρώ   
25. Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από θέση Περιβολάκι προς νότια του Τ.Δ. Γερακίου με κωδικό ΟΠΣΑΑ 176290 στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» Π.Α.Α 2007-2013 615.000,00 ευρώ
26. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα  447.391,00 ευρώ
27. «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Ευρώτα, Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016», του ενάριθμου έργου 2014 ΣΕ 57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε 1.200.000,00 ευρώ
28. Κατασκευή παιδικής χαράς στη περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας  35.000,00 ευρώ
29. Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Περιστερίου  16.000,00 ευρώ
30. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Γράμμουσας  12.000,00 ευρώ
31. Διαμόρφωση ανακατασκευή προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βρονταμά  10.000,00 ευρώ
32. Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία ασφαλτοστρωμένου δρόμου πλησίον γεφυριού προς περιοχή «Συκίτσες» της Τ.Κ. Βρονταμά 7.260,32 ευρώ
33. Επισκευή - διαμόρφωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος και πνευματικού κέντρου Τ.Κ.
Βρονταμά. 17.000,00 ευρώ
34. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στην Τ.Κ. Στεφανιάς  11.000,00 ευρώ
35. Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Λεήμονα 7.000,00 ευρώ
36. Επισκευή τουαλετών πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λεήμονα 2.000,00 ευρώ
37. Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Έλους 10.000,00 ευρώ
38. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Έλους 11.000,00 ευρώ
39. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Δ.Κ. Βλαχιώτη 10.000,00 ευρώ
40. Ανάπλαση πλατείας βρύσης στην Άνω Γλυκόβρυση 17.000,00 ευρώ
41. Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Γλυκόβρυσης 20.000,00 ευρώ
42. Επισκευή συντήρηση χώρου 5x5 Τ.Κ. Γλυκόβρυσης 7.000,00 ευρώ
43. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αστερίου    10.000,00 ευρώ
44. Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη 10.000,00 ευρώ
45. Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Γουβών 10.000,00 ευρώ
46. Κατασκευή στηθαίου κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Μυρτιάς 5.000,00 ευρώ
47. Ανάπλαση κοινοτικού χώρου «οικοπέδου πρώην Στρατάκη» Κροκεών, για ανοικτό γυμναστήριο 33.000,00 ευρώ
48. Κάλυψη χάντακα από Παναγιωτακάκο Ζαχ. έως Κατσούλη Ηρακλή στη Τ.Κ. Δαφνίου 7.000,00 ευρώ
49. Κατασκευή μπάρας ασφαλείας στη θέση Κουμάνοι της Τ.Κ. Βασιλακίου 7.000,00 ευρώ
50. Πλακόστρωση πλατείας-τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Λαγίου 7.000,00 ευρώ
51. Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Γερακίου 27.000,00 ευρώ
52. Φωτισμός πλατείας Τ.Κ. Ζαραφώνας 10.000,00 ευρώ
53. Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αλεποχωρίου 7.000,00 ευρώ
54. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Καρίτσας 10.000,00 ευρώ
55. Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 22.000,00 ευρώ
56. Ανάπλαση πλατείας- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Τ.Κ. Απιδιάς.    12.000,00 ευρώ
57. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης - τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στην Τ.Κ. Κρεμαστής 10.850,00 ευρώ
58. Κατασκευή οστεοφυλακίου Τ.Κ. Έλους  10.000,00 ευρώ
59. Επισκευή οστεοφυλακίου Σκάλας 7.000,00 ευρώ
60. Επισκευή οστεοφυλακίου Τ.Κ. Κρεμαστής 7.200,00 ευρώ
61. Ανάπλαση  χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 7.200,00 ευρώ
62. Κατασκευή τοιχίου κοιμητηρίου Δ.Κ. Βλαχιώτη 10.000,00 ευρώ
63. Ανάπλαση  χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. Λεήμονα  7.200,00 ευρώ
64. Ανάπλαση  χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αστερίου  7.200,00 ευρώ
65. Ανάπλαση  χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. Γουβών    7.200,00 ευρώ
66. Αντικατάσταση υπόστεγου κοιμητηρίου Τ.Κ. Δαφνίου 3.000,00 ευρώ
67. Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης  Δ.Κ. Βλαχιώτη (2018) 70.000,00 ευρώ
68. Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας (2018) 18.000,00 ευρώ
69. Επέκταση δικτύου φωτισμού. 10.000,00 ευρώ
70. Παραλαγές δικτύων φωτισμού 10.000,00
71. Επισκευή - συντήρηση δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Σκάλας 7.200,00 ευρώ
72. Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στη Τ.Κ. Κροκεών 7.200,00 ευρώ
73. Επισκευή - συντήρηση πρώην Δημοτικών Σχολείων Τ.Κ. Αλεποχωρίου, Τ.Κ. Άνω Γλυκόβρυσης, Τ.Κ. Βασιλακίου, Τ.Κ. Γουβών, Τ.Κ. Γράμμουσας, Τ.Κ. Καλλιθέας, Τ.Κ. Καρίτσας, Τ.Κ.Λαγίου, Τ.Κ. Μακρυνάρας, Τ.Κ. Στε 35.000,00 ευρώ

Δείτεπερισσότερα