ΚΕΠ Σπάρτης: Ενημέρωση για το χρηματικό βοήθημα του ΟΓΑ στις πολύτεκνες μητέρες

04/10/2017

  • Εκτύπωση
  • Σμίκρυνση
  • Επαναφορά
  • Μεγέθυνση
Μεγέθυνση εικόνας
Αιτήσεις συμμετοχής δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ/ΟΓΑ στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2017

Από την Δ/νση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης ανακοινώνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα υποβάλλονται από την Παρασκευή 6.10.2017 μέχρι και την Δευτέρα 6.11.2017.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997, όπως ισχύει, που έχουν υπαχθεί στο ΕΦΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες και ειδικότερα να έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Δεν συμπεριλαμβάνονται παιδιά άνω των 18 ετών που φοιτούν στο εξωτερικό η εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κ.λ.π.)

Οι αιτήσεις στο Δήμο Σπάρτης υποβάλλονται:
- Στο ΚΕΠ (0209) Δήμου Σπάρτης από 08:00 π.μ. έως 20:00,
- και στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων από 08:00 π.μ. έως 15:00   
 
Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται στο ΚΕΠ προσκομίζοντας:
1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) του ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.)
2. Και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Διαζευκτήριο η συμφωνητικό για επιμέλεια παιδιών
3. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για παιδιά άνω των 18 έως 24 ετών
4. Βεβαίωση σπουδών για παιδιά άνω 18 σε ΙΕΚ («χωρίς πάσο»)
5. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής ταυτότητας («πάσο») για παιδιά σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ
6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας της πολύτεκνης μητέρας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης.
1. ΚΕΠ (0209) Σπάρτης - Ευαγγελιστρίας 85-87  27313-61600
2. ΚΕΠ (0563) Μυστρά - Μυστρά  27310-89370
3. ΚΕΠ (0808) Φάριδος - Ξηροκάμπι  27310-35388
4. ΚΕΠ (0797) Πελλάνας - Καστόρι  27313-61012
5. ΚΕΠ (0438) Οινούντος - Σελλασία  27310-94194
6. ΚΕΠ (0561) Θεραπνών - Γκοριτσά  27310-74560

Δείτεπερισσότερα