Μετά από αίτημα και συνεννόηση με το Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη, με εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κας Τζανετέα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε πίστωση 49.000,00  ευρώ, για την εκπόνηση διερευνητικής μελέτης από το ΕΛΚΕΘΕ, για την εκτίμηση των επιπτώσεων στον πυθμένα του κόλπου των Βατίκων από την αγκυροβολία δεξαμενόπλοιων.

Έτσι εκπληρώνουμε τη δέσμευση που είχαμε αναλάβει με την αριθ. 158/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αγκυροβολία των πλοίων στον όρμο των Βατίκων, ως προς την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την αντιμετώπιση και επίλυση σοβαρών προβλημάτων.


Από το γραφείο του Δημάρχου Μονεμβασιάς