«Πρέπει να μάθεις έναν καινούργιο τρόπο να σκέπτεσαι πριν καταφέρεις να τελειοποιήσεις έναν καινούργιο τρόπο να ζεις»