notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Έως 10 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας Σπάρτης

slider_image

Μοιράσου το άρθρο:

24-08-2023

Σπουδές στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας Σπάρτης, σε 4 ειδικότητες μεγάλης ζήτησης, σε εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας, με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία έως 771,50 ευρώ το μήνα (μεικτά)

Έως 10 Σεπτεμβρίου 2023 συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2023-24, σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, βάσει επικαιροποιημένων οδηγών κατάρτισης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15 – 29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1994-2008) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training).

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Για το σχολικό έτος 2023-24 στην ΕΠΑ.Σ Δ.ΥΠ.Α. Σπάρτης θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Προγράμματα, Λειτουργικά συστήματα & Λογισμικό Εφαρμογών Η/Υ.
⦁    Επισκευή , συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων
⦁    Βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πολυμέσων
⦁    Τοπικά Δίκτυα και Δίκτυα Ευρείας περιοχής κ.τ.λ.
⦁    Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών» μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε εταιρίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξης εφαρμογών ασύρματων δικτύων, ενοποιημένων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, φωνής, συμπιεσμένου βίντεο και προσομοίωσης, τηλεπικοινωνιών, τμήμα Μηχανογράφησης κ.τ.λ.

Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Αρχές Χημείας & Υγιεινής Διατροφής
⦁    Παρασκευή αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων
⦁    Ασφάλεια & Υγιεινή στο χώρο παραγωγής κ.τ.λ.
⦁    Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής» μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίας σε δική τους επιχείρηση ή ως υπάλληλοι σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Γνώση βασικών εννοιών Θερμοϋδραυλικής όπως θερμοπερατότητα, θερμικές απώλειες, θερμομόνωση και αντίστοιχων συσκευών και εργαλείων.
⦁    Κατασκευή και συντήρηση Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων (για παράδειγμα, κεντρική θέρμανση συνδεδεμένη με ηλιακό θερμοσίφωνα, με εναλλάκτη θερμότητας), κ.τ.λ.
⦁    Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες -ειδικευμένοι τεχνίτες σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α., ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής και συντήρησης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις εμπορίας εργαλείων, υλικών και συσκευών θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

Υπάλληλος  Διοικητικών  &  Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Σύνταξη και αρχειοθέτηση επαγγελματικών εγγράφων
⦁    Διεκπεραίωση τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών
⦁    Διαχείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας
⦁    Προγραμματισμός εργασιών αυτοματοποιημένου γραφείου κ.τ.λ.
⦁    Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης σε Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς, σε Τράπεζες και σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω επαγγέλματα συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.
(Για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β/29-2-2016)).


Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:
⦁    Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
⦁    Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
⦁    Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
⦁    Λαμβάνουν επίδομα στέγασης, που διπλασιάστηκε στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης, που αυξήθηκε στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
⦁    Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
⦁    Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  → Εγγραφή σε σχολείο  →Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) της ΔΥΠΑ

Πληροφορίες: ΕΠΑΣ Δ.ΥΠ.Α Σπάρτης, Παρόρι, τηλ. 2731082270

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=epaghghelmatiki-ekpaidefsi-epas-mathitias-dypa&tab2=&tab3=https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=epaghghelmatiki-ekpaidefsi-epas-mathitias-dypa&tab2=&tab3=
Έως 10 Σεπτεμβρίου 2023 συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2023-24, σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, βάσει επικαιροποιημένων οδηγών κατάρτισης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15 – 29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1994-2008) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training).

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Για το σχολικό έτος 2023-24 στην ΕΠΑ.Σ Δ.ΥΠ.Α. Σπάρτης θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Προγράμματα, Λειτουργικά συστήματα & Λογισμικό Εφαρμογών Η/Υ.
⦁    Επισκευή , συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων
⦁    Βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πολυμέσων
⦁    Τοπικά Δίκτυα και Δίκτυα Ευρείας περιοχής κ.τ.λ.
⦁    Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών» μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε εταιρίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξης εφαρμογών ασύρματων δικτύων, ενοποιημένων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, φωνής, συμπιεσμένου βίντεο και προσομοίωσης, τηλεπικοινωνιών, τμήμα Μηχανογράφησης κ.τ.λ.

Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Αρχές Χημείας & Υγιεινής Διατροφής
⦁    Παρασκευή αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων
⦁    Ασφάλεια & Υγιεινή στο χώρο παραγωγής κ.τ.λ.
⦁    Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής» μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίας σε δική τους επιχείρηση ή ως υπάλληλοι σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Γνώση βασικών εννοιών Θερμοϋδραυλικής όπως θερμοπερατότητα, θερμικές απώλειες, θερμομόνωση και αντίστοιχων συσκευών και εργαλείων.
⦁    Κατασκευή και συντήρηση Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων (για παράδειγμα, κεντρική θέρμανση συνδεδεμένη με ηλιακό θερμοσίφωνα, με εναλλάκτη θερμότητας), κ.τ.λ.
⦁    Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες -ειδικευμένοι τεχνίτες σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α., ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής και συντήρησης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις εμπορίας εργαλείων, υλικών και συσκευών θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

Υπάλληλος  Διοικητικών  &  Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά εξειδίκευση σε:
⦁    Σύνταξη και αρχειοθέτηση επαγγελματικών εγγράφων
⦁    Διεκπεραίωση τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών
⦁    Διαχείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας
⦁    Προγραμματισμός εργασιών αυτοματοποιημένου γραφείου κ.τ.λ.
⦁    Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης σε Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς, σε Τράπεζες και σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω επαγγέλματα συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.
(Για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β/29-2-2016)).


Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:
⦁    Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
⦁    Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
⦁    Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
⦁    Λαμβάνουν επίδομα στέγασης, που διπλασιάστηκε στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης, που αυξήθηκε στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
⦁    Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
⦁    Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  → Εγγραφή σε σχολείο  →Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) της ΔΥΠΑ

Πληροφορίες: ΕΠΑΣ Δ.ΥΠ.Α Σπάρτης, Παρόρι, τηλ. 2731082270

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=epaghghelmatiki-ekpaidefsi-epas-mathitias-dypa&tab2=&tab3=https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=epaghghelmatiki-ekpaidefsi-epas-mathitias-dypa&tab2=&tab3=

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :