notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Σύνδρομο long-COVID: Ολοκληρωμένος έλεγχος υγείας από την Affidea

slider_image
03-05-2022

Follow up μετά τη νόσηση από COVID-19

Ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες προσφέρει ο Όμιλος Affidea στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου “long-COVID”, για την επιστροφή των πολιτών στις δραστηριότητές τους με ασφάλεια και χωρίς άγχος.

Βάσει του ορισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το σύνδρομο “long-COVID” μπορεί να προσβάλει άτομα με ιστορικό πιθανής ή επιβεβαιωμένης λοίμωξης SARS-CoV-2, συνήθως 3 μήνες από την έναρξη της νόσου COVID-19, ενώ αφορά συμπτώματα που διαρκούν τουλάχιστον 2 μήνες και δεν μπορούν να εξηγηθούν από κάποιο άλλο αίτιο.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα του συνδρόμου “long-COVID” περιλαμβάνουν κόπωση, δύσπνοια και γνωστική δυσλειτουργία, ενώ φαίνεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργικότητα των ασθενών.

Η δομημένη προσέγγιση του Ομίλου Affidea βοηθά στην ελαχιστοποίηση του αντικτύπου του συνδρόμου long-COVID, με το πρόγραμμα παρακολούθησης να περιλαμβάνει εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, σε μία επίσκεψη στα διαγνωστικά κέντρα Affidea, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις, χωρίς αναμονή για τον εξεταζόμενο, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας.


Post Covid Check Up σε προνομιακή τιμή

Το πακέτο εργαστηριακών εξετάσεων περιλαμβάνει:

- Γενική Αίματος
- Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο)
- Κρεατινίνη
- Ουρία
- Γενική Ούρων
- CPK, CK-MB
- Ηπατική Λειτουργία: SGOT, SGPT, γ-GT, ALP
- CRP
- ΤΚΕ
- Φερριτίνη
- TSH
- FT4
- VitD
- Σάκχαρο
- Τροπονίνη
- D-Dimers
- Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη


Το πακέτο απεικονιστικών εξετάσεων περιλαμβάνει:

- Ακτινογραφία Θώρακος
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα
- Triplex Καρδιάς
- Καρδιολογική εκτίμηση

Τα παραπάνω ειδικά πακέτα εξετάσεων, προσαρμοσμένα στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της COVID-19, συνδυαστικά, συνιστούν έναν ολοκληρωμένο έλεγχο υγείας, μετά τη νόσηση από κορωνοϊό, και προσφέρονται μαζί ή μεμονωμένα σε προνομιακή τιμή.

Η ασφαλής και αποτελεσματική αποκατάσταση των ασθενών με long-COVID είναι ένα θεμελιώδες μέρος της αποθεραπείας, καθώς 1 στους 10 θα εκδηλώσει συμπτώματα για μια περίοδο 12 εβδομάδων ή ακόμα περισσότερο. Δεδομένου του σημαντικού αριθμού νοσούντων με COVID-19, στόχος των προληπτικών ελέγχων υγείας είναι η αξιολόγηση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, η έγκαιρη διάγνωση των επιπλοκών της νόσου και η μείωση των μακροπρόθεσμων επιπλοκών της.

Ο Όμιλος Affidea, από το 2005, προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλής αξιοπιστίας, επενδύοντας στην καινοτομία και στην τεχνολογία αιχμής. Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος και προτεραιότητα στον άνθρωπο, εφαρμόζει διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόμενων και παράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ιατρικού αποτελέσματος.


Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 15 χώρες.

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Σήμερα λειτουργεί μέσω ενός Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, που συνεχώς επεκτείνεται, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.

Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram

Ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες προσφέρει ο Όμιλος Affidea στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του συνδρόμου “long-COVID”, για την επιστροφή των πολιτών στις δραστηριότητές τους με ασφάλεια και χωρίς άγχος.

Βάσει του ορισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το σύνδρομο “long-COVID” μπορεί να προσβάλει άτομα με ιστορικό πιθανής ή επιβεβαιωμένης λοίμωξης SARS-CoV-2, συνήθως 3 μήνες από την έναρξη της νόσου COVID-19, ενώ αφορά συμπτώματα που διαρκούν τουλάχιστον 2 μήνες και δεν μπορούν να εξηγηθούν από κάποιο άλλο αίτιο.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα του συνδρόμου “long-COVID” περιλαμβάνουν κόπωση, δύσπνοια και γνωστική δυσλειτουργία, ενώ φαίνεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργικότητα των ασθενών.

Η δομημένη προσέγγιση του Ομίλου Affidea βοηθά στην ελαχιστοποίηση του αντικτύπου του συνδρόμου long-COVID, με το πρόγραμμα παρακολούθησης να περιλαμβάνει εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, σε μία επίσκεψη στα διαγνωστικά κέντρα Affidea, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις, χωρίς αναμονή για τον εξεταζόμενο, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας.


Post Covid Check Up σε προνομιακή τιμή

Το πακέτο εργαστηριακών εξετάσεων περιλαμβάνει:

- Γενική Αίματος
- Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο)
- Κρεατινίνη
- Ουρία
- Γενική Ούρων
- CPK, CK-MB
- Ηπατική Λειτουργία: SGOT, SGPT, γ-GT, ALP
- CRP
- ΤΚΕ
- Φερριτίνη
- TSH
- FT4
- VitD
- Σάκχαρο
- Τροπονίνη
- D-Dimers
- Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη


Το πακέτο απεικονιστικών εξετάσεων περιλαμβάνει:

- Ακτινογραφία Θώρακος
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα
- Triplex Καρδιάς
- Καρδιολογική εκτίμηση

Τα παραπάνω ειδικά πακέτα εξετάσεων, προσαρμοσμένα στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της COVID-19, συνδυαστικά, συνιστούν έναν ολοκληρωμένο έλεγχο υγείας, μετά τη νόσηση από κορωνοϊό, και προσφέρονται μαζί ή μεμονωμένα σε προνομιακή τιμή.

Η ασφαλής και αποτελεσματική αποκατάσταση των ασθενών με long-COVID είναι ένα θεμελιώδες μέρος της αποθεραπείας, καθώς 1 στους 10 θα εκδηλώσει συμπτώματα για μια περίοδο 12 εβδομάδων ή ακόμα περισσότερο. Δεδομένου του σημαντικού αριθμού νοσούντων με COVID-19, στόχος των προληπτικών ελέγχων υγείας είναι η αξιολόγηση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, η έγκαιρη διάγνωση των επιπλοκών της νόσου και η μείωση των μακροπρόθεσμων επιπλοκών της.

Ο Όμιλος Affidea, από το 2005, προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλής αξιοπιστίας, επενδύοντας στην καινοτομία και στην τεχνολογία αιχμής. Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος και προτεραιότητα στον άνθρωπο, εφαρμόζει διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόμενων και παράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ιατρικού αποτελέσματος.


Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 15 χώρες.

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Σήμερα λειτουργεί μέσω ενός Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, που συνεχώς επεκτείνεται, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.

Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image