notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Ομαδικό πρόγραμμα για τη «διαφορετικότητα» από το Κέντρο «Εξέλιξη»

slider_image
28-06-2021

Το πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και επικεντρώνεται στις ανάγκες τους, που αναμένεται να επιτευχθούν με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία

Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη»

Τίτλος ομαδικού προγράμματος: ‘’Είμαι διαφορετικός, είμαι ο εαυτός μου’’

Σκοπός:
- Προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνική αλληλεγγύη
- Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων  
- Ενσυναίσθηση
- Ευαισθητοποίηση - Ανοχή στο διαφορετικό      
- Ισότητα

Το ομαδικό πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά: Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά, τις τάσεις και την συμπεριφορά τους απέναντι στην διαφορετικότητα, να μάθουν να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν και να εκτιμούν την αξία των διαφορετικών απόψεων, να δημιουργούν φιλίες και σχέσεις με τους διαφορετικούς άλλους αλλά μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βιωμάτων, να αναγνωρίζουν τις πρακτικές της άδικης μεταχείρισης, όπως είναι η χρήση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ένα πλαίσιο βιωματικής μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας καλούνται να κάθονται σε κύκλο, να δημιουργούν ομάδα, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να βιώνουν τα συναισθήματά τους και τέλος να επεξεργάζονται μέσω του αναστοχασμού τις εμπειρίες τους.

Το πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και επικεντρώνεται στις ανάγκες τους, που αναμένεται να επιτευχθούν με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία. Επιτρέπει στο παιδί να προχωρεί σύμφωνα με το δικό του ρυθμό μάθησης και θα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε μέσα από τα ενδιαφέροντα τους να ενισχυθούν οι ικανότητες τους. Επιπρόσθετα, το ενθαρρύνει να λύνει προβλήματα, να διατυπώνει ερωτήσεις και υποθέσεις, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο και σωματικές και συναισθηματικές του ικανότητες.

Ποια είναι όμως τα μυστικά της βιωματικής μάθησης;

Πρώτο μυστικό της επιτυχίας: Ο κύκλος. Ο κύκλος είναι μία διαμόρφωση της τάξης των μαθητών και τους δίνει την ευκαιρία να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Κύκλος σημαίνει συνάντηση, συνεργασία, δημιουργία, γνώσεις, ανατροφοδότηση και αμοιβαιότητα.

Δεύτερο μυστικό της επιτυχίας: Διευκολύνεται την διαδικασία. Ο σημαντικότερος ρόλος μας είναι να διευκολύνουμε τη συζήτηση, αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση των διαδικασιών, την διατύπωση των ερωτήσεων, την παρακολούθηση της συμμετοχής, την αποφυγή της κριτικής και το κλείσιμο της συνάντησης.

Το τρίτο μυστικό της επιτυχίας είναι αναστοχασμός, αναστοχασμός, αναστοχασμός. Κατά τη διάρκεια της μάθησης, πολλά από τα ερεθίσματα συμβαίνουν τόσο γρήγορα, που χρειαζόμαστε χρόνο για να τα επεξεργαστούμε και να δημιουργήσουμε νόημα. Από μία εμπειρία χρειαζόμαστε χρόνο για να τα εσωτερικεύσουμε. Αναστοχασμός σημαίνει επεξεργασία πληροφοριών και είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της μακρόχρονης μνήμης μας. Η απουσία του στην διεργασία μάθησης μπορεί να παρομοιαστεί με το μάσημα όχι όμως με την κατάποση. Το φαγητό είναι γευστικό, αλλά αν δεν αφομοιωθεί δεν έχει καμία διατροφική αξία. Ο John Dewey συνόψισε αυτή την αντίληψη στην εξίσωση:« ΒΙΩΜΑ+ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ= ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Κλείνοντας το τέταρτο μυστικό της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλό τρόπο. Συχνά μια δραστηριότητα μια ιστορία που παρουσιάζουμε είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρουσιάσουμε τα βασικά συστατικά της με απλό τρόπο, για να γίνουν πιο κατανοητά.

Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη»
Κεντρικό κατάστημα: Λεωνίδου 1, Σπάρτη
Τηλ: 27310-81050
Υποκ 1: Λεωνίδου 40, Σπάρτη
Τηλ: 27310-82009
Υποκ 2: Μολάοι (πλησίον παιδικού σταθμού)
Τηλ: 27320-23421
www.kentro-exelixi.gr
fb: Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου Εξέλιξη
instagram: kentro_exelixi

Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη»

Τίτλος ομαδικού προγράμματος: ‘’Είμαι διαφορετικός, είμαι ο εαυτός μου’’

Σκοπός:
- Προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνική αλληλεγγύη
- Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων  
- Ενσυναίσθηση
- Ευαισθητοποίηση - Ανοχή στο διαφορετικό      
- Ισότητα

Το ομαδικό πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά: Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά, τις τάσεις και την συμπεριφορά τους απέναντι στην διαφορετικότητα, να μάθουν να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν και να εκτιμούν την αξία των διαφορετικών απόψεων, να δημιουργούν φιλίες και σχέσεις με τους διαφορετικούς άλλους αλλά μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βιωμάτων, να αναγνωρίζουν τις πρακτικές της άδικης μεταχείρισης, όπως είναι η χρήση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ένα πλαίσιο βιωματικής μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας καλούνται να κάθονται σε κύκλο, να δημιουργούν ομάδα, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να βιώνουν τα συναισθήματά τους και τέλος να επεξεργάζονται μέσω του αναστοχασμού τις εμπειρίες τους.

Το πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και επικεντρώνεται στις ανάγκες τους, που αναμένεται να επιτευχθούν με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία. Επιτρέπει στο παιδί να προχωρεί σύμφωνα με το δικό του ρυθμό μάθησης και θα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε μέσα από τα ενδιαφέροντα τους να ενισχυθούν οι ικανότητες τους. Επιπρόσθετα, το ενθαρρύνει να λύνει προβλήματα, να διατυπώνει ερωτήσεις και υποθέσεις, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο και σωματικές και συναισθηματικές του ικανότητες.

Ποια είναι όμως τα μυστικά της βιωματικής μάθησης;

Πρώτο μυστικό της επιτυχίας: Ο κύκλος. Ο κύκλος είναι μία διαμόρφωση της τάξης των μαθητών και τους δίνει την ευκαιρία να καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Κύκλος σημαίνει συνάντηση, συνεργασία, δημιουργία, γνώσεις, ανατροφοδότηση και αμοιβαιότητα.

Δεύτερο μυστικό της επιτυχίας: Διευκολύνεται την διαδικασία. Ο σημαντικότερος ρόλος μας είναι να διευκολύνουμε τη συζήτηση, αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση των διαδικασιών, την διατύπωση των ερωτήσεων, την παρακολούθηση της συμμετοχής, την αποφυγή της κριτικής και το κλείσιμο της συνάντησης.

Το τρίτο μυστικό της επιτυχίας είναι αναστοχασμός, αναστοχασμός, αναστοχασμός. Κατά τη διάρκεια της μάθησης, πολλά από τα ερεθίσματα συμβαίνουν τόσο γρήγορα, που χρειαζόμαστε χρόνο για να τα επεξεργαστούμε και να δημιουργήσουμε νόημα. Από μία εμπειρία χρειαζόμαστε χρόνο για να τα εσωτερικεύσουμε. Αναστοχασμός σημαίνει επεξεργασία πληροφοριών και είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της μακρόχρονης μνήμης μας. Η απουσία του στην διεργασία μάθησης μπορεί να παρομοιαστεί με το μάσημα όχι όμως με την κατάποση. Το φαγητό είναι γευστικό, αλλά αν δεν αφομοιωθεί δεν έχει καμία διατροφική αξία. Ο John Dewey συνόψισε αυτή την αντίληψη στην εξίσωση:« ΒΙΩΜΑ+ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ= ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Κλείνοντας το τέταρτο μυστικό της επιτυχίας: Παρουσιάστε τις έννοιες με απλό τρόπο. Συχνά μια δραστηριότητα μια ιστορία που παρουσιάζουμε είναι αρκετά σύνθετη και πολύπλοκη. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρουσιάσουμε τα βασικά συστατικά της με απλό τρόπο, για να γίνουν πιο κατανοητά.

Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη»
Κεντρικό κατάστημα: Λεωνίδου 1, Σπάρτη
Τηλ: 27310-81050
Υποκ 1: Λεωνίδου 40, Σπάρτη
Τηλ: 27310-82009
Υποκ 2: Μολάοι (πλησίον παιδικού σταθμού)
Τηλ: 27320-23421
www.kentro-exelixi.gr
fb: Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου Εξέλιξη
instagram: kentro_exelixi

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

images Επιχειρηματικά νέα
17-09-2021

Στον δρόμο για το Γυμνάσιο!