notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Στο πρόγραμμα Erasmus+ η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

slider_image
20-07-2020

«Ενεργοποιώντας την Ταυτότητα του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού»

Μεγάλη επιτυχία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -και γενικότερα για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του νομού μας- αποτελεί η έγκριση χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του πλέον καταξιωμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ - Δράση ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων-Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης).

Η αίτηση υποβλήθηκε στον κρατικό φορέα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ) για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία, εγκρίθηκε και αρχίζει η υλοποίησή της.

Το σχέδιο "Ενεργοποιώντας την Ταυτότητα του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού: Συνεργασία, Δημιουργικότητα, Επικοινωνία και Κριτική Σκέψη" ( "Τ.Ι.Μ.Ε.:4C’s" - Triggering the Identity of a Modern Educator: Collaboration, Communication, Creativity & Critical Thinking) αποτελεί κοινοπραξία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνίας με τρεις σχολικές μονάδες ευθύνης της. Πρόκειται για το 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης, το 2ο ΓΕΛ Σπάρτης και το Εργαστηριακό Κέντρο-ΕΚ Σπάρτης, σχολικές μονάδες που υπηρετούν την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και της ισοτιμίας ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα οποία επικεντρώνεται το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ παράλληλα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων που θα προκύψουν, λόγω της εξωστρέφειας που παρουσιάζουν.

H ομάδα έργου της δράσης αποτελείται από τον Διευθυντή ΔΕ Γεώργιο Παπαδάκο, τον Yπεύθυνο των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Δημήτριο Βαχαβιώλο), την Yπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας (Ελένη Παλούμπα), τη Διευθύντρια (Παναγιώτα Κολυβοδιάκου) και τους Διευθυντές των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων (Ιωάννη Κωστάκη και Ιωάννη Φραγκή) και δύο επιπλέον εκπαιδευτικούς, του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης (Σταυρούλα Λαγού) και του Γυμνασίου Νεάπολης (Χριστίνα Φούκα).

Μέσω της επιμορφωτικής εμπειρίας που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ 2020, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στη διαχείριση θεμάτων που συνδέονται με:

- τη δυσκολία επικοινωνίας, συνεργασίας και συναπόφασης.
- την έλλειψη γνώσεων και μεθοδολογίας σε πολυπολιτισμικά και ειδικών αναγκών και δυνατοτήτων εξελισσόμενα περιβάλλοντα
- την αποσπασματική και ελλιπή ενσωμάτωση και χρήση νέων διδακτικών πρακτικών που συνδέεται άμεσα με τις περιορισμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης στο νομό μας. 

Για τον σκοπό αυτόν, σε εξαμελείς ομάδες, ώστε κάθε φορά να εκπροσωπείται ο αντίστοιχος φορέας επαρκώς και με διαφαινόμενη αποτελεσματικότητα, προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν δομημένα βιωματικά σεμινάρια στο Ρέικιαβικ και στην Πράγα. Δεδομένου ότι η Ισλανδία και η Τσεχία αφ΄ ενός βίωσαν σχετικά πρόσφατα ανάλογη με την πατρίδα μας οικονομική και κοινωνική κρίση και αφ ετέρου έχουν υψηλότατες αξιολογήσεις στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, η παρούσα κατάρτιση των Λακώνων εκπαιδευτικών αναμένεται ιδιαίτερα επωφελής. Παράλληλα, οι θεματικοί άξονες των σεμιναρίων και το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των αντίστοιχων φορέων, αφήνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα για την άμεση υλοποίηση δράσεων εφαρμογής, διάχυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στα σχολεία ευθύνης της ΔΔΕ Λακωνίας. Πρωταρχικής σημασίας επιδίωξη της τελευταίας είναι ο εμπλουτισμός του στρατηγικού σχεδιασμού της με νέες ιδέες και επιτυχώς δοκιμασμένες στο εξωτερικό μεθόδους, οι οποίες θα μεταλαμπαδευτούν στο σύνολο των σχολικών μονάδων που αυτή εποπτεύει.

Με βάση τα παραπάνω, το σχέδιο δράσης προσδοκά και εστιάζει στη διαμόρφωση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών της Λακωνίας ως Ευρωπαίων εκπαιδευτικών

- εφοδιασμένων με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα
- ικανών να ανταποκριθούν σε σχολικές τάξεις πολιτισμικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, γλωσσικά και οικονομικά πολύμορφες, με μαθητές ειδικών αναγκών και μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων
- εφοδιασμένων με σύγχρονες γνώσεις (π.χ. ψηφιακής διδασκαλίας) και ορθές πρακτικές (π.χ. STEAM) που "έρχονται από το μέλλον"
- πρόθυμων να μοιραστούν και να πολλαπλασιάσουν κάθε ωφέλιμη εμπειρία γνώσης
- λειτουργών σχολείων σύγχρονων, που θα διαμορφώνουν πολίτες υψηλών προσόντων και ικανοτήτων, υπεύθυνων στάσεων και αυξημένων δεξιοτήτων,
σε έναν ιστορικό νομό μιας σπουδαίας Ευρωπαϊκής χώρας, η οποία -και με τη συμβολή των εκπαιδευτικών της- θα προοδεύει, θα εξελίσσεται και θα ευημερεί.


Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας (Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας)

Μεγάλη επιτυχία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -και γενικότερα για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του νομού μας- αποτελεί η έγκριση χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του πλέον καταξιωμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ - Δράση ΚΑ1 (Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων-Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης).

Η αίτηση υποβλήθηκε στον κρατικό φορέα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ) για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία, εγκρίθηκε και αρχίζει η υλοποίησή της.

Το σχέδιο "Ενεργοποιώντας την Ταυτότητα του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού: Συνεργασία, Δημιουργικότητα, Επικοινωνία και Κριτική Σκέψη" ( "Τ.Ι.Μ.Ε.:4C’s" - Triggering the Identity of a Modern Educator: Collaboration, Communication, Creativity & Critical Thinking) αποτελεί κοινοπραξία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνίας με τρεις σχολικές μονάδες ευθύνης της. Πρόκειται για το 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης, το 2ο ΓΕΛ Σπάρτης και το Εργαστηριακό Κέντρο-ΕΚ Σπάρτης, σχολικές μονάδες που υπηρετούν την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και της ισοτιμίας ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα οποία επικεντρώνεται το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ παράλληλα μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων που θα προκύψουν, λόγω της εξωστρέφειας που παρουσιάζουν.

H ομάδα έργου της δράσης αποτελείται από τον Διευθυντή ΔΕ Γεώργιο Παπαδάκο, τον Yπεύθυνο των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Δημήτριο Βαχαβιώλο), την Yπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας (Ελένη Παλούμπα), τη Διευθύντρια (Παναγιώτα Κολυβοδιάκου) και τους Διευθυντές των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων (Ιωάννη Κωστάκη και Ιωάννη Φραγκή) και δύο επιπλέον εκπαιδευτικούς, του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης (Σταυρούλα Λαγού) και του Γυμνασίου Νεάπολης (Χριστίνα Φούκα).

Μέσω της επιμορφωτικής εμπειρίας που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ 2020, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στη διαχείριση θεμάτων που συνδέονται με:

- τη δυσκολία επικοινωνίας, συνεργασίας και συναπόφασης.
- την έλλειψη γνώσεων και μεθοδολογίας σε πολυπολιτισμικά και ειδικών αναγκών και δυνατοτήτων εξελισσόμενα περιβάλλοντα
- την αποσπασματική και ελλιπή ενσωμάτωση και χρήση νέων διδακτικών πρακτικών που συνδέεται άμεσα με τις περιορισμένες ευκαιρίες επιμόρφωσης στο νομό μας. 

Για τον σκοπό αυτόν, σε εξαμελείς ομάδες, ώστε κάθε φορά να εκπροσωπείται ο αντίστοιχος φορέας επαρκώς και με διαφαινόμενη αποτελεσματικότητα, προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν δομημένα βιωματικά σεμινάρια στο Ρέικιαβικ και στην Πράγα. Δεδομένου ότι η Ισλανδία και η Τσεχία αφ΄ ενός βίωσαν σχετικά πρόσφατα ανάλογη με την πατρίδα μας οικονομική και κοινωνική κρίση και αφ ετέρου έχουν υψηλότατες αξιολογήσεις στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, η παρούσα κατάρτιση των Λακώνων εκπαιδευτικών αναμένεται ιδιαίτερα επωφελής. Παράλληλα, οι θεματικοί άξονες των σεμιναρίων και το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των αντίστοιχων φορέων, αφήνουν ιδιαίτερα αισιόδοξα μηνύματα για την άμεση υλοποίηση δράσεων εφαρμογής, διάχυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στα σχολεία ευθύνης της ΔΔΕ Λακωνίας. Πρωταρχικής σημασίας επιδίωξη της τελευταίας είναι ο εμπλουτισμός του στρατηγικού σχεδιασμού της με νέες ιδέες και επιτυχώς δοκιμασμένες στο εξωτερικό μεθόδους, οι οποίες θα μεταλαμπαδευτούν στο σύνολο των σχολικών μονάδων που αυτή εποπτεύει.

Με βάση τα παραπάνω, το σχέδιο δράσης προσδοκά και εστιάζει στη διαμόρφωση της ταυτότητας των εκπαιδευτικών της Λακωνίας ως Ευρωπαίων εκπαιδευτικών

- εφοδιασμένων με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα
- ικανών να ανταποκριθούν σε σχολικές τάξεις πολιτισμικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, γλωσσικά και οικονομικά πολύμορφες, με μαθητές ειδικών αναγκών και μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων
- εφοδιασμένων με σύγχρονες γνώσεις (π.χ. ψηφιακής διδασκαλίας) και ορθές πρακτικές (π.χ. STEAM) που "έρχονται από το μέλλον"
- πρόθυμων να μοιραστούν και να πολλαπλασιάσουν κάθε ωφέλιμη εμπειρία γνώσης
- λειτουργών σχολείων σύγχρονων, που θα διαμορφώνουν πολίτες υψηλών προσόντων και ικανοτήτων, υπεύθυνων στάσεων και αυξημένων δεξιοτήτων,
σε έναν ιστορικό νομό μιας σπουδαίας Ευρωπαϊκής χώρας, η οποία -και με τη συμβολή των εκπαιδευτικών της- θα προοδεύει, θα εξελίσσεται και θα ευημερεί.


Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας (Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίας)

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας