Η επιχείρηση αποτελείται από:

1) Την άδεια ΟΠΑΠ
    - Πρακτορείο
    - Καφέ
    - Play

2) Τον εξοπλισμό
    - Λειτουργικά συστήματα
    - Τηλεοράσεις
    - 3 μηχανήματα Play
    - Ξενοδοχειακό εξοπλισμό


Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2731089860 - 6976767874