«Κλικ» από το σημείο τερματισμού του «37ου Σπάρταθλον», το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη