notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ευρώτα και οι αρμοδιότητές τους

slider_image
03-09-2019

Ποιος όρισε ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος

Ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος όρισε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ευρώτα, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2020, μεταβιβάζοντάς τους την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:

1. Τον κ. Γεωργοστάθη Νικόλαο του Ιωάννη, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

- Αρμοδιότητες Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης
• Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ).
• Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευή έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
• Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
• Μεριμνά για σωστή λειτουργία των υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων του Δήμου.
• Αρμοδιότητες επίβλεψης και λειτουργίας των βιολογικών σταθμών και αναβάθμισης αυτών
• Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Τον κ. Κυριακάκο Παναγιώτη του Αντωνίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

• Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
• Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
1. Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα ληξιαρχείου
• Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Μέριμνας
1. Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
2. Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού (πλην
των αξιολογήσεων των υπαλλήλων του Δήμου Ευρώτα)
3. Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας
• Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.

• ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Γερονθρών
2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Έλους
3. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Κροκεών
4. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Νιάτων

• Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
1. Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών
3. Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών.
• Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
1. Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμείου

Εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους που συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

• Αναπληρώνει το Δήμαρχο στην Επιτροπή Διαβούλευσης

• Ορίζεται ως υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Δήμου Ευρώτα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Τον κ. Μπόλλα Βασίλειο του Ιωάννη, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

• Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
1. Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Αρμοδιότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας
3. Αρμοδιότητες Σχεδιασμού και Εποπτείας
4. Αρμοδιότητες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων
Υλικών
5. Αρμοδιότητες Οδοκαθαρισμού και Αποψίλωσης Κοινοχρήστων Χώρων
6. Αρμοδιότητες Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
7. Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου
8. Αρμοδιότητες Εποπτείας Αποθήκης Υλικού

• Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
• Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων
2. Αρμοδιότητες Συντήρησης Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας
• Έχει την ευθύνη να μεριμνά για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής κλίμακας αγροτικής οδοποιίας και συντήρησης δημοτικής οδοποιίας.
• Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Ευρώτα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4. Τον κ. Παπανικολάου Σωτήριο του Παναγιώτη, αντιδήμαρχο άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως
αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (και συγκεκριμένα):

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
• Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής
• Αρμοδιότητες ζωικής παραγωγής
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας
3. Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
• Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή
• Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
4. Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
• Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης
• Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού

ΙΙ. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
1. Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων.
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
3. Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

• Προεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης μεταναστών του Δήμου
• Προεδρεύει του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας
• Έχει την ευθύνη και το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Ευρώτα σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τον κ. Φιφλή Δημήτριο του Παναγιώτη, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:
• Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
1. Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
2. Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών
3. Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών

• Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων
2. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
• Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
• Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
• Αρμοδιότητες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων
• Έχει την ευθύνη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου Ευρώτα
• Έχει την ευθύνη για δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι μπορούν να προβαίνουν στην τέλεση πολιτικών γάμων και να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» όλα τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μπόλλας Βασίλειος.

Δ. Αναπλήρωση Αντιδημάρχων
1. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκος Παναγιώτης.
2. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκος Παναγιώτης απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί Ο δήμαρχος.
3. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόλλας Βασίλειος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φιφλής Δημήτριος.
4. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Σωτήριος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόλλας Βασίλειος.
5. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Φιφλής Δημήτριος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος.


Ε. Ορισμός Αντιδημάρχων ως Προέδρων και Μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Με την παρούσα ο Δήμαρχος ορίζει κατ άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 τον πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών ως εξής:

Ι. Οικονομική Επιτροπή:
Ως πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκος Παναγιώτης.
Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος και κ. Φιφλής Δημήτριος

ΙΙ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ως πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόλλας Βασίλειος.
Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Κυριακάκος Παναγιώτης και κ. Παπανικολάου Σωτήριος.

ΣΤ. Θητεία Αντιδημάρχων
Η θητεία των Αντιδημάρχων αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και διαρκεί έως και την 31η Αυγούστου 2020, εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος παραιτηθεί.

Ο Δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του να ανακαλέσει Αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ζ. Υποχρεώσεις Αντιδημάρχων
Το πλαίσιο των υποχρεώσεων των Αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 και περαιτέρω ως προβλέπεται στην υπ αριθμ. .82/2019 (με α.π.59633/20-08-2019) εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, ο Αντιδήμαρχος είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την άσκηση της αρμοδιότητας που του έχει μεταβιβαστεί και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται.

Περαιτέρω, στους Αντιδημάρχους:
• για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους μεταβιβάζεται η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, πιστοποιητικών, προστίμων, αδειών, εγγράφων και εν γένει όλων των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθ ύλην αρμοδιότητας τους συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν ορίζονται ρητά με την παρούσα.
• Εξαιρούνται η υπογραφή των διακηρύξεων, συμβάσεων, εγγράφων που αφορούν στην ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης, πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού (διορισμοί, προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, βαθμολογικές προαγωγές, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, λύση υπαλληλικής σχέσης), καθώς και εγγράφων που απευθύνονται σε υπερκείμενες αρχές, όπως Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, Αιρετές Περιφέρειες, Δικαστικές Αρχές, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημάρχους της Ελλάδας και των ξένων κρατών τα οποία υπογράφονται από Δήμαρχο.
• εντάσσονται αντίστοιχα όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
• μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η. Εξουσιοδότηση υπογραφής
Οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου.

Θ. Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Η αντιμισθία των αντιδημάρχων, θα καταβάλλεται από το δήμο κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, ως ισχύουν.
Ι. Υποχρέωση των Αντιδημάρχων είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών που προΐστανται και η μηνιαία αναφορά στην Εκτελεστική Επιτροπή της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος όρισε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ευρώτα, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2020, μεταβιβάζοντάς τους την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων:

1. Τον κ. Γεωργοστάθη Νικόλαο του Ιωάννη, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

- Αρμοδιότητες Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης
• Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ).
• Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευή έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
• Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
• Μεριμνά για σωστή λειτουργία των υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων του Δήμου.
• Αρμοδιότητες επίβλεψης και λειτουργίας των βιολογικών σταθμών και αναβάθμισης αυτών
• Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Τον κ. Κυριακάκο Παναγιώτη του Αντωνίου, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

• Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
• Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
1. Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα ληξιαρχείου
• Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Μέριμνας
1. Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
2. Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού (πλην
των αξιολογήσεων των υπαλλήλων του Δήμου Ευρώτα)
3. Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας
• Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.

• ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Γερονθρών
2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Έλους
3. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Κροκεών
4. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Νιάτων

• Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
1. Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών
3. Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών.
• Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
1. Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμείου

Εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους που συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

• Αναπληρώνει το Δήμαρχο στην Επιτροπή Διαβούλευσης

• Ορίζεται ως υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Δήμου Ευρώτα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Τον κ. Μπόλλα Βασίλειο του Ιωάννη, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

• Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
1. Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Αρμοδιότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας
3. Αρμοδιότητες Σχεδιασμού και Εποπτείας
4. Αρμοδιότητες Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων
Υλικών
5. Αρμοδιότητες Οδοκαθαρισμού και Αποψίλωσης Κοινοχρήστων Χώρων
6. Αρμοδιότητες Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
7. Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου
8. Αρμοδιότητες Εποπτείας Αποθήκης Υλικού

• Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
• Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων
2. Αρμοδιότητες Συντήρησης Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας
• Έχει την ευθύνη να μεριμνά για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής κλίμακας αγροτικής οδοποιίας και συντήρησης δημοτικής οδοποιίας.
• Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Ευρώτα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4. Τον κ. Παπανικολάου Σωτήριο του Παναγιώτη, αντιδήμαρχο άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως
αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (και συγκεκριμένα):

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
• Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής
• Αρμοδιότητες ζωικής παραγωγής
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας
3. Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
• Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή
• Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
4. Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
• Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης
• Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού

ΙΙ. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
1. Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων.
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
3. Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

• Προεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης μεταναστών του Δήμου
• Προεδρεύει του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας
• Έχει την ευθύνη και το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Ευρώτα σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τον κ. Φιφλή Δημήτριο του Παναγιώτη, αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:
• Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
1. Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
2. Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών
3. Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών

• Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων
2. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
• Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
• Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
• Αρμοδιότητες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων
• Έχει την ευθύνη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου Ευρώτα
• Έχει την ευθύνη για δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Με την παρούσα απόφαση μεταβιβάζονται οι κατωτέρω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών και ιδίως:
• Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι μπορούν να προβαίνουν στην τέλεση πολιτικών γάμων και να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» όλα τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μπόλλας Βασίλειος.

Δ. Αναπλήρωση Αντιδημάρχων
1. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκος Παναγιώτης.
2. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκος Παναγιώτης απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί Ο δήμαρχος.
3. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόλλας Βασίλειος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φιφλής Δημήτριος.
4. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Σωτήριος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόλλας Βασίλειος.
5. Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Φιφλής Δημήτριος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος.


Ε. Ορισμός Αντιδημάρχων ως Προέδρων και Μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Με την παρούσα ο Δήμαρχος ορίζει κατ άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 τον πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών ως εξής:

Ι. Οικονομική Επιτροπή:
Ως πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκος Παναγιώτης.
Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος και κ. Φιφλής Δημήτριος

ΙΙ. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ως πρόεδρος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόλλας Βασίλειος.
Ως Μέλη ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Κυριακάκος Παναγιώτης και κ. Παπανικολάου Σωτήριος.

ΣΤ. Θητεία Αντιδημάρχων
Η θητεία των Αντιδημάρχων αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και διαρκεί έως και την 31η Αυγούστου 2020, εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος παραιτηθεί.

Ο Δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του να ανακαλέσει Αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ζ. Υποχρεώσεις Αντιδημάρχων
Το πλαίσιο των υποχρεώσεων των Αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 και περαιτέρω ως προβλέπεται στην υπ αριθμ. .82/2019 (με α.π.59633/20-08-2019) εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, ο Αντιδήμαρχος είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την άσκηση της αρμοδιότητας που του έχει μεταβιβαστεί και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται.

Περαιτέρω, στους Αντιδημάρχους:
• για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους μεταβιβάζεται η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, πιστοποιητικών, προστίμων, αδειών, εγγράφων και εν γένει όλων των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθ ύλην αρμοδιότητας τους συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν ορίζονται ρητά με την παρούσα.
• Εξαιρούνται η υπογραφή των διακηρύξεων, συμβάσεων, εγγράφων που αφορούν στην ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης, πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού (διορισμοί, προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, βαθμολογικές προαγωγές, τοποθετήσεις, μετακινήσεις, λύση υπαλληλικής σχέσης), καθώς και εγγράφων που απευθύνονται σε υπερκείμενες αρχές, όπως Κρατικές Αρχές, Κοινοβούλιο, Αιρετές Περιφέρειες, Δικαστικές Αρχές, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημάρχους της Ελλάδας και των ξένων κρατών τα οποία υπογράφονται από Δήμαρχο.
• εντάσσονται αντίστοιχα όλες οι μεταφερόμενες στο εξής αρμοδιότητες που θα υπαχθούν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
• μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός αναφορικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η. Εξουσιοδότηση υπογραφής
Οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου.

Θ. Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Η αντιμισθία των αντιδημάρχων, θα καταβάλλεται από το δήμο κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, ως ισχύουν.
Ι. Υποχρέωση των Αντιδημάρχων είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών που προΐστανται και η μηνιαία αναφορά στην Εκτελεστική Επιτροπή της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας