notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Κέντρο «Εξέλιξη»: Μάθηση και Διασκέδαση - Προτεινόμενα βιβλία (e-books) για το καλοκαίρι!

slider_image
29-07-2019

Το Καλοκαίρι είναι ευκαιρία τα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο των βιβλίων. Να ανακαλύψουν πολύχρωμες σελίδες και να θυμηθούν γνώσεις και ιδέες.

Παρουσιάζουμε μερικές ιδέες για βιβλία κατάλληλα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Και το Καλοκαίρι θα πάρει νότα βιβλίων!!

Βιβλία για Προσχολική Ηλικία


https://bit.ly/2KE5BrT

Το συγκεκριμένο παραμύθι αποτελεί ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό παραμύθι που δημιουργήθηκε με σκοπό, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων της σχολικής ετοιμότητας. Η ιστορία ενεργοποιεί τον μαθητή και τον καθιστά συμπρωταγωνιστή. Έχει ως ένα βαθμό, την κλασική μορφή παραμυθιού, με εισαγωγική πρόταση, ωραίες περιγραφές τοπίων, ζωντανούς διαλόγους, περιπέτειες και εναλλαγές τοπίων. Δεν περιορίζεται, όμως, μόνο σε αυτό. Μέσα στο παραμύθι υπάρχουν ενσωματωμένες δραστηριότητες που εμπλέκουν το μαθητή στην εξέλιξη της ιστορίας, ενώ συνοδεύεται με υλικό οπτικοποίησης τοπίων και αντικειμένων του παραμυθιού. Οι δραστηριότητες αυτές επιλέχθηκαν με βάση τους μαθησιακούς τομείς που επιθυμούσαμε να ενισχύσουμε, δηλαδή ήταν επικεντρωμένες στην καλλιέργεια των προμαθηματικών δεξιοτήτων.https://bit.ly/2KtfhIR

Tο πρόγραμμα βασίζεται στην οπτική παρουσίαση και αντίληψη των φωνημάτων της αλφαβήτας. Αποτελείται από οπτικοποίηση συνοδευμένη από σύντομο ποίημα που βοηθάει στη μνημονική ανάσυρση του κάθε γράμματος. Επίσης, συνοδεύεται από αναλυτικό υλικό δραστηριοτήτων οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών για την ολιστική προσέγγιση των γραμμάτων της αλφαβήτας.  

Εκπαιδευτικές τεχνικές
• Ενεργός συμμετοχή και επιλογές από τα παιδιά
• Οπτικοποίηση
• Κιναισθητικές δραστηριότητες
• Δραματοποίηση
• Ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης
• Ρόλος του εκπαιδευτικού: υποστηρικτικός και ενθαρρυντικόςhttps://bit.ly/2KHNMf2

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οργανωμένο με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους για την ενσωμάτωση του παιχνιδιού μέσα στη μάθηση. Παράλληλα, προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα για την καλύτερη οργάνωση της εφαρμογής τους με την παρουσίαση της ανάλογης στοχοθεσίας, την παρουσίαση των υλικών και της μεθοδολογίας εφαρμογής τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει βασιστεί στην προσθήκη συγκεκριμένων θεματικών για την καλύτερη παρουσίαση και εφαρμογή του ανάλογου υλικού.https://bit.ly/2tMJ85I

Διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα με το οποίο ξεκινάμε από αυτό που το παιδί γνωρίζει, δηλαδή τον προφορικό λόγο και το βοηθάμε να καταλάβει αυτό που δεν γνωρίζει, τον γραπτό λόγο.

Έτσι, καλλιεργείται σταδιακά το πέρασμα από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, καθώς οι τεχνικές το βοηθούν να αντιληφθεί πώς οι ήχοι, τα φωνήματα, οι συλλαβές απεικονίζονται με τα γραπτά σύμβολα, τα γραφήματα και τις γραπτές συλλαβές.

Η μάθηση περνά από τη φωνημική εμπιστοσύνη στην κατανόηση της αλφαβητικής αρχής και στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των λέξεων. Με βάση αυτές τις αρχές διαμορφώθηκε το δομημένο πρόγραμμα Παρέμβασης Φωνολογικής Επίγνωσης.
https://bit.ly/2KE9v41

Η δομή του προγράμματος βασίζεται στην πολύπλευρη προσέγγιση του κάθε φωνήματος με την ακολουθία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την ταυτόχρονη οπτικο-ακουστική κατανόηση των φωνημάτων.

Εκπαιδευτικές τεχνικές:
• Ενεργός συμμετοχή και επιλογές από τα παιδιά.
• Κατάθεση βιωμένων εμπειριών – αναγνώριση της ταυτότητας των παιδιών.
• Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
• Πολυαισθητηριακή διδασκαλία.
• Αξιοποίηση και διεύρυνση των εμπειριών που καταθέτουν τα παιδιά.
• Προώθηση της αυτονομίας.
• Αυθεντικά έργα των παιδιών – σεβασμός στη δημιουργικότητα.
• Κοινωνική αλληλεπίδραση και σεβασμός του άλλου.
• Διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.
• Ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης.
• Ρόλος του εκπαιδευτικού υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός.
https://bit.ly/2z2axFP

Η δομή του προγράμματος βασίζεται στην πολύπλευρη προσέγγιση του κάθε φωνήματος με την ακολουθία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την ταυτόχρονη οπτικο-ακουστική κατανόηση των φωνημάτων.

Στόχοι:
• Οπτική και ακουστική αναγνώριση φωνημάτων
• Αναγνωστική ικανότητα
• Γραφή
• Μηχανισμός ανάγνωσης και γραφήςhttps://bit.ly/2JyGl9V

Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, αλλά και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης και με τη βασική αρχή της τροποποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας (ΑΠΣ) και το ΔΕΠΠΣ.

Εφαρμογή
Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων ακολουθήθηκε η εξής πορεία:
1. Εικονογράφηση αριθμού με τη συνοδεία ρίμας.
2. Παρουσίαση τριών μορφών αριθμού (αναλογική-οπτικοακουστική-αραβική).
3. Δραστηριότητες γενίκευσης:
https://bit.ly/2tMlINR

Η δομή του προγράμματος βασίζεται στην πολύπλευρη προσέγγιση του κάθε φωνήματος με την ακολουθία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την ταυτόχρονη οπτικο-ακουστική κατανόηση των φωνημάτων. Εκπαιδευτικές τεχνικές:
• Ενεργός συμμετοχή και επιλογές από τα παιδιά.
• Κατάθεση βιωμένων εμπειριών – αναγνώριση της ταυτότητας των παιδιών.
• Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
• Πολυαισθητηριακή διδασκαλία.
• Αξιοποίηση και διεύρυνση των εμπειριών που καταθέτουν τα παιδιά.
• Προώθηση της αυτονομίας.
• Αυθεντικά έργα των παιδιών – σεβασμός στη δημιουργικότητα.
• Κοινωνική αλληλεπίδραση και σεβασμός του άλλου.
• Διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.
• Ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης.
• Ρόλος του εκπαιδευτικού υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός.https://bit.ly/2KC1XlM

Ο σκοπός του συγκεκριμένου υλικού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τη δεξιότητα της παρατήρησης και της συγκέντρωσης σε οπτικά ερεθίσματα. Να αναπτύξουν και σταδιακά να χτίσουν πλευρές των προσχολικών δεξιοτήτων.
Σε ποιους απευθύνεται
• Μαθητές Νηπιαγωγείου
• Μαθητές  με διαταραχές λόγου
• Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
• Μαθητές με ΔΕΠΥhttps://bit.ly/2NjcErF

Αποτελεί υλικό μίας σειράς γνωστικών δεξιοτήτων για μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Το συγκεκριμένο e-book στοχεύει στην ενίσχυση συγκεκριμένων γνωστικών  δεξιοτήτων, δηλαδή εύρεσης και εντοπισμού των απαραίτητων μέσων για την επίλυση απλών και καθημερινών προβλημάτων. Η σειρά γνωστικών ικανοτήτων γενικότερα, περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη σειρά ενδυνάμωσης των γνωστικών δεξιοτήτων και το πρώτο αυτό μέρος δίνει έμφαση, κυρίως, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Αποτελεί ένα εισαγωγικό εργαλείο που βασίζεται στις θεματικές και το περιεχόμενο του Αναλυτικού προγράμματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσα από τα βιβλία η μάθηση μπορεί να γίνει συναρπαστική!

Γνωρίστε τις εκδόσεις my-book.gr !!!!

Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη»

Λεωνίδου 1, Σπάρτη Λακωνίας, Τηλ. 27310 81050/6978733472

Υποκάταστημα: Λεωνίδου 40, Τηλ.27310 82009

Site: www.kentro-exelixi.gr

e-mail: paidi.efivos@yahoo.gr

Παρουσιάζουμε μερικές ιδέες για βιβλία κατάλληλα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Και το Καλοκαίρι θα πάρει νότα βιβλίων!!

Βιβλία για Προσχολική Ηλικία


https://bit.ly/2KE5BrT

Το συγκεκριμένο παραμύθι αποτελεί ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό παραμύθι που δημιουργήθηκε με σκοπό, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων της σχολικής ετοιμότητας. Η ιστορία ενεργοποιεί τον μαθητή και τον καθιστά συμπρωταγωνιστή. Έχει ως ένα βαθμό, την κλασική μορφή παραμυθιού, με εισαγωγική πρόταση, ωραίες περιγραφές τοπίων, ζωντανούς διαλόγους, περιπέτειες και εναλλαγές τοπίων. Δεν περιορίζεται, όμως, μόνο σε αυτό. Μέσα στο παραμύθι υπάρχουν ενσωματωμένες δραστηριότητες που εμπλέκουν το μαθητή στην εξέλιξη της ιστορίας, ενώ συνοδεύεται με υλικό οπτικοποίησης τοπίων και αντικειμένων του παραμυθιού. Οι δραστηριότητες αυτές επιλέχθηκαν με βάση τους μαθησιακούς τομείς που επιθυμούσαμε να ενισχύσουμε, δηλαδή ήταν επικεντρωμένες στην καλλιέργεια των προμαθηματικών δεξιοτήτων.https://bit.ly/2KtfhIR

Tο πρόγραμμα βασίζεται στην οπτική παρουσίαση και αντίληψη των φωνημάτων της αλφαβήτας. Αποτελείται από οπτικοποίηση συνοδευμένη από σύντομο ποίημα που βοηθάει στη μνημονική ανάσυρση του κάθε γράμματος. Επίσης, συνοδεύεται από αναλυτικό υλικό δραστηριοτήτων οπτικών, ακουστικών και κιναισθητικών για την ολιστική προσέγγιση των γραμμάτων της αλφαβήτας.  

Εκπαιδευτικές τεχνικές
• Ενεργός συμμετοχή και επιλογές από τα παιδιά
• Οπτικοποίηση
• Κιναισθητικές δραστηριότητες
• Δραματοποίηση
• Ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης
• Ρόλος του εκπαιδευτικού: υποστηρικτικός και ενθαρρυντικόςhttps://bit.ly/2KHNMf2

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οργανωμένο με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους για την ενσωμάτωση του παιχνιδιού μέσα στη μάθηση. Παράλληλα, προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα για την καλύτερη οργάνωση της εφαρμογής τους με την παρουσίαση της ανάλογης στοχοθεσίας, την παρουσίαση των υλικών και της μεθοδολογίας εφαρμογής τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει βασιστεί στην προσθήκη συγκεκριμένων θεματικών για την καλύτερη παρουσίαση και εφαρμογή του ανάλογου υλικού.https://bit.ly/2tMJ85I

Διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα με το οποίο ξεκινάμε από αυτό που το παιδί γνωρίζει, δηλαδή τον προφορικό λόγο και το βοηθάμε να καταλάβει αυτό που δεν γνωρίζει, τον γραπτό λόγο.

Έτσι, καλλιεργείται σταδιακά το πέρασμα από τον προφορικό στον γραπτό λόγο, καθώς οι τεχνικές το βοηθούν να αντιληφθεί πώς οι ήχοι, τα φωνήματα, οι συλλαβές απεικονίζονται με τα γραπτά σύμβολα, τα γραφήματα και τις γραπτές συλλαβές.

Η μάθηση περνά από τη φωνημική εμπιστοσύνη στην κατανόηση της αλφαβητικής αρχής και στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης των λέξεων. Με βάση αυτές τις αρχές διαμορφώθηκε το δομημένο πρόγραμμα Παρέμβασης Φωνολογικής Επίγνωσης.
https://bit.ly/2KE9v41

Η δομή του προγράμματος βασίζεται στην πολύπλευρη προσέγγιση του κάθε φωνήματος με την ακολουθία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την ταυτόχρονη οπτικο-ακουστική κατανόηση των φωνημάτων.

Εκπαιδευτικές τεχνικές:
• Ενεργός συμμετοχή και επιλογές από τα παιδιά.
• Κατάθεση βιωμένων εμπειριών – αναγνώριση της ταυτότητας των παιδιών.
• Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
• Πολυαισθητηριακή διδασκαλία.
• Αξιοποίηση και διεύρυνση των εμπειριών που καταθέτουν τα παιδιά.
• Προώθηση της αυτονομίας.
• Αυθεντικά έργα των παιδιών – σεβασμός στη δημιουργικότητα.
• Κοινωνική αλληλεπίδραση και σεβασμός του άλλου.
• Διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.
• Ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης.
• Ρόλος του εκπαιδευτικού υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός.
https://bit.ly/2z2axFP

Η δομή του προγράμματος βασίζεται στην πολύπλευρη προσέγγιση του κάθε φωνήματος με την ακολουθία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την ταυτόχρονη οπτικο-ακουστική κατανόηση των φωνημάτων.

Στόχοι:
• Οπτική και ακουστική αναγνώριση φωνημάτων
• Αναγνωστική ικανότητα
• Γραφή
• Μηχανισμός ανάγνωσης και γραφήςhttps://bit.ly/2JyGl9V

Το συγκεκριμένο υλικό διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, αλλά και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης και με τη βασική αρχή της τροποποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας (ΑΠΣ) και το ΔΕΠΠΣ.

Εφαρμογή
Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων ακολουθήθηκε η εξής πορεία:
1. Εικονογράφηση αριθμού με τη συνοδεία ρίμας.
2. Παρουσίαση τριών μορφών αριθμού (αναλογική-οπτικοακουστική-αραβική).
3. Δραστηριότητες γενίκευσης:
https://bit.ly/2tMlINR

Η δομή του προγράμματος βασίζεται στην πολύπλευρη προσέγγιση του κάθε φωνήματος με την ακολουθία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και την ταυτόχρονη οπτικο-ακουστική κατανόηση των φωνημάτων. Εκπαιδευτικές τεχνικές:
• Ενεργός συμμετοχή και επιλογές από τα παιδιά.
• Κατάθεση βιωμένων εμπειριών – αναγνώριση της ταυτότητας των παιδιών.
• Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.
• Πολυαισθητηριακή διδασκαλία.
• Αξιοποίηση και διεύρυνση των εμπειριών που καταθέτουν τα παιδιά.
• Προώθηση της αυτονομίας.
• Αυθεντικά έργα των παιδιών – σεβασμός στη δημιουργικότητα.
• Κοινωνική αλληλεπίδραση και σεβασμός του άλλου.
• Διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.
• Ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης.
• Ρόλος του εκπαιδευτικού υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός.https://bit.ly/2KC1XlM

Ο σκοπός του συγκεκριμένου υλικού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τη δεξιότητα της παρατήρησης και της συγκέντρωσης σε οπτικά ερεθίσματα. Να αναπτύξουν και σταδιακά να χτίσουν πλευρές των προσχολικών δεξιοτήτων.
Σε ποιους απευθύνεται
• Μαθητές Νηπιαγωγείου
• Μαθητές  με διαταραχές λόγου
• Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
• Μαθητές με ΔΕΠΥhttps://bit.ly/2NjcErF

Αποτελεί υλικό μίας σειράς γνωστικών δεξιοτήτων για μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Το συγκεκριμένο e-book στοχεύει στην ενίσχυση συγκεκριμένων γνωστικών  δεξιοτήτων, δηλαδή εύρεσης και εντοπισμού των απαραίτητων μέσων για την επίλυση απλών και καθημερινών προβλημάτων. Η σειρά γνωστικών ικανοτήτων γενικότερα, περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη σειρά ενδυνάμωσης των γνωστικών δεξιοτήτων και το πρώτο αυτό μέρος δίνει έμφαση, κυρίως, στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Αποτελεί ένα εισαγωγικό εργαλείο που βασίζεται στις θεματικές και το περιεχόμενο του Αναλυτικού προγράμματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσα από τα βιβλία η μάθηση μπορεί να γίνει συναρπαστική!

Γνωρίστε τις εκδόσεις my-book.gr !!!!

Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη»

Λεωνίδου 1, Σπάρτη Λακωνίας, Τηλ. 27310 81050/6978733472

Υποκάταστημα: Λεωνίδου 40, Τηλ.27310 82009

Site: www.kentro-exelixi.gr

e-mail: paidi.efivos@yahoo.gr

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image