Ζητούνται Καθηγητές/καθηγήτριες Αγγλικής γλώσσας από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ στη Σπάρτη, για τη νέα σχολική χρονιά.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας, επικαιροποιημένη άδεια διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Το Κέντρο μας, ως νόμιμη δομή εκπαίδευσης, δεσμεύεται και τηρεί κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τις αμοιβές, την ασφάλιση και τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού.

Λεωνίδου 49, Σπάρτη
Τηλ: 2731026477
Email: koromvoki@gmail.com