Από επιχείρηση στη Σπάρτη ζητείται άτομο για πρωινή εργασία σε κουζίνα ως βοηθός μάγειρα και με γνώσεις ψησίματος. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985039695