Επιχείρηση στη Σπάρτη ζητά άτομα για βραδινή απασχόληση στην κουζίνα (λάντζα και βοηθοί μάγειρα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987779444