Το ξενοδοχείο 5* KINSTERNA HOTEL στη Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει ΓΕΩΠΟΝΟ για την επιμέλεια του περιβάλλοντος χώρου των κτημάτων και των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

Είδος Απασχόλησης: Μόνιμη

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης
• Απαραίτητη προϋπηρεσία
• Γνώση Αγγλικών (Επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν)
• Επικοινωνιακή ικανότητα
• Προσεγμένη εμφάνιση
• Ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο hr@kinsternahotel.gr