Ο Ξενώνας Πρυτανείο στα Τσίντζινα ζητά σερβιτόρα.

Απαιτούμενα προσόντα
• Γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας,
• Προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο της εστίασης,
• Ηλικία μεταξύ 25 και 35 ετών,

- Θα εκτιμηθεί πτυχίο ανάλογης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων και επιπλέον ξένης γλώσσας

Δίνονται
• Διαμονή σε ιδιωτικό χώρο,
• ασφάλεια,
• καλές αμοιβές, (600,00€/μηνα, το χειμώνα)
• προοπτική για μόνιμη συνεργασία.

Η θέση είναι μόνιμη, με καλές αποδοχές και ασφάλιση,

Παρακαλώ βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία σας, στο email info@pritanio.gr

Πληροφορίες
2731026982

www.pritanio.gr
info@pritanio.gr
Κος Αντώνης