Ο Μουσικός Όμιλος Σπάρτης, προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική γενική συνέλευσή του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα του σωματείου (Βρασίδου 193), με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικού Ομίλου Σπάρτης κατά το έτος 2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Μουσικού Ομίλου Σπάρτης έτους 2018 και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων για το νέο έτος 2019.

Θέμα 3ο: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκλογές, παρακαλούνται να καταθέσουν τις υποψηφιότητές του ηλεκτρονικά, στο mousikomilospartis@gmail.com, έως την Τρίτη 22 Ιανουαρίου.

Μετά το πέρας των εργασιών της γενικής συνέλευσης θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ομίλου.