Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Σπάρτης, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 6 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σπάρτης (ισόγειο Δημόσιας Βιβλιοθήκης), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
2. Ανακοινώσεις Δ.Σ.
3. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ., Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2018- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής: Συζήτηση - έγκριση - απαλλαγή Δ.Σ.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
5. Τροποποίηση διατάξεων Καταστατικού
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
7. Διενέργεια Αρχαιρεσιών για τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου