Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  υπενθυμίζονται τα ακόλουθα που αφορούν τους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται  στη περιοχή ευθύνης της.

1. Όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  το αργότερο μέχρι την 21/01/2018 (ημέρα Δευτέρα). Ως ημερομηνία υποβολής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση-δήλωση λαμβάνει πρωτόκολλο εισόδου στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

Η αίτηση - δήλωση κυψελών διαχείμασης είναι υποχρεωτική για όλους τους μελισσοκόμους ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στα επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι οι οποίοι διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 1/9/2018 μέχρι 31/12/2018.

2. Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις δράσεις 3.1 ΄΄Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων΄΄ και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας  για το έτος 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Β.Δεκαζου 5, Τρίπολη) το αργότερο μέχρι την 21/01/2019.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στα προγράμματα, είναι  η αίτηση - δήλωση κυψελών διαχείμασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Λακωνίας στα τηλ.2731363321, 2731363324,και στο Κέντρο μελισσοκομίας Πελοποννήσου στο τηλ. 2710243352.
                                               

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης                    
Γ.ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ