Με ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, γνωστοποιεί πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανόρυξη νέας γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης.

Η γεώτρηση έφθασε σε βάθος 280 μέτρων και η δοκιμαστική άντληση έδωσε περίπου 15 κυβικά μέτρα.

«Η νέα γεώτρηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα το χωριό και τους οικισμούς του στην επίλυση των προβλημάτων της επάρκειας νερού», σημειώνει ο κ. Τριχείλης.