Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, στις 8:45 το βράδυ.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα εξής:

• Έγκριση εκδηλώσεων Χριστουγέννων. Ψήφιση πίστωσης
• Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών