Ζητείται διαχειριστής πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Λακωνία.

Απαιτούμενα προσόντα: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εμπειρία σε πωλήσεις.

Επιθυμητά προσόντα: Τίτλος σπουδών, εμπειρία σε διαχείριση προσωπικού.

Επιθυμητή ηλικία:
30-40 ετών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981104278

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergazomenos.tripoli@gmail.com