Για λανθασμένες και πρόχειρες ενέργειες εκ μέρους της Δημοτικής αρχής κάνουν λόγο οι «Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης» σχετικά με την εξεύρεση οικοπέδου προς ανέγερση νηπιαγωγείου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου, ανέφεραν τα εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Με το υπαριθμό 208870/25-10-2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ακύρωσε  την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης με αριθμό 294/11-9-2018 και  με θέμα: «Περί εγκρίσεως πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου (στο οποίο ο Δήμος θα κατασκευάσει στη συνέχεια σχολικό κτίριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - νηπιαγωγείο) για την μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών για στέγαση του 2θεσιου 1ου νηπιαγωγείου»

Πρόκειται για συνέχιση λανθασμένων και πρόχειρων ενεργειών εκ μέρους της Δημοτικής  αρχής για την εξεύρεση οικοπέδου προς ανέγερση του νηπιαγωγείου.

Πράξεις για τις οποίες η παράταξη μας σας είχε επισημάνει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή.  

Ανεξήγητη η επιμονή από τον Νοέμβριο του 2016, της  Δημοτικής Αρχής για ανέγερση  νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο οικόπεδο του Πηλαλείου κληροδοτήματος με την μορφή  ενοικίου, χωρίς νόμιμες διαδικασίες, αντί να προτιμήσει ιδιόκτητο οικόπεδο που διαθέτει,  με βασική αιτιολογία το χωροταξικό, σε αντίθεση με όσα έλεγε ο Προέδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου, στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-4-2017 ότι στην Αθήνα ξεκινάνε και πάνε 15 χιλιόμετρα (εννοώντας μεταφέρουν τα νήπια).

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι να χαθεί η κατάθεση πρότασης στο ΕΣΠΑ για την ανέγερση νηπιαγωγείου προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ.

Σημείωση: ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Περιφέρειας  Πελοποννήσου εντάχτηκαν πρόσφατα τα εξής έργα:

1ον Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 2.600.000,00 ευρώ. 
2ον Κατασκευή 2ου Ολήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ Μολάων Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ.
3ον Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων προϋπολογισμού.200.000,00 ευρώ.
4ον Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος Δήμου Καλαμάτας
προϋπολογισμού 950.000,00 ευρώ.
5ον Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) Δήμου Κορινθίων  προϋπολογισμού 3.100.000,00 ευρώ.


Ενωμένοι Πολίτες Δήμου Σπάρτης