Απόφοιτη ΙΕΚ (Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου) με πτυχίο Αγγλικών, ECDL, με γνώσεις τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης, ζητά εργασία ως υπάλληλος γραφείου.

• 10ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση - Βιογραφικό σημείωμα διαθέσιμο

Επικοινωνία στα τηλέφωνα: 6981411392, 2731024273