Δεκαοκτώ θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης για την υλοποίηση της Πράξης: «Βελτίωση και αναβάθμιση της οδού που συνδέει την Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου στην ΧΘ 20+550,00 με την υπ’ αριθμ. 15 Επαρχιακή Οδό “Διακλάδωση Καμινίων Ποταμιάς προς Εθνική Οδό (19 χλμ) Σπάρτη Ποταμιά” στην ΧΘ 1+450,00»   
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

2ο Έγκριση της μελέτης (προμελέτης) και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Διαγραφή οφειλών
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» αναδόχου Κ/Ξ Α.ΑΝΘΗΣ &ΣΙΑ EΕ - ΜΤ ΑΤE
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 753,92 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» για την προμήθεια επίπλων
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης έργου και διάθεση πίστωσης ποσού: 241,86 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.004 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 839,72 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για δαπάνη εξώδικου συμβιβασμού απορρέουσα από την αριθμ.343/2018 ΑΟΕ
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Εξειδίκευση πιστώσεων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

10ο  Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 651,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6673.002   με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά και φαξ»    
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 11.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6264.002 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού δικτύου»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών» για την Εορτή των Αεροπόρων στο Γεωργίτσι
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

13ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Εργασίες Ταφών - Εκταφών στα Α’ & Β’ Κοιμητήρια Σπάρτης 2018»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

15ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης: «Διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτική οδό του οικισμού ‘’Σουλήνα’’ της Τ.Κ. Βορδόνιας Δήμου Σπάρτης» 
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 10-6262.001 με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατόπιν της σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

18ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος